Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 012200496
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske pomôcky
Fakturovaná suma 49,92,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 13/2020
Dátum doručenia 20.02.2020
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. 0F/2020/202
Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020
Fakturovaná suma 33,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 6/2020
Dátum doručenia 18.02.2020
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Martin (IČO: 31938434)
Identifikátor Faktúra č. 5550271250
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.02.2020
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 312000119
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 57,84,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 9/2020
Dátum doručenia 14.02.2020
Dodávateľ KP spol.,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 00120061
Fakturovaný tovar alebo služba Gravír medailí o POHÁR STAROSTU+grafické úpravy
Fakturovaná suma 62,22,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 12/2020
Dátum doručenia 14.02.2020
Dodávateľ LUTON,spol.s r.o.,Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č. 10200003
Fakturovaný tovar alebo služba Plagát Zabíjačka 2020,Spravodajca 4/2019
Fakturovaná suma 357,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 11/2020
Dátum doručenia 14.02.2020
Dodávateľ Reklamný servis,spol. s r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č. 8251762320
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2201103472
Fakturovaný tovar alebo služba Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Fakturovaná suma 20,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2020
Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,Bratislava (IČO: 00178454)
Identifikátor Faktúra č. 102000110
Fakturovaný tovar alebo služba Odstraňovanie snehu miestnych komunikácií strojom a radlicou + posypový materiál
Fakturovaná suma 625,43,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 5/2020
Dátum doručenia 05.02.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 20200051
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.02.2020
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 200026
Fakturovaný tovar alebo služba Ročný poplatok za prístup do mapového portálu obce
Fakturovaná suma 360,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.02.2020
Dodávateľ Mapa Slovakia Digital,s.r.o.,Bratislava (IČO: 45325600)
Identifikátor Faktúra č. 139209317
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 123/2019
Dátum doručenia 03.02.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)