Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.60/2023
Predmet Trofeje ( poháre, medajle+štítky s garvirovaním ) - Pľacový futbalový turnaj 2023
Hodnota 502,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.06.2023
Dodávateľ LUTON spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.61/2023
Predmet Jednorázový riad - kultúrne a športové podujatia v obci Radoľa
Hodnota 139,70 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.06.2023
Dodávateľ Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina (IČO: 30478774)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.59/2023
Predmet Preskúšanie funkčnosti signalizačného vodiča v obci Radoľa
Hodnota max.100€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.06.2023
Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.58/2023
Predmet Vyhotovenie vzoriek vody pre stavbu ,,rozšírenie inžinierskych sietí SO-100-vodovod"
Hodnota 200,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.06.2023
Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.57/2023
Predmet Vypracovanie PD ,, Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341 - napojenie na verejnú kanalizáciu
Hodnota 250,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.06.2023
Dodávateľ x-projekt, s.r.o., Krasňany (IČO: 50443143)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.56/2023
Predmet Drť - chodník
Hodnota 946,74 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.06.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.55/2023
Predmet Stavebný materiál - chodník
Hodnota 710,81 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.06.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.53/2023
Predmet Servis traktora Challenge starjekt - kosačka ŠK Radoľa
Hodnota 260,96 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.06.2023
Dodávateľ Albera Slovensko, s.r.o., Moravské Lieskové (IČO: 44010834)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.52/2023
Predmet Výkopové práce strojom + dovoz a odvoz bágra + odvoz zeminy - chodník
Hodnota 590,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.06.2023
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.54/2023
Predmet Fotografické práce - 60.výročie ZŠ Radoľa
Hodnota 300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.05.2023
Dodávateľ KAMI Logistic, spol., s.r.o., Budatínska Lehota 137 (IČO: 46677275)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.51/2023
Predmet Dodávka a montáž elektromotorickej závory s príslušenstvom pri ZŠ Radoľa
Hodnota 2904,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.05.2023
Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.50/2023
Predmet Čistenie kanalizácie - areál ŠK Radoľa
Hodnota 160,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.05.2023
Dodávateľ Čistenie kanalizácie krtkovanie - Wc kanál Šimurda, Krásno nad Kysucou (IČO: 52349772)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta