Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Harmonogram testovania -okres Kysucké Nové Mesto

Viac v prílohe

AG testovanie v okrese Kysucké Nové Mesto

V Kysuckom Novom Meste pracuje 6 MOM (mobilných odberných miest), ktoré majú celkovú kapacitu vykonať každý deň až 4000 AG testov.
V priebehu týždňa sú preto MOM schopné vykonať až 28 000 AG testov.
Táto kapacita je dostatočná pre všetkých obyvateľov okresu Kysucké Nové Mesto. Okrem MOM testujú aj niektorí zamestnávatelia.

Vzhľadom na to, že pre občanov obce Radoľa sú všetky MOM komfortne dostupné pešo alebo dopravným prostriedkom, obec Radoľa zastavuje vykonávanie AG testov organizované Obecným úradom.

Odporúčame naplánovať si testovanie tak, aby ste sa vyhli termínu sobota ráno (dopoludnia), kedy je veľký predpoklad pre vytváranie radov a dlhších čakacích dôb.

V prílohe je zoznam MOM v Kysuckom Novom Meste s presnými adresami a otváracími dobami.

Oznámenie úrovni vytriedenia komunálych odpadov

Viac v prílohe

15. 02. 2021 sa začalo Sčítanie obyvateľov aj v našej obci Radoľa

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.

👩💻 Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na obecný úrad na číslo
0911 951 305 či na call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu Obecný úrad Radoľa

12 FEB 2021

Uznesenie vlády SR č. 83 z 10. februára 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 (v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 15. februára 2021

Viac v prílohe

12 FEB 2021

AG - testovanie - rezervačný systém - sobota 20. februára

Rezervačný systém testovacieho miesta Obec Radoľa - Základná škola

rezervačný systém slúži na zabezpečenie testovania pre občanov, ktorí majú:

a) trvalý pobyt na území obce Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov a Horný Vadičov
b) prechodný pobyt na území obce Radoľa, Lopušné Pažite
c) pracovisko na území obce Radoľa (dohodnutí zamestnávatelia) a rodičov detí žiakov ZŠ s MŠ Radoľa

pri registrácii uveďte do poznámky: a, b, alebo c (stačí písmeno)

registračný formulár otvoríte tlačidlom vľavo - "viac"

Upozorňujeme, že registráciu osôb, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritéria bude administrátor systému stornovať. 

Po dohode starostov obcí Vadičovskej doliny poskytujeme na dvoch testovacích miestach službu AG testovania pre občanov obcí Vadičovskej doliny.

Pripravené budeme mať iba formuláre, kde bude predtlač pre trvalý pobyt - Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov a Horný Vadičov a formuláre pre zamestnancov a občanov s oficiálne prihláseným prechodným pobytom.

V prípade, že sa ukáže nedostatok termínov pre občanov Vadičovskej doliny, sme pripravení navýšiť kapacitu odberového miesta.

Uznesenie vlády SR č. 78 z 5. februára 2021

Viac v prílohe

Uznesenie vlády SR č. 78 z 5. februára 2021

Viac v prílohe

Uznesenie vlády SR č. 77 z 5. februára 2021

Viac v prílohe

5 FEB 2021

AG - testovanie - rezervačný systém

Rezervačný systém testovacieho miesta Obec Radoľa - Základná škola

rezervačný systém slúži na zabezpečenie testovania pre občanov, ktorí majú:

a) trvalý pobyt na území obce Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov a Horný Vadičov
b) prechodný pobyt na území obce Radoľa, Lopušné Pažite
c) pracovisko na území obce Radoľa (dohodnutí zamestnávatelia) a rodičov detí žiakov ZŠ s MŠ Radoľa

pri registrácii uveďte do poznámky: a, b, alebo c (stačí písmeno)

registračný formulár otvoríte tlačidlom vľavo - "viac"

Upozorňujeme, že registráciu osôb, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritéria bude administrátor systému stornovať. 

Po dohode starostov obcí Vadičovskej doliny poskytujeme na dvoch testovacích miestach službu AG testovania pre občanov obcí Vadičovskej doliny.

Pripravené budeme mať iba formuláre, kde bude predtlač pre trvalý pobyt - Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov a Horný Vadičov a formuláre pre zamestnancov a občanov s oficiálne prihláseným prechodným pobytom.

V prípade, že sa ukáže nedostatok termínov pre občanov Vadičovskej doliny, sme pripravení navýšiť kapacitu odberového miesta.

Oznam - Zákaz vypúšťania zrážkovej vody do splaškovej kanalizácie, Zákaz otvárania poklopov pri daždi

Viac v prílohe

Uznesenie vlády SR č. 44 z 20. januára 2021

Viac v prílohe