Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 20210062
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava, dodanie, výmena a osadenie odtokových žľabov na miestnych komunikáciách
Fakturovaná suma 4 956,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2021
Dátum doručenia 15.11.2021
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Identifikátor Faktúra 20210063
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci
Fakturovaná suma 8 886,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2021
Dátum doručenia 15.11.2021
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Identifikátor Faktúra 2021 042
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy pre chodník
Fakturovaná suma 288,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 12.11.2021
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra 2021017
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 456,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2021
Dátum doručenia 09.11.2021
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra 8293598200
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.11.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 2220210753
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník
Fakturovaná suma 553,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 08.11.2021
Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra 212200313
Fakturovaný tovar alebo služba Betón - chodník
Fakturovaná suma 32,64 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2021
Dátum doručenia 08.11.2021
Dodávateľ Doprava a služby K&T, s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)
Identifikátor Faktúra 20210829
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 03.11.2021
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.P.Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra 3020210121
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného priestranstva v obci
Fakturovaná suma 36,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2021
Dátum doručenia 02.11.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra 3020210120
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu a výstavbu chodníka v obci
Fakturovaná suma 1 120,09 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.11.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra 2021 039
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy pre chodník
Fakturovaná suma 528,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.11.2021
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra 2021114
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava a rozšírenie kamerového systému v obci
Fakturovaná suma 1 231,26 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2021
Dátum doručenia 27.10.2021
Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)