Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8277441035
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 109,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.02.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Poistenie
Fakturovaný tovar alebo služba Dom smútku
Fakturovaná suma 127,73,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.02.2021
Dodávateľ Komunálna poisťovňa,a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Poistenie
Fakturovaný tovar alebo služba Budova šport. areálu č.341
Fakturovaná suma 46,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.02.2021
Dodávateľ Komunálna poisťovňa,a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č. 5606685366; 5606634501
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,06,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.02.2021
Dodávateľ Orange, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 12/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - AG testovanie 20.02.2021
Fakturovaná suma 116,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 21/2021
Dátum doručenia 16.02.2021
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Identifikátor Faktúra č. OF21-0336
Fakturovaný tovar alebo služba Ochranné pomôcky - AG testovanie 20.02.2021
Fakturovaná suma 149,68,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 16/2021
Dátum doručenia 16.02.2021
Dodávateľ ganes s.r.o., Žilina (IČO: 50604449)
Identifikátor Faktúra č. 2210094
Fakturovaný tovar alebo služba Demontáž a montáž plynových kotlov v objekte OcÚ Radoľa (rekonštrukcia kotolne)
Fakturovaná suma 3 472,64,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 10/2021
Dátum doručenia 15.02.2021
Dodávateľ SIDOR s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 102100510
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba
Fakturovaná suma 1 842,96,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 11.02.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 2021005
Fakturovaný tovar alebo služba Náhrady zo zmluvy o dobrovoľníckej činnosti zdravotníckeho pracovníka, náklady na likvidáciu biologického odpadu
Fakturovaná suma 292,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.02.2021
Dodávateľ Obec Snežnica (IČO: 00314315)
Identifikátor Faktúra č. 50192442
Fakturovaný tovar alebo služba Výmena filtra na rozvodoch ústredného kúrenia - budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 110,22,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2021
Dátum doručenia 10.02.2021
Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 05/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - AG testovanie
Fakturovaná suma 115,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 9/2021/1
Dátum doručenia 10.02.2021
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Identifikátor Faktúra č. 312100064
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 264,96,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 6/2021
Dátum doručenia 08.02.2021
Dodávateľ KP, s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)