Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č139124645
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 29.05.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.4/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie geometrického plánu - ihrisko
Fakturovaná suma 200,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2017
Dátum doručenia 25.05.2017
Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Identifikátor Faktúra č.2120170551
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz žumpy - areál ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 254,86 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2017
Dátum doručenia 25.05.2017
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2017039
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce, výmena podkladu a úpravu bežeckej dráhy v areáli ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 3 504,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2017
Dátum doručenia 25.05.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2017/005
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie dokumentácie k projektu predĺženia vodovodu v obci
Fakturovaná suma 1080,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2017
Dátum doručenia 23.05.2017
Dodávateľ STUDIO A.P.P., KNM (IČO: 44128649)
Identifikátor Faktúra č.3415864625
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 108,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.05.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20170121
Fakturovaný tovar alebo služba Práce na údržbe, kontrole a nastavení 3kc PC, úprava programov a Ram 1GBa
Fakturovaná suma 85,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2017
Dátum doručenia 22.05.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2017110767
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 013,97 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 18.05.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.10170090
Fakturovaný tovar alebo služba Grafické spracovanie Spravodajcu
Fakturovaná suma 192,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2017
Dátum doručenia 16.05.2017
Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.5401187542
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.05.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Poistné 6819798345
Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie na rok 2017 - Peugeot 2008
Fakturovaná suma 245,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 15.05.2017
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)
Identifikátor Poistné 6819814608
Fakturovaný tovar alebo služba PZP na rok 2017 - Peugeot 2008
Fakturovaná suma 78,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 15.05.2017
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)