Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.202209001
Fakturovaný tovar alebo služba Vlajky SR,EU, obec
Fakturovaná suma 465,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2022
Dátum doručenia 02.09.2022
Dodávateľ REMOS spol., s.r.o., Bratislava (IČO: 35890941)
Identifikátor Faktúra 2022074
Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky a vybavenie - Stolnotenisový oddiel ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 473,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka dotácia z rozpočtu obce
Dátum doručenia 26.08.2022
Dodávateľ Radoslav Majcher, KNM (IČO: 34768351)
Identifikátor Faktúra č.202200083
Fakturovaný tovar alebo služba Autobusová preprava detí - detský tábor ( Obec Radoľa )
Fakturovaná suma 480,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2022
Dátum doručenia 26.08.2022
Dodávateľ Ľuboš Capko, Rudina (IČO: 40527018)
Identifikátor Faktúra 139299682
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2022
Dátum doručenia 22.08.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2022111416
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2618,18 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva
Dátum doručenia 22.08.2022
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2022111417
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 446,16 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.08.2022
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 8311469676
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 108,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.08.2022
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 2022 027
Fakturovaný tovar alebo služba Práca strojom - chodník MŠ
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 12.08.2022
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP - Peugeot 2008
Fakturovaná suma 295,25 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.08.2022
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra 5689956599
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.08.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra 5689911131
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.08.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra 2022 026
Fakturovaný tovar alebo služba zemné práce na výstavbu a opravu chodníkov, miestnych komunikaácií a účelových komunikácií
Fakturovaná suma 1080,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 09.08.2022
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)