Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 15/2020
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie na akciu - čistenie potoka
Fakturovaná suma 225,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 56/2020
Dátum doručenia 09.07.2020
Dodávateľ Cataring Quatrefoil,s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Identifikátor Faktúra č. 202008
Fakturovaný tovar alebo služba Deliaca stena - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 126,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2020
Dátum doručenia 08.07.2020
Dodávateľ Milan Macúš, Kys. Nové Mesto (IČO: 43211755)
Identifikátor Faktúra č. 2220200243
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín (výstavba chodníka)
Fakturovaná suma 1 127,32
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 08.07.2020
Dodávateľ UNIPAL KNM,spol. s r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2020033
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 675,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 07.07.2020
Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 2020034
Fakturovaný tovar alebo služba Práce- zavlažovací systém fut. ihriska
Fakturovaná suma 1 032,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 07.07.2020
Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 2020032
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce pri výstavbe chodníka Pod Teheľňou
Fakturovaná suma 1 917,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 02.07.2020
Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 20200410
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.07.2020
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 13/2020
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie na pľacový turnaj vo futbale (guláš)
Fakturovaná suma 360,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 56/2020
Dátum doručenia 02.07.2020
Dodávateľ Cataring Quatrefoil,s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Identifikátor Faktúra č. 012201623
Fakturovaný tovar alebo služba Jednorázový plastový riad na športové podujatie
Fakturovaná suma 26,04,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 54/2020
Dátum doručenia 29.06.2020
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. 200289
Fakturovaný tovar alebo služba Dovoz nádrží na zavlažovanie areálu ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 509,04,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 53/2020
Dátum doručenia 26.06.2020
Dodávateľ MECHANIZMY ŠEVČÍK s.r.o., Žilina (IČO: 46967249)
Identifikátor Faktúra č. 012201601
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 90,94,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 52/2020
Dátum doručenia 24.06.2020
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. 8262541707
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 95,58,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.06.2020
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 00623814)