Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.032/2023
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný dozor na stavbe: Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravybudovy č.341
Fakturovaná suma 1200,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 28.12.2023
Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)
Identifikátor Faktúra č.20231064
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 27.12.2023
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2023/188
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu
Fakturovaná suma 216,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.150/2023
Dátum doručenia 27.12.2023
Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.102304510
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Radoľa
Fakturovaná suma 3325,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.144/2023
Dátum doručenia 27.12.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2023-178
Fakturovaný tovar alebo služba Reklamné papierové tašky + gravírované nerezové flaše s príslušenstvom - propagácia obce
Fakturovaná suma 411,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.161/2023
Dátum doručenia 20.12.2023
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č.1
Fakturovaný tovar alebo služba Postava Mikuláša, anjela a čerta na 5.12.2023
Fakturovaná suma 150,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.154/2023
Dátum doručenia 18.12.2023
Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice 95, Žilina (IČO: 36143103)
Identifikátor Faktúra č.3020230087
Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné náradie a materiál - údržba verejných priestranstiev v obci Radoľa
Fakturovaná suma 45,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.156/2023
Dátum doručenia 18.12.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.8340392559
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 120,26 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.12.2023
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2023113361
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 457,69
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 18.12.2023
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2023113362
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 443,34 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.12.2023
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2023 040
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Radoľa
Fakturovaná suma 1596,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.143/2023
Dátum doručenia 15.12.2023
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.20230248
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom pracovnej plošiny - zdobenie vianočného stromčeka
Fakturovaná suma 120,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.155/2023
Dátum doručenia 14.12.2023
Dodávateľ TRINEKO, s.r.o., Radoľa (IČO: 51415305)