Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2017408
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 01.08.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.0121702056
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 46,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2017
Dátum doručenia 01.08.2017
Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.00117325
Fakturovaný tovar alebo služba Suveniry s logom obce
Fakturovaná suma 302,87 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2017
Dátum doručenia 31.07.2017
Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č.3417817357
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 112,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.07.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Objednávka č.10/2017/0153
Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenie
Fakturovaná suma 1 887,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2017
Dátum doručenia 24.07.2017
Dodávateľ Znak spol. s.r.o., Púchov (IČO: 31614884)
Identifikátor Faktúra č.139129315
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2017
Dátum doručenia 24.07.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Poistné 2267001005
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 764,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 20.07.2017
Dodávateľ Uniqa poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č.2120170133
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - miestne komunikácie
Fakturovaná suma 468,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2017
Dátum doručenia 18.07.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.2017111310
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 255,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 17.07.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.5409899158
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.07.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.3171046523
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - Cintorín
Fakturovaná suma 12,05 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.07.2017
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2017023
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 319,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2017
Dátum doručenia 14.07.2017
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)