Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistná zmluva
Fakturovaný tovar alebo služba Poistná zmluva - Peugeot 2008
Fakturovaná suma 275,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 25.06.2021
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.2106164
Fakturovaný tovar alebo služba Turistický atlas Slovenska
Fakturovaná suma 264,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2021
Dátum doručenia 23.06.2021
Dodávateľ VKÚ Harmanec , s.r.o., Kynceľová (IČO: 46747770)
Identifikátor Faktúra č.8284825027
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 108,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.06.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.5625004489
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,02 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.06.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5625053422
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.06.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.2210447
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla - budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 19.70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2021
Dátum doručenia 14.06.2021
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.2021120854
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 848,34 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.06.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2021120853
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 886,99 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.06.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.312100677
Fakturovaný tovar alebo služba Pouličné sviet. led 30W
Fakturovaná suma 222,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2021
Dátum doručenia 14.06.2021
Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.8284353746
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 43,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.06.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2220210229
Fakturovaný tovar alebo služba Drť na výstavbu chodníka v obci
Fakturovaná suma 1121,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 07.06.2021
Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.2021013
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy
Fakturovaná suma 1 764,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 07.06.2021
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)