Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20170121
Fakturovaný tovar alebo služba Práce na údržbe, kontrole a nastavení 3kc PC, úprava programov a Ram 1GBa
Fakturovaná suma 85,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2017
Dátum doručenia 22.05.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2017110767
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 013,97 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 18.05.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.10170090
Fakturovaný tovar alebo služba Grafické spracovanie Spravodajcu
Fakturovaná suma 192,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2017
Dátum doručenia 16.05.2017
Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.5401187542
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.05.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Poistné 6819798345
Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie na rok 2017 - Peugeot 2008
Fakturovaná suma 245,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 15.05.2017
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)
Identifikátor Poistné 6819814608
Fakturovaný tovar alebo služba PZP na rok 2017 - Peugeot 2008
Fakturovaná suma 78,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 15.05.2017
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.17043
Fakturovaný tovar alebo služba QSL lístky
Fakturovaná suma 100,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2017
Dátum doručenia 15.05.2017
Dodávateľ T300.cz, Praha (IČO: 24792110)
Identifikátor Faktúra č.170100012
Fakturovaný tovar alebo služba Výkop základov, obšalovanie a betonáž - lávka na ihrisko
Fakturovaná suma 1 108,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2017
Dátum doručenia 12.05.2017
Dodávateľ Marpal, s.r.o., KNM (IČO: 46947035)
Identifikátor Faktúra č.1010954201
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 38,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.05.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.201714
Fakturovaný tovar alebo služba Audítorské overenie účtovnej závierky za rok 2016
Fakturovaná suma 940,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.05.2017
Dodávateľ Ing.Darina Palatická, audítor (IČO: 33713961)
Identifikátor Faktúra č.2017225
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 03.05.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.139122637
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2017
Dátum doručenia 03.05.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)