Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8221329166
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 101,50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.11.2018
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2018001415
Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia KEO WIn, udržiavací poplatok KEO DOS
Fakturovaná suma 330,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.11.2018
Dodávateľ KEO s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)
Identifikátor Faktúra č. 2018/012
Fakturovaný tovar alebo služba Projektová dokumentácia tréningového ihriska s umelou trávou:rozmer 44x24 m
Fakturovaná suma 168,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2018
Dátum doručenia 21.11.2018
Dodávateľ STUDIO A.P.P.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44128649)
Identifikátor Faktúra č. 139171567
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 130/2018
Dátum doručenia 21.11.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 2018112267
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 535,93,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 19.11.2018
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 5481152853
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 1,00,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.11.2018
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 20180166
Fakturovaný tovar alebo služba Výstavba viacúčelového ihriska
Fakturovaná suma 38 873,64,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 89/2018
Dátum doručenia 15.11.2018
Dodávateľ SPORT SERVICE,s.r.o.,Diaková (IČO: 36785571)
Identifikátor Faktúra č. 2018934
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava ústredného kúrenia v objekte ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 60,90,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 128/2018
Dátum doručenia 14.11.2018
Dodávateľ SIDOR s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 139168879
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.117/2018
Dátum doručenia 12.11.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 8219965967
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,74,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.11.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20180445
Fakturovaný tovar alebo služba TENDERnet, s.r.o., Žilina
Fakturovaná suma 300,00,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka rok Zmluva
Dátum doručenia 08.11.2018
Dodávateľ TENDERnet, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
Identifikátor Faktúra č. 24/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy
Fakturovaná suma 7,50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.11.2018
Dodávateľ Základná škola s materskou školou, Radoľa (IČO: 42388660)