Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.180018
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia PC Fand - KEO dane
Fakturovaná suma 25,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2018
Dátum doručenia 14.02.2018
Dodávateľ PC Support, Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Majetok
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 46,60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 14.02.2018
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.5440875352
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.02.2018
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.2018009
Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie grafického listu a koženej dosky - ocenenie občana obce L.Pijáka
Fakturovaná suma 100,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2018
Dátum doručenia 12.02.2018
Dodávateľ Mesto Čadca (IČO: 00313971)
Identifikátor Faktúra č.1/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov
Fakturovaná suma 9,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.02.2018
Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.8202002502
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20180024
Fakturovaný tovar alebo služba Televízor 24" Toshiba, kábel HDMI+práca na inštalácií
Fakturovaná suma 275,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2018
Dátum doručenia 06.02.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.20180056
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 05.02.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2018/17
Fakturovaný tovar alebo služba Posudková činnost - vypracovanie zdravotných posudkov
Fakturovaná suma 45,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.02.2018
Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor Faktúra č.2018006
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 260,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2018
Dátum doručenia 05.02.2018
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.139145111
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2018
Dátum doručenia 05.02.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2018003
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 414,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2018
Dátum doručenia 05.02.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)