Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 302020091
Fakturovaný tovar alebo služba Kan. rúra Korug PP DN 400 6M SN8
Fakturovaná suma 2 726,14,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 11.12.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 1292020
Fakturovaný tovar alebo služba Odťah vozidiel
Fakturovaná suma 140,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 100/2020
Dátum doručenia 09.12.2020
Dodávateľ Juraj Trojan+auto-Fox, Kys. Nové Mesto (IČO: 34765573)
Identifikátor Faktúra č. 2020058
Fakturovaný tovar alebo služba Výkop ryhy pre odvodnenie, vývoz zeminy a betónu (chodník)
Fakturovaná suma 945,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 09.12.2020
Dodávateľ TONICAT, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.8273239688
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.12.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 3020317347
Fakturovaný tovar alebo služba DOXX-Stravné lístky
Fakturovaná suma 3 005,98,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.12.2020
Dodávateľ DOXX - Stravné Lístky, spol. s r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č. 2220200679
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník (Drť Varín)
Fakturovaná suma 1 264,85,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 07.12.2020
Dodávateľ UNIPAL KNM,spol. s r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 4
Fakturovaný tovar alebo služba Postava Mikuláša, anjela, čerta zo dňa 5.12.2020
Fakturovaná suma 150,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2020
Dátum doručenia 07.12.2020
Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice 95, Žilina (IČO: 36143103)
Identifikátor Faktúra č. 139238228
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 87/2020
Dátum doručenia 07.12.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 312001605
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 46,08,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 98/2020
Dátum doručenia 02.12.2020
Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 20200050
Fakturovaný tovar alebo služba Toner SHARP+numerická klávesnica
Fakturovaná suma 81,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 91/2020
Dátum doručenia 02.12.2020
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 20200819
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.12.2020
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2020057
Fakturovaný tovar alebo služba Výkop ryhy pre odvodnenie, vývoz zeminy a betónu (chodník)
Fakturovaná suma 1 506,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 01.12.2020
Dodávateľ TONICAT, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)