Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

20 MÁJ 2020
1
Príloha

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/3992/2020 - štátna karanténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, ktoré vstúpili do platnosti od 18. mája 2020 od 7:00 h. na územie Slovenskej Republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID - 19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia 14dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti....

Viac v prílohe

18 MÁJ 2020
1
Príloha

Oznam - OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ČADCI

ODVOLÁVA čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 19.05.2020 od 06:00 hod.

Viac v prílohe

7 MÁJ 2020

Oznam - Sväté omše v Radoli

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú od 06. mája 2020 povolené verejné bohoslužby pri dodržaní nasledovných podmienok:

- vstup a pobyt v kostole len s použitím rúška,
- pri vchode do kostola si dezinfikovať ruky,
- dodržať odstup medzi osobami minimálne 2 metre,
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky) a nepodávať si ruky,
- z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo respiračné príznaky,
- sväté prijímanie sa podáva iba na ruku,
- pri východe z kostola je potrebné zabrániť zhlukovaniu.

Sväté omše v Radoli budú od nedele 10. mája v zvyčajných dňoch a časoch (nedeľa o 09.00 a v utorok o 18.00 hod.).
Kostol sa bude otvárať len pol hodinu pred svätou omšou a prosíme o rešpektovanie pokynov usporiadateľov.


Prosíme vás o rešpektovanie pravidiel pre verejné bohoslužby. Do kostolov sa zmestí len obmedzený počet osôb a to iba na označené miesta na sedenie alebo státie; prosíme o pochopenie, že nie každý sa vždy dostane do kostola a o ohľaduplnosť dať priestor na účasti na svätých omšiach aj iným, nie iba sebe.

Konferencia biskupov Slovenska prosí osoby nad 65 rokov o zváženie účasti na svätých omšiach. Naďalej platí dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedele a prikázané sviatky.

Ak by sa našli ochotní ľudia pri usmerňovaní pri dverách pred svätými omšami a pre dezinfikovanie kostola, prosíme, aby ste sa prihlásili v sakristii.


Ďakujeme za pochopenie a pomoc.


Andrej Týleš, farár

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/3796/2020 - bohoslužby...

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/3795/2020 -prevádzky 2 fáza

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/3353/2020

Opatrenie Hlavného hygienika SR pri ohrození verejného zdravia, týkajúce sa osôb, ktoré od 1. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej Republiky v súvislosti „nariadením izolácie v zariadeniach určených štátom.“

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/3461/2020 - otvorenie prevádzok

Opatrenie Hlavného hygienika SR k uvoľňovaniu opatrení za účelom ochrany zdravia pred koronavírusom...

 Viac v prílohe

20 APR 2020

Obecný úrád v Radoli oznamuje zmenu úradných hodín v obmedzenom režime

Obecný úrad v Radoli má upravené úradné hodiny pre verejnosť s účinnosťou od 20. 04. 2020 do odvolania nasledovne :

Pondelok: od 8.00 h. - 11.00 h.

Streda: od 8.00 h. - 11.00 h.,  14.00 h. – 16.00 h.

Piatok: od 8.00 h. – 11. 00 h.

UZNESENIE VLÁDY SR č. 233 zo 16. apríla 2020,

ktorým vláda schválila rozšírenie núdzového stavu s účinnosťou od 18. apríla 2020 o 00.00 h

Viac v prílohe

17 APR 2020

Pošta v Radoli oznamuje zmenu otváracích hodín

Slovenská pošta oznamuje občanom, že od pondelka 20. apríla bude pošta v Radoli otvorená v pôvodných otváracích hodinách".

UZNESENIE VLÁDY SR č. 207 zo 6. apríla 2020

Návrh na rozšírenie opatrení núdzového stavu....

Viac v prílohe

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU v Čadci upozorňuje na nebezpečentvo vzniku požiaru

Vzhľadom k príchodu teplých , jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci  dôrazne upozorňuje  všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz 
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho  písomného súhlasu. 


Fyzická osoba nesmie
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
ďalej je občan povinný
- dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi
- dodržiavať zásady protipožiarnej   bezpečnosti pri činnostiach  spojených so zvýšeným  nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru....

Viac v prílohe