Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3020230002
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál, prac.náradie a pomôcky na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci
Fakturovaná suma 89,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2023
Dátum doručenia 07.02.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20230088
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za prístup do mapového portálu obce
Fakturovaná suma 360,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.02.2023
Dodávateľ T-MAPY s.r.o., Bratislava (IČO: 43995187)
Identifikátor Faktúra č.312300123
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - verejné osvetlenie v obci
Fakturovaná suma 54,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2023
Dátum doručenia 03.02.2023
Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.20230056
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.02.2023
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2230083
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáť termostatu - športová hala
Fakturovaná suma 59,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2023
Dátum doručenia 02.02.2023
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.2220230018
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - zimná údržba v obci
Fakturovaná suma 263,37 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2023
Dátum doručenia 02.02.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.2023/006
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca č.3/2022, Spravodajca č.4/2022
Fakturovaná suma 360,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2022
Dátum doručenia 01.02.2023
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.2301799
Fakturovaný tovar alebo služba Odmeny umelcom a výrobcom tech.zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia
Fakturovaná suma 38.40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.02.2023
Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)
Identifikátor Faktúra č.139317052
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2023
Dátum doručenia 31.01.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2023029
Fakturovaný tovar alebo služba Doprava na florbalové zápasy 21.1.2023
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2023
Dátum doručenia 31.01.2023
Dodávateľ FBK Doprava, s.r.o., Stará Bystrica (IČO: 47173017)
Identifikátor Faktúra č.2300139
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 57,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2023
Dátum doručenia 25.01.2023
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.10220046
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 2/2022
Fakturovaná suma 220,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2022
Dátum doručenia 23.01.2023
Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)