Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10220052
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 3/2022
Fakturovaná suma 220,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2022
Dátum doručenia 23.01.2023
Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.10220078
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 4/2022
Fakturovaná suma 331,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2022
Dátum doručenia 23.01.2023
Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.6002330127
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za vyhotovenie bankovej správy - audit k 31.12.2022
Fakturovaná suma 66,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2023
Dodávateľ VÚB, a.s., Bratislava (IČO: 31320155)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 825,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2023
Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)
Identifikátor Faktúra č.2022112456
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 539,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 19.01.2023
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2022112457
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 297,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.01.2023
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 13302289
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 2 284,29 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.01.2023
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 13302287
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ
Fakturovaná suma 212,08 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.01.2023
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra 202301
Fakturovaný tovar alebo služba Doplnenie vianočnej dekorácie - prenájom
Fakturovaná suma 542,02 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2023
Dodávateľ Profi dekor, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)
Identifikátor Faktúra č.8320677544
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 108,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2023
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 2023001
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 566,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2023
Dátum doručenia 16.01.2023
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 315 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.9230324489
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 150,54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.01.2023
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)