Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor RISS Plus, s.r.o. - Výstavba a opravy chodníkov
Názov Rámcová dohoda
Predmet Nákup dlažby a obrubníkov na výstavbu a opravy chodníkov a spevnených plôch
Hodnota 50 000,-€
Platnosť od 31.03.2020
Zverejnené 01.04.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, RISS Plus, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Michal Rakovan, konateľ
 [175,9 kB]
Identifikátor Mobil - OcÚ Radoľa - kód objednávky č. 1-755154048831
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia
Predmet Mobil - Huawei Y6s
Hodnota Cenník
Platnosť od 11.02.2020
Zverejnené 11.02.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta,Juraj Janík v zastúpení
 [1,6 MB]
Identifikátor Prenájom bytu
Názov Zmluva o nájme bytu
Predmet Predmetom nájmu je byt v budove športového areálu na ihrisku v Riekach
Hodnota
Platnosť od 07.02.2020
Zverejnené 08.02.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, František Paulus, Rudina
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, ,František Paulus, Rudina
 [838,8 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2020013102
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 31.01.2020
Zverejnené 31.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, Miroslav Pavlus, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, ,Miroslav Pavlus, Radoľa
 [226,6 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2020013101
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 31.01.2020
Zverejnené 31.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, Miroslav Kubík, Závodie
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, ,Miroslav Kubík, Závodie
 [228,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2020012201
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 22.01.2020
Zverejnené 22.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa,Lukáš Harcek,Lopušné Pažite
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Lukáš Harcek,Lopušné Pažite
 [266,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2020012202
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 22.01.2020
Zverejnené 22.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa,OZ Futbalový klub Prípravka Rudina (IČO: 50761650)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Vladimír Novák
 [248,1 kB]
Identifikátor Predaj nehnuteľnosti
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj nehnuteľnosti: parcela C-KN č. 26/3-Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, E-KN č. 1908/2-Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 v podiele 1/1 na LV 1810, katastrálne územie Radoľa.
Hodnota 660,-€
Platnosť od 21.01.2020
Zverejnené 21.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, Miloš Kubala, Kys. Nové Mesto
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Miloš Kubala, Kys. Nové Mesto
 [187,3 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2020170101
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 17.01.2020
Zverejnené 17.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa,Ing. Nataša Kovářová, Žilina
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta,Ing. Nataša Kovářová, Žilina
 [266,3 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2020160101
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 16.01.2020
Zverejnené 16.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa,Ing. Nataša Kovářová, Žilina
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Nataša Kovářová, Žilina
 [256,4 kB]
Identifikátor Regionálne vydavateľstvo - Alena Jašová,s.r.o.
Názov Zmluva o dielo/2019
Predmet Vydanie knižnej publikácie o obecných samosprávach regiónu Dolných Kysúc a to v období od 1.januára 2020 - do 31.marca 2021
Hodnota 970,- €
Platnosť od 15.01.2020
Zverejnené 15.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o. (IČO: 50410512)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta,Mgr. Alena Jaššová, konateľka
 [728,3 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20200110
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 10.01.2020
Zverejnené 11.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa,Juraj Kucharčík,Horný Vadičov
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, Juraj Kucharčík,Horný Vadičov
 [243,0 kB]