Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20210106
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava UPS, demontáž krytov, detekcia závady, výmena batérie, tonery do tlačiarní - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 127,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2021
Dátum doručenia 02.09.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2021 031
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy pre chodník
Fakturovaná suma 1 695,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.09.2021
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.01/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Montáž a demontáž okna - budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 600,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2021
Dátum doručenia 31.08.2021
Dodávateľ Jozef Nemec ML, Rudina (IČO: 44438001)
Identifikátor F2021167
Fakturovaný tovar alebo služba Tabuľky na striedačky - ihrisko v Riekach
Fakturovaná suma 58,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75-1/2021
Dátum doručenia 30.08.2021
Dodávateľ PESMENPOL spol. s.r.o., Prešov (IČO: 36507881)
Identifikátor Faktúra č.F2021166
Fakturovaný tovar alebo služba Striedačky pre náhradníkov, pre 8 osôb, sedadlá zelenej a žltej farby - Ihrisko v Riekach
Fakturovaná suma 3000 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2021
Dátum doručenia 30.08.2021
Dodávateľ PESMENPOL spol. s.r.o., Prešov (IČO: 36507881)
Identifikátor Faktúra č.55/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Betónový poter - sála OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1 545,36 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2021
Dátum doručenia 26.08.2021
Dodávateľ Bugáň, s.r.o., Varín (IČO: 44538014)
Identifikátor Faktúra č.139261917
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2021
Dátum doručenia 23.08.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.210102299
Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na odpad
Fakturovaná suma 998,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2021
Dátum doručenia 23.08.2021
Dodávateľ ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice (IČO: 36851264)
Identifikátor Faktúra č.5634191863
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.08.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5634142891
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.08.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.20210057
Fakturovaný tovar alebo služba Detské ihrisko + montáž
Fakturovaná suma 15000,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2021
Dátum doručenia 18.08.2021
Dodávateľ Intersystém EU s.r.o., Bytča (IČO: 46186123)
Identifikátor Faktúra č.20210119
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba, dodávka a montáž dreveného kríža - cintorín
Fakturovaná suma 1 740,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2021
Dátum doručenia 18.08.2021
Dodávateľ Trineko, s.r.o., Radoľa 189 (IČO: 51415305)