Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 019/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 10834,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 41/2018
Dátum doručenia 12.06.2018
Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o. (IČO: 44778767)
Identifikátor Faktúra č. 17/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov
Fakturovaná suma 10,50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.06.2018
Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č. 20180005
Fakturovaný tovar alebo služba Projekt rekonštrukcie el. prípojky, č.p.2117/1. Tlač 5xparé
Fakturovaná suma 75,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 66/2018
Dátum doručenia 11.06.2018
Dodávateľ Ing. Martin Málek, Martin (IČO: 47969733)
Identifikátor Faktúra č. 8209966122
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.06.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2120180084
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín - protipovodňové opatrenia
Fakturovaná suma 301,48,-
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 64/2018
Dátum doručenia 08.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2220180196
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín - protipovodňové opatrenia
Fakturovaná suma 142,87,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 64/2018
Dátum doručenia 08.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2220180195
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vozidla s rukou na výstabu chodníka
Fakturovaná suma 64,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 65/2018
Dátum doručenia 08.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2018034
Fakturovaný tovar alebo služba Rozšírenie obecného kamerového systému
Fakturovaná suma 1437,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 61/2018
Dátum doručenia 08.06.2018
Dodávateľ ELMIS-IT,s.r.o.,KNM (IČO: 45439516)
Identifikátor Faktúra č. 3020180018
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu - Areál ZŠ, Detské ihrisko
Fakturovaná suma 264,58,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 67/2018
Dátum doručenia 08.06.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 2018030
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 2461,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 58/2018
Dátum doručenia 04.06.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 20180380
Fakturovaný tovar alebo služba Mandatná zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.06.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD.,s.r.o. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2018018
Fakturovaný tovar alebo služba Výchovný rez stromov
Fakturovaná suma 910,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 57/2018
Dátum doručenia 01.06.2018
Dodávateľ SIEDL,s.r.o., Žilina (IČO: 47582316)