Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

19 MAR 2021

KTO SA EŠTE NESČÍTAL?

 Ku dňu 19. 3. 2021 sa elektronicky sčítalo 1 222 obyvateľov obce Radoľa, čo predstavuje 79%.

 Sčítanie obyvateľov sa realizuje prostredníctvom stránky www.scitanie.sk.

 Online sčítanie končí 31. 3. 2021, t. j. za necelé dva týždne a počas týchto dní by sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektronického formuláru za seba aj za deti. V prípade ak o to požiadajú, mali by pomôcť sčítať sa aj svojím blízkym, ktorí majú problémy so sčítaním.

UPOZORNITE NA POVINNOSŤ SČÍTAŤ SA AJ SVOJICH BLÍZKYCH, KTORÍ ŽIJÚ V ZAHRANIČÍ A MAJÚ STÁLE TRVALÝ POBYT V NAŠEJ OBCI.

 Do formulárov zadávajte iba údaje platné k 1. januáru 2021. Sčítania sa musia zúčastniť všetci, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt, teda občania Slovenskej republiky a aj cudzinci (§3 zákona 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov).


POZOR NA PODVODNÍKOV: Žiadny sčítací komisár v súvislosti so sčítaním nikoho nekontaktuje!!!

14 MAR 2021

AG - testovanie - rezervačný systém - sobota 20. marca

Pre všetkých občanov, ktorý budú potrebovať v najbližšom období platný AG-test Obecný úrad v Radoli objednal testovanie v súčinnosti so zmluvným partnerom Kuratíva, s.r.o.

Počas ostatného AG testovania v sobotu 13. marca bolo otestovaných 327 osôb, z ktorých malo 8 pozitívny výsledok testu.

Najbližšie testovanie AG testami sa uskutoční

termín: sobota, 20. marca 2021, 8:00 - 18:00, prestávka 12:00-12:30, posledné odbery 11:45 a 17:45
miesto: Základná škola s materskou školou v Radoli, Pod Mokrým 326 (stará budova)

Obec Radoľa poskytuje v rámci organizačného zabezpečenia rezervačný systém.
Občania s rezerváciou vykonanou najneskôr v piatok 19. marca o 12:00 budú mať prednosť. 

Odporúčame rezervovať si termín čo najskôr, pretože testovanie nebude obmedzené na občanov dohodnutých obcí. Na odbernom mieste budú vybavení aj občania bez rezervovaného termínu.

Každý otestovaný občan dostane k certifikátu o absolvovaní testu jeden certifikovaný respirátor FFP2 od obce Radoľa.

Pre rezerváciu termínu kliknite vľavo.

Už ste sa sčítali?

Ku dňu 11. 3. 2021 sa elektronicky sčítalo prostredníctvom stránky www.scitanie.sk 1053 obyvateľov obce Radoľa čo predstavuje 68,07 %.
Samosčítanie obyvateľov bude dňom 31.3.2021 ukončené a sčítací formulár už nebude možné po tomto termíne vyplniť. Ak ste sa ešte nesčítali, sčítajte seba a pomôžte sčítať sa aj svojim blízkym, ktorí nemajú pripojenie na internet, alebo si nevedia s elektronickým sčítaním poradiť. 
Do formulárov zadávajte iba údaje platné k 1. januáru 2021. Sčítania sa musia zúčastniť všetci, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt, teda občania Slovenskej republiky a aj cudzinci (§3 zákona 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Upozorňujeme občanov obce, aby nezabudli na svoju zákonnú povinnosť. Sčítanie Vám zaberie iba pár minút, preto Vás prosíme, venujte elektronickému sčítaniu pozornosť.
Obdobie asistovaného sčítania (prostredníctvom stacionárneho a mobilného asistenta) bude určené pre každú obec alebo mesto individuálne na základe rozhodnutia hygienika a ŠÚ SR na dobu 6 týždňov. Počas asistovaného sčítania sa budú môcť obyvatelia sčítať len na kontaktnom mieste, alebo si budú môcť na Obecnom úrade v Radoli požiadať o mobilného asistenta. Ďalšie informácie o asistovanom sčítaní zverejníme neskôr.

!Pozor na podvodníkov: Žiadny sčítací komisár v súvislosti so sčítaním nikoho nekontaktuje!

