Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.220102318
Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na odpad
Fakturovaná suma 990,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2022
Dátum doručenia 28.11.2022
Dodávateľ ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice (IČO: 36851264)
Identifikátor Platobný výmer
Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok na rok 2023
Fakturovaná suma 281,57 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.11.2022
Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska (IČO: 00584614)
Identifikátor Faktúra č.34/2022
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - Ustanovujúce OZ
Fakturovaná suma 54,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.127/2022
Dátum doručenia 28.11.2022
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Identifikátor Faktúra č.2209085
Fakturovaný tovar alebo služba Klaksón - náhradný diel - tabuľa v športovej hale
Fakturovaná suma 22,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.124/2022
Dátum doručenia 25.11.2022
Dodávateľ LGR electronic, spol., s.r.o., Prievidza (IČO: 36322989)
Identifikátor Faktúra č.007/2022
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál a montáž osvetlenia ihriska s umelou trávou + revízna správa
Fakturovaná suma 1214,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.113/2022
Dátum doručenia 16.11.2022
Dodávateľ Pavol Macúš-ELEKTROINŠTALÁCIE, Radoľa (IČO: 40522377)
Identifikátor Faktúra č.8316992512
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 108,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.11.2022
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20220149
Fakturovaný tovar alebo služba Antivirusový program Eset: OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 288,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.123/2022
Dátum doručenia 16.11.2022
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.5703324937
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,01 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.11.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5703369801
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.11.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.2022112054
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 726,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.11.2022
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2022112053
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 4 442,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 11.11.2022
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.0020221198
Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia KEO-WIN 2023
Fakturovaná suma 505,67 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva
Dátum doručenia 10.11.2022
Dodávateľ KEO s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)