Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. FV 2020/554
Fakturovaný tovar alebo služba Tepláková súprava Gewo Tarent TS - 3 ks, tenisky Asics Gel Blade -5 ks, taška Gewo Game XL- 5 ks
Fakturovaná suma 770, €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 75/2020
Dátum doručenia 02.09.2020
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra č. 20200067
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výlkov v miestnych komunikáciách - súvislá oprava cesty pod Dúbravkou
Fakturovaná suma 14 790,34,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 73/2020
Dátum doručenia 02.09.2020
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Oščadnica (IČO: 50400649)
Identifikátor Faktúra č. 20201425
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátny certifikát QESi-3 roky
Fakturovaná suma 105,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 69/2020
Dátum doručenia 26.08.2020
Dodávateľ Disig, a.s., Bratistlava (IČO: 35975946)
Identifikátor Faktúra č. 2020010
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia
Fakturovaná suma 196,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 67/2020
Dátum doručenia 25.08.2020
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.20200527
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia mandatného certifikátu
Fakturovaná suma 151,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 70/2020
Dátum doručenia 24.08.2020
Dodávateľ BROS Computing, s.r.o.,Žilina-Zádubnie (IČO: 36734390)
Identifikátor Faktúra č. 139229451
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky
Fakturovaná suma 60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 71/2020
Dátum doručenia 24.08.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 8266286249
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 95,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.08.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20200013
Fakturovaný tovar alebo služba Obhliadka a vyjadrenie statika k technickému stavu budovy ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 390,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 66/2020
Dátum doručenia 21.08.2020
Dodávateľ Ing. Marián Sýkora - Structing, Dubie - Kys. Nové Mesto (IČO: 47384930)
Identifikátor Faktúra č. 20200058
Fakturovaný tovar alebo služba Doprava autobusom pre denný tábor
Fakturovaná suma 264,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 65/2020
Dátum doručenia 18.08.2020
Dodávateľ Ľuboš Capko,Kys. Nové Mesto (IČO: 40527018)
Identifikátor Faktúra č. 5578616400,5578560595
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,14,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.08.2020
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 139226671
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 64/2020
Dátum doručenia 14.08.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2020112395
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 204,44,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 13.08.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)