Všeobecne záväzné nariadenia obce

Návrh : VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Radoľa č. /2023 prevádzkový poriadok Obecnej športovej haly v obci Radoľa
o prevádzkovom poriadku Obecnej športovej haly v obci Radoľa
Platnosť od: 01.10.2023
 [163,9 kB]
VZN 4/2023
o prevádzkovom poriadku Obecnej športovej haly v obci Radoľa
Platnosť od: 21.08.2023
 [164,4 kB]
Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie obce Radoľa č. 1/2023 o podmienkach držania psov na území obce
o podmienkach držania psov na území obce
Platnosť od: 01.04.2023
 [51,4 kB]
Návrh : VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Radoľa č. 2/2023 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
Platnosť od: 01.04.2023
 [48,4 kB]
Návrh : VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Radoľa č. 3/2023 o ochrane verejnej zelene
o ochrane verejnej zelene v obci
Platnosť od: 01.04.2023
 [45,8 kB]
VZN 1/2023
o podmienkach držania psov na území obce
Platnosť od: 01.04.2023
 [164,3 kB]
VZN 2/2023
o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
Platnosť od: 01.04.2023
 [115,4 kB]
VZN 3/2023
o ochrane verejnej zelene v obci
Platnosť od: 01.04.2023
 [136,0 kB]
VZN 1/2022
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1 / 2022, ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa.
Platnosť od: 27.06.2022
 [137,6 kB]
PHSR Obce Radoľa na roky 2021-2027
PHSR 2021-2027
Platnosť od: 23.05.2022
 [1,8 MB]
VZN č. 2/2020
ktorým sa upravuje VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa
Platnosť od: 26.05.2020
 [296,1 kB]
VZN 1/2020 o odmeňovaní poslancov
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva - neposlancov Obce Radoľa
Platnosť od: 24.02.2020
 [157,8 kB]