Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Informácia pre voliča

Viac v prílohe

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29. februára 2020.

Viac v prílohe

Voľba poštou pre voľby do NR SR v roku 2020

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Bližšie informácie v prílohe

30 OKT 2019

Oznámenie elektronickej adresy pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020

Obec Radoľa oznamuje elektronickú adresu pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020:

podatelna@radola.sk

Oznam - SEVAK, a. s., Žilina

Oznámenie o cenách platných na obdobie od 02.09.2019 do 31. 12. 2021

Viac v prílohe

16 JÚL 2019
1
Príloha

Oznam - rozdeľovanie kompostérov

V najbližších týždňoch začíname rozdeľovať kompostéry do domácností. Prideľovanie sa bude riadiť pravidlami, ktoré sú uvedené v prílohe.

12 JÚN 2019
1
Príloha

Oznam - nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 12. júna 2019 od 6.00 hod. do odvolania.
Viac v prílohe

5 APR 2019

Oznam - informácia o dotácii poskytovanej Žilinským samosprávnym krajom - participatívny rozpočet

Žilinský samosprávny kraj prichádza s možnosťou pre obyvateľov kraja požiadať o dotáciu a získať 3100 € na nápady, ktoré by zlepšili podobu prostredia, v ktorom žijeme.

Zaujímaš sa o prostredie v ktorom žiješ?
Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane?
Už teraz máš šancu!
Získaj peniaze na svoj projekt z participatívneho rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
Dokopy rozdelíme až 140 000 €!

Nápad v podobe žiadosti zašli do 13. mája 2019 na Úrad Žilinského samosprávneho kraja. O tvojom nápade rozhodne verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania.
Viac info: https://bit.ly/2I2paf7

Oznam - nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 04. apríla 2019 od 16.00 hod. do odvolania.

Viac v prílohe

19 FEB 2019

Oznámenie - volebný okrsok pre voľby do Európskeho parlamentu SR

Obec Radoľa zastúpená starostom obce Ing. Antonom Tkáčikom oznamuje, že pre voľby Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky v roku 2019 je v obci Radoľa utvorený volebný okrsok č. 1 a určená volebná miestnosť v sále Obecného úradu v Radoli.

Oznámenie úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Radoľa je 21,24 %.

Viac v prílohe

13 FEB 2019

Prevencia podvodov na seniorov

„Polícia Kysucké Nové Mesto vyzýva seniorov o zvýšenie obozretnosti pred páchateľmi trestnej činnosti. Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Páchatelia trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek nakoľko predpokladajú, že seniori sú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní. Páchatelia ich svojím konaním môžu pripraviť o celoživotné úspory alebo im môžu spôsobiť ublíženie na zdraví alebo smrť.
Teda ak nastane taký prípad, situácia kedy niekto z Vás – seniorov je kontaktovaný neznámou osobou, či osobne alebo telefonicky, ktorá sa predstaví ako váš príbuzný, napr. vnuk, dcéra, brat, syn, lekár a potrebuje súrne z akéhokoľvek dôvodu finančnú hotovosť, napríklad pre operáciu, bankový účet, dopravnú nehodu, pomoc príbuznému, nikdy peniaze v žiadnom prípade nikomu nesľubujte, neodovzdávajte alebo neposielajte na účet, ale urobte nasledovné:
1./ Nesúhlaste s požičaním peňazí.
2./ Ihneď po telefonáte si overte, či vás skutočne kontaktoval váš príbuzný. 
3./ Obratom osobne alebo telefonicky kontaktujte príbuzného, pre ktorého majú byť peniaze určené.

-2-
4./ Nikdy nevpúšťajte cudzie osoby do svojho domu.
5./ Nikdy cudzej osobe neposkytujte osobne alebo telefonicky osobné údaje, ani údaje o finančných či rodinných pomeroch.
6./ Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, a ani keď vám tvrdí, že ju poslal váš príbuzný.
7./ Kontaktujte POLÍCIU na čísle 158 alebo na linku tiesňového volania 112.“ 

       Z uvedeného dôvodu Vás v zmysle § 3 Zákona o Policajnom zbore č. 171/1993 Z.z. žiadame, aby ste zrozumiteľne zverejnili vyššie uvedený text prostredníctvom obecného (mestského) rozhlasu. Taktiež žiadam o uverejnenie textu správcom na www stránkach vášho obecného úradu.
      Touto spoluprácou si spoločne určujeme priority prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku, čím sa zameriavame na boj s kriminalitou.
mjr. Mgr. Marián Madaj
Riaditeľ OO PZ Kysucké Nové Mesto