Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Dotácia - ŠK Radoľa - futbalisti
Názov Zmluva č.1-2015 o poskytnutí dotácií na základe VZN
Predmet Poskytnutie dotácie
Hodnota 10 000 €
Platnosť od 01.01.2015
Zverejnené 02.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa ŠK Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Oľga Svrčková, štatutár
 [426,0 kB]
Identifikátor Dotácia - ŠK Radoľa - stolný tenis
Názov Zmluva č.2-2015 o poskytnutí dotácií na základe VZN
Predmet Poskytnutie dotácie
Hodnota 830,- €
Platnosť od 01.01.2015
Zverejnené 02.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa ŠK Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Oľga Svrčková, štatutár
 [423,7 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20141212
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 12.12.2014
Zverejnené 12.12.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Branislav Podolák, KNM
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Branislav Podolák
 [929,1 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20141212-1
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 12.12.2014
Zverejnené 12.12.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Miroslav Maruš
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miroslav Maruš
 [907,1 kB]
Identifikátor 51/§50j/NS 2014
Názov Dodatok č.1 k dohode č.51/§50j/NS 2014
Predmet Úprava práv a povinností účastníkov dohody
Hodnota
Platnosť od 10.12.2014
Zverejnené 10.12.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Jozef Machyna, riaditeľ
 [2,6 MB]
Identifikátor ÚPSVaR Žilina - pomoc v hmotnej núdzi
Názov Dohoda č. 03/AC/2015
Predmet Zabezpečenie realizácie pracovnej činnosti - získanie dávky v hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 01.01.2015
Zverejnené 03.12.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Jozef Machyna, riaditeľ
 [3,5 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20141203
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 03.12.2014
Zverejnené 03.12.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Peter Jendryščík, Radoľa 147
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Peter Jendryščík
 [963,4 kB]
Identifikátor Elektroodpad
Názov Zmluva o odbere, preprave, ďalšom nakladaní a zneškodňovaní odpadov
Predmet Odber, spracovanie a zneškodnenie elektroodpadu
Hodnota cenník
Platnosť od 01.12.2014
Zverejnené 01.12.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Peter Bolek - EKORAY (IČO: 10846671)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Peter Bolek , majiteľ
 [1,3 MB]
Identifikátor Vianočná výzdoba
Názov Zmluva o prenájme LED svetelnej vianočnej výzdoby
Predmet Prenájom vianočnej výzdoby 2014-2015
Hodnota 370,00 €/rok
Platnosť od 28.11.2014
Zverejnené 28.11.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa PROFI DEKOR, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Štefan Bosák - konateľ
 [2,5 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20141105
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 05.11.2014
Zverejnené 05.11.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Miloš Orieščik, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miloš Orieščik
 [982,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20141103
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 03.11.2014
Zverejnené 03.11.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Mestské kultúrno-športové stredisko, KNM (IČO: 35994061)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Bc.Juraj Čierňava, riaditeľ MKŠS KNM
 [959,0 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20143010
Predmet Prenájom haly
Hodnota 240,00,- €
Platnosť od 31.10.2014
Zverejnené 31.10.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovenský zväz florbalu (IČO: 31795421)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Slovenský zväz florbalu