Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK + Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva ŽSK


viac informácií v prílohách

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu a Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva


viac informácií v prílohách

Oznam

Rád športuješ, vyrábaš a chodíš na výlety? Chceš mať fajn kamarátov? Ak áno, detské kresťanské stretká sú presne preTeba!
Kde sa stretávame? V kostole sv. Cyrila a Metoda v Radoli.
Ako často? Každý druhý piatok.
O ktorej? O 16. 00
Kedy končíme? O 17.00
Prvé stretko bude už tento piatok 09. septembra 2022.

viac informácií v prílohe

15 AUG 2022

Oznam : straty a nálezy

Oznamujeme občanom, že sa v našej obci pri stožiari vysokého napätia smerom na Ostré našiel väčší zväzok kľúčov. Majiteľ si môže svoje kľúče vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Radoli počas úradných hodín.

OZNÁMENIE - Voľby 2022

Informácia o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022.

Starosta obce Radoľa Ing. Anton Tkáčik oznamuje, že v obci Radoľa je utvorený 1 volebný okrsok pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktorý platí aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.
Volebná miestnosť je určená v sále Obecného úradu v Radoli, adresa: Radoľa 4, 02336 Radoľa.

V Radoli 01.08.2022

Ing. Anton Tkáčik, starosta obce

20 JÚL 2022
1
Príloha

OZNÁMENIE - Voľby 2022

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci, kde bol utvorený len jeden volebný okrsok, doručí politická strana alebo koalícia, starostovi obce do 30. augusta 2022.

viac v prílohe

20 JÚL 2022
1
Príloha

OZNÁMENIE - Voľby 2022

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Radoli pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 p.Alenu Franekovú.

viac info v prílohe

14 JÚL 2022
1
Príloha

OZNÁMENIE - pre voľby do orgánov ŽSK v roku 2022

o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa v nich má voliť, o sídle Volebnej komisie Žilinského samosprávneho kraja a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja v roku 2022.

viac v prílohe

14 JÚL 2022
1
Príloha

Zoznam miest a obcí podľa jednotlivých volebných obvodov Žilinského samosprávneho kraja - pre voľby do orgánov ŽSK v roku 2022

viac v prílohe

14 JÚL 2022
1
Príloha

Inflačná pomoc

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?................viac informácií v prílohe

11 JÚL 2022
1
Príloha

OZNÁMENIE : o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 Obecné - Mestské - Miestne zastupiteľstvo v Radoli podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č.173/2022 zo dňa 27.06.2022 určilo, že Obecné - Mestské - Miestne zastupiteľstvo v Radoli bude mať celkom 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec - mesto - mestskú časť.

V Radoli dňa 07.07.2022

11 JÚL 2022
1
Príloha

Oznámenie o počte obyvateľov obce Radoľa

Počet obyvateľov obce Radoľa ku dňu vyhlásenia volieb je 1548.

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejňuje obec v zmysle ustanovenia § 171 ods. 9) zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Radoli 07.07.2022

Ing. Anton T k á č i k
starosta obce