Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Kúpa pozemku
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predávajúci prevádza zo svojho vlastníctva PREDMET KÚPY na kupujúceho a kupujúci preberá PREDMET KÚPY do svojho vlastníctva
Hodnota Podľa článku III. ZMLUVY
Platnosť od 09.06.2023
Zverejnené 12.06.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa M.Poláčková
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Melánia Poláčková
 [137,4 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20230518 ( DREAMS)
Predmet Prenájom haly
Hodnota 120 €
Platnosť od 18.05.2023
Zverejnené 18.05.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Mažoretky Dreams, KNM
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Edita Ďuranová
 [552,8 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet platby za odobratú elektrinu - OcÚ Radoľa
Hodnota 628,- €
Platnosť od 01.07.2023
Zverejnené 10.05.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [687,8 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet platby za odobratú elektrinu - Dom smútku
Hodnota 85 €
Platnosť od 01.07.2023
Zverejnené 10.05.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [666,6 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet platby za odobratú elektrinu - verejné osvetlenie
Hodnota 259,- €
Platnosť od 01.07.2023
Zverejnené 10.05.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [666,0 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet platby za odobratú elektrinu - verejné osvetlenie
Hodnota 1 221,- €
Platnosť od 01.07.2023
Zverejnené 10.05.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [674,8 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet platby za odobratú elektrinu - verejné osvetlenie
Hodnota 4 362,- €
Platnosť od 01.07.2023
Zverejnené 10.05.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [668,8 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet platby za odobratú elektrinu - Budova ŠK - byt 341
Hodnota 20 €
Platnosť od 01.05.2023
Zverejnené 04.05.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [717,4 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet platby za odobratú elektrinu - Obec Radoľa
Hodnota 38 €
Platnosť od 01.05.2023
Zverejnené 04.05.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [762,1 kB]
Identifikátor Mestská doprava
Názov Dohoda o spolupráci
Predmet za poskytovanie dopravných výkonov - mestská autobusová doprava
Hodnota 3 171,55€
Platnosť od 08.03.2023
Zverejnené 09.03.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Mesto KNM (IČO: 00314099)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing.Marián Mihalda, primátor
 [1,5 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20230303 ( DREAMS)
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 03.03.2023
Zverejnené 07.03.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Mažoretky Dreams, KNM
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Edita Ďuranová
 [552,6 kB]
Identifikátor Dovoz stravy
Názov Zmluva o donáške stravy č.1/2023
Predmet Donáška spravy
Hodnota 0,50 € za obed
Platnosť od 20.02.2023
Zverejnené 20.02.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Peter Ondruš
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Peter Ondruš
 [114,9 kB]