Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10210110
Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu obce č.2, č.3
Fakturovaná suma 384,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2021
Dátum doručenia 28.12.2021
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.3021313588
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky
Fakturovaná suma 1 505,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.12.2021
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.2021112446
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 744,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva
Dátum doručenia 27.12.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 2021112447
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 565,38 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.12.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.10210007
Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie Domu Smútku na cintoríne v Radoli
Fakturovaná suma 950,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.123/2021
Dátum doručenia 27.12.2021
Dodávateľ Lenka Hromádková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)
Identifikátor Faktúra č.2120017
Fakturovaný tovar alebo služba Vykonanie odbornej prehliadky plynových kotlov - budova OcÚ Radoľa, športová hala
Fakturovaná suma 150,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2021
Dátum doručenia 27.12.2021
Dodávateľ Ing.Juraj Sidor, SIDOR control, KNM (IČO: 52437647)
Identifikátor FVHO0421312
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 42,73 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.108/2021
Dátum doručenia 21.12.2021
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.308 2021
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba autobusových zastávok
Fakturovaná suma 11 148,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.106/2021
Dátum doručenia 20.12.2021
Dodávateľ RANILUS s.r.o., KNM (IČO: 46883649)
Identifikátor Faktúra č.9/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Geometrický plán
Fakturovaná suma 250,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2021
Dátum doručenia 20.12.2021
Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Identifikátor Faktúra č.3020210141
Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné náradie a materiál - verejné priestranstvá v obci
Fakturovaná suma 32,26 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.119/2021
Dátum doručenia 17.12.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.139274403
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Fakturovaná suma 67,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2021
Dátum doručenia 13.12.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.3020210132
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál a prac. náradie - úprava verejného priestranstva v obci
Fakturovaná suma 13.92 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.117/2021
Dátum doručenia 13.12.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)