Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2211104793
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na verejné použitie hudobných diel
Fakturovaná suma 20,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.08.2021
Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava (IČO: 00178454)
Identifikátor Faktúra č.2220210401
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník
Fakturovaná suma 746,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 04.08.2021
Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.2021072701
Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky ( rohové zastávky )na futbal
Fakturovaná suma 51,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2021
Dátum doručenia 03.08.2021
Dodávateľ LEGALSOFT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 44854056)
Identifikátor Faktúra č.F-2110542
Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky na futbal
Fakturovaná suma 96,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2021
Dátum doručenia 03.08.2021
Dodávateľ PROagility, s.r.o., Zemianske Kostoľany (IČO: 46347372)
Identifikátor Faktúra č.2021 022
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy pre chodník
Fakturovaná suma 504,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 03.08.2021
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.20210584
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 03.08.2021
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.P.Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.139258851
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2021
Dátum doručenia 27.07.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.8286671726
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 108,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2021111615
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 536,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2021111614
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 583,34 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 23.07.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.1560011496
Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá - potvrdenie o pobyte
Fakturovaná suma 34,12 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2021
Dátum doručenia 23.07.2021
Dodávateľ Centrum polygrafických služieb, Bratislava (IČO: 42272360)
Identifikátor Faktúra č.2292021
Fakturovaný tovar alebo služba Prečistenie a preplach kanalizácie, vyčistenie odpad.šácht + odčerpanie žumpy - budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 265,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2021
Dátum doručenia 20.07.2021
Dodávateľ Milan Šmárik, Žilina (IČO: 33373850)