Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2241112592
Fakturovaný tovar alebo služba Elektroinštalačný materiál - verejné osvetlenie a osvetlenie ihriska v obci
Fakturovaná suma 3817,91 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2022
Dátum doručenia 17.10.2022
Dodávateľ VEREX ŽILINA, a.s. - Za (IČO: 36405957)
Identifikátor Faktúra č.2022111862
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 487,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.10.2022
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2022111861
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 523,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 17.10.2022
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor RVC Martin
Fakturovaný tovar alebo služba Ćlensky príspevok
Fakturovaná suma 174,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.10.2022
Dodávateľ Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin (IČO: 31938434)
Identifikátor Faktúra č.139306132
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2022
Dátum doručenia 17.10.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20220130
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarne - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 189,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2022
Dátum doručenia 13.10.2022
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2220741
Fakturovaný tovar alebo služba Obhliadka a revízia plynových kotlov - OcÚ, hala, budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 380,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2022
Dátum doručenia 12.10.2022
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.22090016
Fakturovaný tovar alebo služba Výmena, dodávka a montáž okien a dverí na budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 19 944,- €/ dodácia z projektu
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2022
Dátum doručenia 11.10.2022
Dodávateľ MIPE Invest, s.r.o., Varín (IČO: 36837075)
Identifikátor Faktúra č.31/2022
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - Radoľská heligónka
Fakturovaná suma 600,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2022
Dátum doručenia 10.10.2022
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Identifikátor Faktúra č.2220220887
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník
Fakturovaná suma 61,13 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva
Dátum doručenia 10.10.2022
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.5698698468
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.10.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5698653563
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.10.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)