Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly 2022011401
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN č.3/2013
Platnosť od 14.01.2022
Zverejnené 14.01.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa Pavol Macúš, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta obce Pavol Macúš
 [494,5 kB]
Identifikátor Autobusová doprava
Názov Dohoda o spolupráci
Predmet Poskytovanie dopravných výkonov
Hodnota 2 784,99 €/rok
Platnosť od 22.12.2021
Zverejnené 22.12.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa Mesto KNM (IČO: 00314099)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing.Marián Mihalda, primátor
 [1,2 MB]
Identifikátor ÚPSVaR ZIlina - §10
Názov Dohoda č.21/25/010/25
Predmet splnenie predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej nudzi
Hodnota
Platnosť od 29.10.2021
Zverejnené 29.10.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik,starosta obce Mgr.Katarína Kujanová, riaditeľka úradu
 [1,6 MB]
Identifikátor Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
Názov Dodatok č.2 ku Licenčnej zmluve - TENDERnet s.r.o.
Predmet Využívanie softvéru TENDERnet
Hodnota 318,- €
Platnosť od 02.11.2021
Zverejnené 25.10.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa TENDERnet s.r.o. (IČO: 50139088)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik,starosta obce Mgr.Michal Gondžár - konateľ
 [349,2 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2021100101
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN č.3/2013
Platnosť od 01.10.2021
Zverejnené 04.10.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa Pavol Macúš, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta obce Pavol Macúš
 [286,7 kB]
Identifikátor Samoobslužny automat na zásielky
Názov Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
Predmet Užívanie plochy pod samoobslužný automat na zásielky - Z-BOX
Hodnota 1,- € bez DPH/za celú dobu užívania
Platnosť od 28.09.2021
Zverejnené 04.10.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa Packeta Slovakia s.r.o. (IČO: 48136999)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta obce Matúš Baus
 [730,9 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly 2021092402 - Dreams
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN č.3/2013
Platnosť od 27.09.2021
Zverejnené 27.09.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa Tanečná skupina Dreams
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik,starosta obce Edita Ďuranová
 [298,8 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly 2021092401 - Dreams
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN č.3/2013
Platnosť od 24.09.2021
Zverejnené 24.09.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa Tanečná skupina Dreams
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik,starosta obce Edita Ďuranová
 [300,5 kB]
Identifikátor Plyn
Názov Zmluva o zduženej dodávke plynu
Predmet Dodávka plynu
Hodnota Platný cenník
Platnosť od 16.09.2021
Zverejnené 17.09.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta obce Ing.Michal Jaloviar, riaditeľ sekcie
 [857,9 kB]
Identifikátor Plyn
Názov Zmluva o zduženej dodávke plynu č.3501998
Predmet Dodávka plynu
Hodnota Platný cenník
Platnosť od 16.09.2021
Zverejnené 16.09.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta obce Mgr.Richard Uríček, riaditeľ sekcie
 [158,3 kB]
Identifikátor Plyn
Názov Zmluva o zduženej dodávke plynu č.3501997
Predmet Dodávka plynu
Hodnota Platný cenník
Platnosť od 16.09.2021
Zverejnené 16.09.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta obce Mgr.Richard Uríček, riaditeľ sekcie
 [159,9 kB]
Identifikátor Rekonštrukcia striedačiek - futbal
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie č.6/2021/OE/K/1.47
Predmet Dotácia - rekonštrukcia striedačiek
Hodnota 1300,- €
Platnosť od 06.08.2021
Zverejnené 06.08.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa Žilinský samosprávny kraj (IČO: 37808427)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta obce Ing.Erika Jurinová, predsedníčka
 [1,7 MB]