Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20230248
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom pracovnej plošiny - zdobenie vianočného stromčeka
Fakturovaná suma 120,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.155/2023
Dátum doručenia 14.12.2023
Dodávateľ TRINEKO, s.r.o., Radoľa (IČO: 51415305)
Identifikátor Faktúra č.23442
Fakturovaný tovar alebo služba Dlažba na paletách s dovozom - parkovisko pri Cintoríne
Fakturovaná suma 7321,19 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.153/2023
Dátum doručenia 12.12.2023
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.5761960146
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.12.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5761920393
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.12.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.2023-166
Fakturovaný tovar alebo služba Samolepky - Obec Radoľa, Buttony s logom obce - propagácia obce
Fakturovaná suma 162,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.159/2023
Dátum doručenia 11.12.2023
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č.8339675176
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 25,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.12.2023
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.312301824
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Radoľa
Fakturovaná suma 466,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.140/2023
Dátum doručenia 07.12.2023
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2220230632
Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/63, 16/32, 0/32, 0/4, 4/8 - parkovisko v areáli ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 1653,64 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.131/2023
Dátum doručenia 05.12.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.20230055
Fakturovaný tovar alebo služba Kladenie podkladu a krytu z obaľovaného kameniva asfaltom - plocha prístupu na parkovisko pri ZŠ
Fakturovaná suma 1749,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.138/2023
Dátum doručenia 05.12.2023
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Identifikátor Faktúra č.3020230083
Fakturovaný tovar alebo služba Obrubníky cestné+doprava - parkovisko pri Cintoríne
Fakturovaná suma 675,60- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.149/2023
Dátum doručenia 05.12.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020230082
Fakturovaný tovar alebo služba Obrubníky cestné+doprava - parkovisko pri ZŠ
Fakturovaná suma 2 509,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.151/2023
Dátum doručenia 05.12.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020230081
Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné náradie a materiál - údržba verejných priestranstiev v obci Radoľa
Fakturovaná suma 177,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.152/2023
Dátum doručenia 05.12.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44778767)