Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 20190451
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.07.2019
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 3191041623
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - ihrisko, Radoľa 341, budova úradu, cintorín
Fakturovaná suma 275,42,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.07.2019
Dodávateľ SEVAK,a.s., Žilina (IČO: 00623814)
Identifikátor Faktúra č. 3020190036
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál pre miestne komunikácie a verejné priestranstvá
Fakturovaná suma 180,85,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 58/2019
Dátum doručenia 28.06.2019
Dodávateľ RISS Plus, s r. o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 8235755282
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 80,08,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.06.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 139187373
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 43/2019
Dátum doručenia 25.06.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.290100050
Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrátového rozhlasu
Fakturovaná suma 245,11,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 55/2019
Dátum doručenia 25.06.2019
Dodávateľ JD Rozhlasy, Vigantice (IČO: 27797007)
Identifikátor Faktúra č. 2019111615
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 057,97,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 21.06.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2019111616
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 314,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 21.06.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 421914473
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie programu odpadového hospodárstva obce Radoľa na roky 2016-2020
Fakturovaná suma 150,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 64/2019
Dátum doručenia 21.06.2019
Dodávateľ RNDr. Radomír Babiak, PhD., Spišská Nová Ves (IČO: 48139572)
Identifikátor Faktúra č.00119235
Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje na športové podujatie (pľacový turnaj)
Fakturovaná suma 85,68,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 53/2019
Dátum doručenia 18.06.2019
Dodávateľ LUTON spol. s r. o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č. 2019VF149
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Radoľa
Fakturovaná suma 2 969,14,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2019
Dátum doručenia 14.06.2019
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č. 2019042
Fakturovaný tovar alebo služba Úprava okraja miestnej komunikácie a príprava podkladu - parkovisko
Fakturovaná suma 1 812,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 48/2019
Dátum doručenia 13.06.2019
Dodávateľ Tonicat, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)