Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 321800794
Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál (verejné osvetlenie)
Fakturovaná suma 81,38,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 86/2018
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2018111152
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2142,23,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ T+T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 5463199266
Fakturovaný tovar alebo služba Alarm OcÚ
Fakturovaná suma 11,10,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ Orange, Slovensko, a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 10180071
Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie - Spravodajca Obec Radoľa 2/2018, zalamovanie A4
Fakturovaná suma 192,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 83/2018
Dátum doručenia 04.07.2018
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č. 023/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 16 471,26,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 41/2018
Dátum doručenia 04.07.2018
Dodávateľ STAVAR ZA, s. r. o. (IČO: 44778767)
Identifikátor Faktúra č. 10180098
Fakturovaný tovar alebo služba Plagát Radoľský jarmok 2018 tlač 50 ks a grafický návrh + spracovanie
Fakturovaná suma 44,64,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 84/2018
Dátum doručenia 03.07.2018
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č. 3020180027
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 881,87,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 85/2018
Dátum doručenia 03.07.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2018033
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce (miestne komunikácie)
Fakturovaná suma 1740,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 58/2018
Dátum doručenia 03.07.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.10180003
Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie a osvetlenie - kultúrneho podujatia "Pľacový turnaj 30.06.2018"
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 81/2018
Dátum doručenia 03.07.2018
Dodávateľ Lenka Hromadková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)
Identifikátor Faktúra č. 20/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov
Fakturovaná suma 10,50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.07.2018
Dodávateľ Základná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č. 20180469
Fakturovaný tovar alebo služba Mandatná zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.07.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD.,s.r.o. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2220180249
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín (miestne komunikácie)
Fakturovaná suma 151,97,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 77/2018
Dátum doručenia 02.07.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)