Grafické znázornenie je v prílohe

6 MAR 2021

AG - testovanie - rezervačný systém - sobota 13. marca

Vzhľadom na rapídne zhoršovanie epidemickej situácie v okrese Kysucké Nové Mesto, prijal krízový štáb obce Radoľa opatrenie, na základe ktorého sa v obci Radoľa bude pravidelne, v záujme zníženia mobility občanov obce Radoľa, ktorý potrebujú certifikát o negatívnom AG teste, testovať každú sobotu až do zrušenia povinnosti občanov preukazovať sa negatívnym výsledkom testu.

najbližšie testovanie AG testami sa uskutoční

termín: sobota, 13. marca 2021, 8:00 - 18:00, prestávka 12:00-12:30, posledné odbery 11:45 a 17:45
miesto: Základná škola s materskou školou v Radoli, Pod Mokrým 326 (stará budova)

Testovanie pre obec Radoľa zabezpečuje ako zmluvný partner spoločnosť Kuratíva, s.r.o.

Obec Radoľa poskytuje v rámci organizačného zabezpečenia rezervačný systém.
Občania s rezerváciou vykonanou najneskôr v piatok 12. marca o 12:00 budú mať prednosť. 

Odporúčame rezervovať si termín čo najskôr, pretože testovanie nebude obmedzené na občanov dohodnutých obcí. Na odbernom mieste budú vybavení aj občania bez rezervovaného termínu.

Každý otestovaný občan dostane k certifikátu o absolvovaní testu jeden certifikovaný respirátor FFP2 od obce Radoľa.

Pre rezerváciu termínu kliknite vľavo.

3 MAR 2021

AG - testovanie - rezervačný systém - sobota 6. marca

Vzhľadom na rapídne zhoršovanie epidemickej situácie v okrese Kysucké Nové Mesto, prijal krízový štáb obce Radoľa opatrenie, na základe ktorého sa v obci Radoľa opäť uskutoční testovanie AG testami.

termín: sobota, 6. marca 2021, 8:00 - 18:00, prestávka 12:00-12:30, posledné odbery 11:45 a 17:45
miesto: Základná škola s materskou školou v Radoli, Pod Mokrým 326 (stará budova)

Testovanie pre obec Radoľa zabezpečuje ako zmluvný partner spoločnosť Kuratíva, s.r.o.

Obec Radoľa poskytuje v rámci organizačného zabezpečenia rezervačný systém.
Občania s rezerváciou vykonanou najneskôr v piatok 5. marca o 12:00 budú mať prednosť. 

Odporúčame rezervovať si termín čo najskôr, pretože testovanie nebude obmedzené na občanov dohodnutých obcí. Na odbernom mieste budú vybavení aj občania bez rezervovaného termínu.

Každý otestovaný občan dostane k certifikátu o absolvovaní testu jeden certifikovaný respirátor FFPII od obce Radoľa.

Uznesenie vlády SR č. 123 z 28. februára 2021

Viac v prílohe

Uznesenie vlády SR č. 118 z 24. februára 2021

Viac v prílohe

Harmonogram testovania -okres Kysucké Nové Mesto

Viac v prílohe

AG testovanie v okrese Kysucké Nové Mesto

V Kysuckom Novom Meste pracuje 6 MOM (mobilných odberných miest), ktoré majú celkovú kapacitu vykonať každý deň až 4000 AG testov.
V priebehu týždňa sú preto MOM schopné vykonať až 28 000 AG testov.
Táto kapacita je dostatočná pre všetkých obyvateľov okresu Kysucké Nové Mesto. Okrem MOM testujú aj niektorí zamestnávatelia.

Vzhľadom na to, že pre občanov obce Radoľa sú všetky MOM komfortne dostupné pešo alebo dopravným prostriedkom, obec Radoľa zastavuje vykonávanie AG testov organizované Obecným úradom.

Odporúčame naplánovať si testovanie tak, aby ste sa vyhli termínu sobota ráno (dopoludnia), kedy je veľký predpoklad pre vytváranie radov a dlhších čakacích dôb.

V prílohe je zoznam MOM v Kysuckom Novom Meste s presnými adresami a otváracími dobami.

Oznámenie úrovni vytriedenia komunálych odpadov

Viac v prílohe

15. 02. 2021 sa začalo Sčítanie obyvateľov aj v našej obci Radoľa

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.

👩💻 Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na obecný úrad na číslo
0911 951 305 či na call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu Obecný úrad Radoľa

12 FEB 2021

Uznesenie vlády SR č. 83 z 10. februára 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 (v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 15. februára 2021

Viac v prílohe