Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Reklama obchodného mena - Arven, s.r.o.
Názov Zmluva č. 2019/4-004 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 500,-€
Platnosť od 17.04.2019
Zverejnené 17.04.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Arven,s.r.o.,Radoľa (IČO: 36409901)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Katarína Tkáčiková
 [406,8 kB]
Identifikátor Reklama obchodného mena -STAVBYT Mloslav Dubeň
Názov Zmluva č. 2019/4-006 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 100,-€
Platnosť od 17.04.2019
Zverejnené 17.04.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, STAVBYT Miloslav Dubeň, Radoľa (IČO: 33919712)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Miloslav Dubeň
 [411,5 kB]
Identifikátor Reklama obchodného mena -SPORT SERVICE,s.r.o.
Názov Zmluva č. 2019/4-01o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 300,-€
Platnosť od 12.04.2019
Zverejnené 12.04.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa , SPORT SERVICE,s.r.o., Diaková (IČO: 36785571)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Ing. Miroslav Kováč
 [421,2 kB]
Identifikátor ÚPSVar Žilina - § 50J UoZ
Názov Dohoda č. 19/25/50J/8
Predmet Pomoc hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 22.03.2019
Zverejnené 25.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žlina (IČO: 30795436)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta PeadDr. Adriana Jurišová, PhD.
 [3,0 MB]
Identifikátor Zámena pozemkov - OcÚ Radoľa, Ing. Viera Andelová, František Andel
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámena nehnuteľností v katastrálnom území Radoľa
Hodnota 0,00,-€
Platnosť od 22.03.2019
Zverejnené 22.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ing. Viera Andelová, František Andel, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Ing. Viera Andelová, František Andel, Radoľa
 [1,2 MB]
Identifikátor Reklama obchodného mena - RISS Plus, s.r.o.
Názov Zmluva č. 2019/031301 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 300,-€
Platnosť od 14.03.2019
Zverejnené 14.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa,RISS Plus,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing. Michal Rakovan
 [429,0 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20190311
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 11.03.2019
Zverejnené 12.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Tanečná skupina DREAMS Kys. Nové Mesto
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Edita Ďuranová, Radoľa
 [248,8 kB]
Identifikátor Technická ochrana objektu
Názov Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu: 9/5/30/0042/15
Predmet Cena služby o poskytovaní služby technickej ochrany objektu s vývodom signálu na PCO OR PZ Čadca
Hodnota 34,67,-€ mesačne
Platnosť od 07.03.2019
Zverejnené 08.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava (IČO: 00151866)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta,mjr.Mgr.Petra Škulipaiová
 [1,4 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20190301
Predmet Prenájom haly-02.-03. marec 2019
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 01.03.2019
Zverejnené 04.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Jakub Banetka,Turzovka
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta,Jakub Banetka
 [239,5 kB]
Identifikátor Reklama obchodného mena - RILINE,s.r.o., Ružomberok
Názov Zmluva č. 2019/2-003 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 250,-€
Platnosť od 28.02.2019
Zverejnené 01.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, RILINE,s.r.o.,Ružomberok (IČO: 36745821)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta,Branislav Richtárik
 [410,7 kB]
Identifikátor Reklama obchodného mena - Tonicat, s.r.o.
Názov Zmluva č. 2019/2-02 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 300,-€
Platnosť od 27.02.2019
Zverejnené 01.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, TONICAT, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Anton Ďurana, Kys. Nové Mesto
 [413,1 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20190301-2
Predmet Prenájom haly- termín 30.-31.marec 2019
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 01.03.2019
Zverejnené 01.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Jakub Banetka,Turzovka
V zastúpení Obec Radoľa, Jakub Banetka,Turzovka
 [244,3 kB]