Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 9190056635
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ihrisko -preplatok
Fakturovaná suma 684,37,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 9190078982
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie (odberné miesto 7312612)-preplatok
Fakturovaná suma 4,67,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9190078981
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa-preplatok
Fakturovaná suma 54,58,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9190034438
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa -preplatok
Fakturovaná suma 362,54,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č. 5490215911
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 1,05,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2019
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 9190023385
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie (odberné miesto 7216047)- preplatok
Fakturovaná suma 52,56,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č. 9190039792
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie (odberné miesto 7216048)- preplatok
Fakturovaná suma 346,52,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9190023385
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie (odberné miesto 7216046)
Fakturovaná suma na úhradu 162,95,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č. 3181095316
Fakturovaný tovar alebo služba vodné, stočné (ihrisko č.341, OcÚ Radoľa č.4, Cintorín)
Fakturovaná suma 183,73,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2019
Dodávateľ SEVAK,a.s.,Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č. 1020180046
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 686,63,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 139/2018
Dátum doručenia 11.01.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20190005
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery HP CF 540x komp.back
Fakturovaná suma 129,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 3/2019
Dátum doručenia 10.01.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP,Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 139174319
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 138/2018
Dátum doručenia 07.01.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)