Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2023111125
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 345,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.05.2023
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.231361
Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia aplikácie elo.sk
Fakturovaná suma 120 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2023
Dátum doručenia 22.05.2023
Dodávateľ Odpadový hospodár s.r.o., Pezinok (IČO: 46708740)
Identifikátor Faktúra č.139326765
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2023
Dátum doručenia 22.05.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2023 014
Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie odvodnenia miestnej komunikácie - Pod Mokrým, strojom
Fakturovaná suma 444,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2023
Dátum doručenia 22.05.2023
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.8327778943
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 111,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.05.2023
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.8327264071
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.05.2023
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.5730366320
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.05.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5730407566
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.05.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM331BE
Fakturovaná suma 114,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 09.05.2023
Dodávateľ Komunálna poisťovňa , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.11/2023
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - čistenie potoka v obci ( Deň zeme )
Fakturovaná suma 200,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2023
Dátum doručenia 09.05.2023
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Identifikátor Faktúra č.2023 009
Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce strojom - úptava terénu pred výsadbou zelene + chodník
Fakturovaná suma 780,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2023
Dátum doručenia 05.05.2023
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.6206720708
Fakturovaný tovar alebo služba Snímač vlhkosti - ihrisko v riekach
Fakturovaná suma 23,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2023
Dátum doručenia 04.05.2023
Dodávateľ Internet Mail Slovakia, s.r.o., Bratislava (IČO: 35950226)