Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo obce 2022 - 2026


Starosta obce

 • Ing. Anton Tkáčik

Zástupca starostu

 • Ján Šustek

Kontrolór obce

 • Jana Tvaružková ( od 08.06.2017 )

Poslanci Obecného zastupiteľstva

 • Ing.Viera Andelová
 • Ing.Gabriela Berešíková
 • Martin Dubeň
 • PaedDr. Blažena Gažová
 • Ing. Štefan Hudec
 • Ing. Ivan Kocúr
 • Mgr. Pavol Prievozník
 • Ing.Andrea Schmidtová
 • Ján Šustek

Komisie Obecného zastupiteľstva


komisia pre financie a sociálne veci:
predseda komisie:

 • Ing. Andrea Schmidtová

 členovia komisie:
- poslanci :  Ing.Viera Andelová, Martin Dubeň
- odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Ing. Peter Kubík, Mgr.Zdenko Tichý

 

komisia pre výstavbu a životné prostredie:
predseda komisie:

 • Ing.Ivan Kocúr

členovia komisie:
- poslanci :  Ing.Štefan Hudec ( podpredseda ), Ján Šustek
- odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Štefan Kultan, Ing.Emília Meriačová

komisia pre šport, kultúru a školstvo:
predseda komisie:

 • Mgr.Pavol Prievozník

členovia komisie:
- poslanci :  Ing. Gabriela Berešíková, PaedDr. Blažena Gažová
- odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Antónia Dolinová, Vladimír Drnda, Dominika Gašpáreková, Matúš Holtan, Mgr.Vladimír Hromádka, Stanislav Kohút, Mária Kubíková, Miroslav Maruš, Slávka Slabejová, Mário Svrček, Tomáš Svrček, Peter Vnukkomisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
predseda komisie:

 • Ing.Viera Andelová

členovia komisie:
- poslanci :  Ing. Gabriela Berešíková, Mgr. Pavol Prievozník
Zastupiteľstvo obce 2018 - 2022

 

Starosta obce

 • Ing. Anton Tkáčik

Zástupca starostu

 • Ján Šustek

Kontrolór obce

 • Jana Tvaružková ( od 08.06.2017 )

Poslanci Obecného zastupiteľstva

 • Ing.Viera Andelová
 • Mgr. Andrea Belancová
 • Gabriela Drndová
 • Ing. Štefan Hudec
 • Ing. Ivan Kocúr
 • Mgr. Pavol Prievozník
 • František Sidor
 • Ing. Andrea Schmidtová
 • Ján Šustek

Komisie Obecného zastupiteľstva


komisia pre financie a sociálne veci:

 • Ing.Viera Andelová - predseda
 • Ing. Andrea Schmidtová
 • Ing. Peter Kubík

komisia pre výstavbu a životné prostredie:

 • Ing.Ivan Kocúr - predseda
 • Ján Šustek
 • František Sidor
 • Ing. Štefan Hudec
 • Ing.Emília Meriačová

 

komisia pre šport, kultúru a školstvo:

 • Mgr. Andrea Belancová - predseda
 • Mgr. Pavol Prievozník
 • Gabriela Drndová
 • Ján Šustek
 • Mgr. Vladimír Hromádka
 • Mgr. Tomáš Pakanec
 • Ing. Jozef Macúš

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce:

 • Ján Šustek - predseda
 • Mgr. Pavol Prievozník
 • Ing.Viera Andelová