Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20220057
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodeného povrchu komunikácií v obci asfaltovaním
Fakturovaná suma 6 103,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2022
Dátum doručenia 21.09.2022
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Identifikátor Faktúra č.20220159
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka, montáž a inštalácia dopravného zariadenia v obci Radoľa - merač rýchlostí
Fakturovaná suma 2 450,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2022
Dátum doručenia 21.09.2022
Dodávateľ BELLIMPEX, s.r.o., Štúrovo (IČO: 36705390)
Identifikátor Faktúra č.2209085
Fakturovaný tovar alebo služba Skladaná mapa VKÚ v rámci prezentácie obce
Fakturovaná suma 225,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2022
Dátum doručenia 20.09.2022
Dodávateľ VKÚ Harmanec , s.r.o., Kynceľová (IČO: 46747770)
Identifikátor Faktúra č.8313315102
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 108,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.09.2022
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.5694252208
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.09.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5694206268
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,01 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.09.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.20220120
Fakturovaný tovar alebo služba Toner dotlačiarne, reproduktory k PC + detekcia závady tlačiarne
Fakturovaná suma 60,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2022
Dátum doručenia 12.09.2022
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.8312813066
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.09.2022
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20220659
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 06.09.2022
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2220220813
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník
Fakturovaná suma 1469,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 06.09.2022
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.3020220038
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci
Fakturovaná suma 370,49 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2022
Dátum doručenia 06.09.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020220037
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - chodník
Fakturovaná suma 1 511,23 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva
Dátum doručenia 06.09.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)