Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3020170045
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 529,49 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.126/2017
Dátum doručenia 01.12.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2017672
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 01.12.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2220170669
Fakturovaný tovar alebo služba Okrasný štrk - detské ihrisko - areál ZŠ
Fakturovaná suma 302,17 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.125/2017
Dátum doručenia 23.11.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.9104086770
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 94,37 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.11.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.170100086
Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrôtového rozhlasu v obci Radoľa
Fakturovaná suma 369,66 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2017
Dátum doručenia 22.11.2017
Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)
Identifikátor Faktúra č.201744
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vianočnej výzdoby
Fakturovaná suma 780,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.11.2017
Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)
Identifikátor Verejné osvetlenie
Fakturovaný tovar alebo služba Zemný pás s pokládkou+chránička s pokládkou - verejné osvetlenie ,,Pod Mokrým"
Fakturovaná suma 1014,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2017
Dátum doručenia 21.11.2017
Dodávateľ REMOP, s.r.o., Povina (IČO: 47943673)
Identifikátor Faktúra č.2017112176
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 520,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 20.11.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.201720
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba a montáž archivačnej skrine - kancelária starostu
Fakturovaná suma 178,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2017
Dátum doručenia 16.11.2017
Dodávateľ Milan Macúš, KNM (IČO: 43211755)
Identifikátor Faktúra č.139138930
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.110/2017
Dátum doručenia 15.11.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20170097
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba nerezových ochrán rohov dverí
Fakturovaná suma 150,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.113/2017
Dátum doručenia 14.11.2017
Dodávateľ REAL, s.r.o., KNM (IČO: 31643493)
Identifikátor Faktúra č.2017065
Fakturovaný tovar alebo služba Terénne úpravy areálu ZŠ Radoľa - kríky
Fakturovaná suma 240,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2017
Dátum doručenia 14.11.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)