Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2023110236
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 401,28 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.02.2023
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.8322460665
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 108,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.02.2023
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20231486
Fakturovaný tovar alebo služba Školenia k informačnému systému URBIS v roku 2023
Fakturovaná suma 60€ x
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2023
Dátum doručenia 17.02.2023
Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.2023004
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestných komunikácií a verejných priestranstiev v obci
Fakturovaná suma 3 276,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2023
Dátum doručenia 16.02.2023
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku
Fakturovaná suma 46,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 15.02.2023
Dodávateľ Komunálna poisťovňa , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.5716856646
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.02.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5716812910
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.02.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.102300310
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestných komunikácií a verejných priestranstiev v obci
Fakturovaná suma 2418,53 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2023
Dátum doručenia 10.02.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.8321949964
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.02.2023
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2300283
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 195,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6-1/2023
Dátum doručenia 08.02.2023
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.10230025
Fakturovaný tovar alebo služba Posypová soľ - zimná údržba verejných priestranstiev a komunikácií v obci
Fakturovaná suma 998,10 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2022
Dátum doručenia 08.02.2023
Dodávateľ Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom (IČO: 34757716)
Identifikátor Faktúra č.23002
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie odborného posudku na výskyt chránených živočíchov v objekte s č.341 v obci
Fakturovaná suma 100,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2023
Dátum doručenia 07.02.2023
Dodávateľ Ľubomíra Vavrová - Envi Plan, Žilina (IČO: 44727968)