Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2241104779
Fakturovaný tovar alebo služba Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Fakturovaná suma 25,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licencia
Dátum doručenia 15.03.2024
Dodávateľ SOZA, Bratislava (IČO: 00178454)
Identifikátor Faktúra č.24VF009
Fakturovaný tovar alebo služba Požičanie odvlhčovacích strojov - budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 580,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2-1/2024
Dátum doručenia 12.03.2024
Dodávateľ Tomáš Franc, TF-Požičovňa, KNM (IČO: 44807554)
Identifikátor Faktúra č.5775657873
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.03.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5775618302
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.03.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.1010954201
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 23,34 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.03.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2220240039
Fakturovaný tovar alebo služba Drť 0/32, 0/63 - zimná údržba+oprava nespevnených plôch ciest v obci
Fakturovaná suma 450,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2024
Dátum doručenia 07.03.2024
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.312400261
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu rozvodov elektriny v budove OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 128,76 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2024
Dátum doručenia 07.03.2024
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.102400510
Fakturovaný tovar alebo služba stavebné práce
Fakturovaná suma 52 376,18 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka v zmysle Dodatkuč.1 k ZoD č.20230918
Dátum doručenia 06.03.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20240097
Fakturovaný tovar alebo služba Školné za základnú prípravu členov HJ + vykonanie záverečných skúšok
Fakturovaná suma 110,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2024
Dátum doručenia 05.03.2024
Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava (IČO: 00177474)
Identifikátor Faktúra č.2024/025
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu
Fakturovaná suma 216,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2024
Dátum doručenia 05.03.2024
Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.3020240011
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - verejné priestranstvo v obci
Fakturovaná suma 40,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2024
Dátum doručenia 04.03.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020240010
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál + prac.pomôcky - budova OcÚ Radoľa - schodisko
Fakturovaná suma 88,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2024
Dátum doručenia 04.03.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)