Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8305884183
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 109.40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.05.2022
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.15/2022
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - čistenie potoka a verejného priestranstva v obci
Fakturovaná suma 110,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2022
Dátum doručenia 13.05.2022
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Identifikátor Faktúra č.8305385688
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.05.2022
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2022007
Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie - Deň matiek 8.5.2022
Fakturovaná suma 1 100,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2022
Dátum doručenia 09.05.2022
Dodávateľ Občianske združenie ALL STARS BAND, Rajecké teplice (IČO: 51224062)
Identifikátor Faktúra č.02/2022
Fakturovaný tovar alebo služba Rozpočtové a kalkulačné práce, spracovanie výkazov výmer a zameranie skutkového stavu nehnuteľnosti k verejnému obstarávaniu - budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 900,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2022
Dátum doručenia 04.05.2022
Dodávateľ Patrik Varoš, KNM (IČO: 35434228)
Identifikátor Faktúra č.20220313
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 04.05.2022
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.3020220012
Fakturovaný tovar alebo služba Spotrebný stavebný materiál
Fakturovaná suma 9,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2022
Dátum doručenia 03.05.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra SK220925
Fakturovaný tovar alebo služba Športové vybavenie pre ŠK Radoľa - florbal
Fakturovaná suma 99,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2022
Dátum doručenia 03.05.2022
Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)
Identifikátor Faktúra č.2022014
Fakturovaný tovar alebo služba Úprava riečneho toku strojom - protipovodňové opatrenia v obci
Fakturovaná suma 1 296,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2022
Dátum doručenia 03.05.2022
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.20220254
Fakturovaný tovar alebo služba Športové vybavenie a pomôcky pre ŠK Radoľa - stolnotenisový oddiel
Fakturovaná suma 797,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2022
Dátum doručenia 03.05.2022
Dodávateľ Rovaa Professional, s.r.o., Žilina (IČO: 53993845)
Identifikátor Faktúra č.20222571
Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.04.2022
Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.2022/0054
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž dverí - športová hala
Fakturovaná suma 371,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2022
Dátum doručenia 19.04.2022
Dodávateľ Miloslav Dubeň - Stavbyt (IČO: 33919712)