Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.9230324152
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Telovýchovná jednota
Fakturovaná suma 118,54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.01.2023
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.5712682738
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5712639568
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.9230327311
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 145,48 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2023
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.9230325570
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 636,19 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2023
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.9230325363
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 185,16 € preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2023
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.9230325590
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 3 293,36 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2023
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.9230327330
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 35,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2023
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.9230328323
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku
Fakturovaná suma 103,11 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2023
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.9230327291
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Sála OcÚ
Fakturovaná suma 100,29 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2023
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra 2022/289
Fakturovaný tovar alebo služba Lekárske posudky pre sociálne účely za rok 2022
Fakturovaná suma 90,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.01.2023
Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor Faktúra č.3221087899
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné , stočné - Cintorín, OcÚ Radoľa, Ihrisko
Fakturovaná suma 377,12 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.01.2023
Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)