Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8217972039
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.10.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20180706
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.10.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2018043
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce na výstavbu vodovodu - KOSCELISKO
Fakturovaná suma 4 740,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 88/2018
Dátum doručenia 02.10.2018
Dodávateľ TONICAT, s. r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 321801219
Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál (verejné osvetlenie)
Fakturovaná suma 57,35,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 112/2018
Dátum doručenia 02.10.2018
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 3018314471
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - Doxx
Fakturovaná suma 1 845,98,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.09.2018
Dodávateľ DOXX stravné lístky, spol. s r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č. 2018031
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 329,86,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 107/2018
Dátum doručenia 24.09.2018
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č. 8217335871
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 102,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.09.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20180013
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba vodorovného značenia / prechody pre chodcov)
Fakturovaná suma 168,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 109/2018
Dátum doručenia 24.09.2018
Dodávateľ Whiteline, s.r.o., Kolárovice (IČO: 50826581)
Identifikátor Faktúra č. 2018111731
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 197,56,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 21.09.2018
Dodávateľ T+T,a.s. (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2018088
Fakturovaný tovar alebo služba Servisné práce zabezpečenie budovy Obecného úradu
Fakturovaná suma 333,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 106/2018
Dátum doručenia 20.09.2018
Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 45439516)
Identifikátor Faktúra č. 20180006
Fakturovaný tovar alebo služba Položenie vodovodu k lokalite Koscelisko podľa PD
Fakturovaná suma 6 000,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 95/2018
Dátum doručenia 18.09.2018
Dodávateľ JM - STAVBY, s.r.o., Krasňany (IČO: 47800241)
Identifikátor Faktúra č. 139163632
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 103/2018
Dátum doručenia 17.09.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o. Bratislava (IČO: 36383074)