Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2017805
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž diaľkového bezdrôtového termostatu v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 83,27 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.118/2017
Dátum doručenia 10.11.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.1102799593
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.11.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.22/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcom
Fakturovaná suma 10,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.11.2017
Dodávateľ Základná škola s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.2017603
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 06.11.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2017801
Fakturovaný tovar alebo služba Odborná prehliadka plynového kotla v budove OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2017
Dátum doručenia 06.11.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.2017804
Fakturovaný tovar alebo služba Odborná prehliadka plynového kotla v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 75,36 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.117/2017
Dátum doručenia 06.11.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.2017064
Fakturovaný tovar alebo služba Terénne úpravy areálu ZŠ Radoľa - kríky
Fakturovaná suma 336,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.114/2017
Dátum doručenia 03.11.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2017030
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 302,81 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2017
Dátum doručenia 03.11.2017
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.321701363
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 107,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2017
Dátum doručenia 02.11.2017
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.05132017
Fakturovaný tovar alebo služba Plastové kontajnery na TKO
Fakturovaná suma 1260,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.112/2017
Dátum doručenia 02.11.2017
Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)
Identifikátor Faktúra č.3020170041
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na úpravu areálu ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 147,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2017
Dátum doručenia 31.10.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.13/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Geometrický plán
Fakturovaná suma 350,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2017
Dátum doručenia 25.10.2017
Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)