Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 2021112251
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 757,57 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.11.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 2021112250
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 982,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 22.11.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Platobný výmer na rok 2022
Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok - Združenie miest a obcí Slovanska
Fakturovaná suma 270,65 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.11.2021
Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska (IČO: 00584614)
Identifikátor Faktúra 202112
Fakturovaný tovar alebo služba Vianočná výzdoba - dodanie
Fakturovaná suma 780,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.11.2021
Dodávateľ Profi dekor, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)
Identifikátor Faktúra 8294071347
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 106,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.11.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 10210581
Fakturovaný tovar alebo služba Posypová soľ - zimná udržba
Fakturovaná suma 875,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2021
Dátum doručenia 18.11.2021
Dodávateľ Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom (IČO: 34757716)
Identifikátor Faktúra 0020211024
Fakturovaný tovar alebo služba Ročný poplatok KEO-DOS 2022
Fakturovaná suma 398,58 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licencia
Dátum doručenia 18.11.2021
Dodávateľ KEO, s.r.o. Záhorce (IČO: 36739464)
Identifikátor Faktúra 5648133962
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,13 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.11.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra 5648085590
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.11.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra 139271246
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Fakturovaná suma 67,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2021
Dátum doručenia 15.11.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra 312101460
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 231,66 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2021
Dátum doručenia 15.11.2021
Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra 20210061
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava, dodanie, výmena a osadenie odtokových žľabov na miestnych komunikáciách
Fakturovaná suma 2 904,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/1/2021
Dátum doručenia 15.11.2021
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)