Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5638779948
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.09.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.8290366929
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 106,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.09.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra SK2101365
Fakturovaný tovar alebo služba Rozdeľovací mantinel - IFF Double Splitter Set - florbal
Fakturovaná suma 1 920,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2021
Dátum doručenia 16.09.2021
Dodávateľ Florbal s.r.o. Bratislava- Ružinov (IČO: 44887001)
Identifikátor Faktúra SK2101366
Fakturovaný tovar alebo služba Doprava za tovar ( IFF Double Splitter Set RSA ) florbal
Fakturovaná suma 210,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2021
Dátum doručenia 16.09.2021
Dodávateľ Florbal s.r.o. Bratislava- Ružinov (IČO: 44887001)
Identifikátor Faktúra č.2021121810
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 886,64 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 13.09.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2021121811
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 664,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.09.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.3020210108
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál, náradie a ochranné prac. pomôcky - úprava verejného priestranstva v obci
Fakturovaná suma 129,54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2021
Dátum doručenia 13.09.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20210664
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 13.09.2021
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.P.Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2220210502
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník
Fakturovaná suma 550,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 13.09.2021
Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.3020210106
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu a výstavbu chodníka v obci
Fakturovaná suma 73,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 13.09.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.8289892050
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby - preplatok
Fakturovaná suma 1,54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.09.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.8288519527
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 107,25 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.09.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)