Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor MHD Kysucké Nové Mesto
Názov Dohoda o spolupráci uzavretá medzi zmluvnými stranami
Predmet Predmetom Dohody je záväzok Obce Radoľa na zaplatenie príspevku Mestu Kys. Nové Mesto za poskytovanie dopravných výkonov pri zabezpečovaní mestskej autobuovej dopravy na území Mesta a Obce
Hodnota 2 664,- €
Platnosť od 10.01.2020
Zverejnené 10.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, Mesto Kysucké Nové Mesto (IČO: 00314099)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta,Ing. Marián Mihalda,primátor
 [4,9 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2019121902
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 09.01.2020
Zverejnené 09.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa,Jozef Ševčík
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta ,Jozef Ševčík, Radoľa
 [256,9 kB]
Identifikátor Viacúčelové ihrisko
Názov Zmluva o prenájme viacúčelového ihriska č. 2020010901
Predmet Prenájom ihriska
Hodnota Nájomné podľa VZN 2/2013
Platnosť od 09.01.2020
Zverejnené 09.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa,Jozef Ševčík,Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, ,Jozef Ševčík, Radoľa
 [183,9 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2020080101
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 08.01.2020
Zverejnené 08.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa,Tanečná skupina Dreams,KNM
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Edita Ďuranová,Radoľa
 [266,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20190301-2
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 04.12.2019
Zverejnené 04.12.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa,Juraj Kucharčík,Horný Vadičov
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Juraj Kucharčík,Horný Vadičov
 [257,9 kB]
Identifikátor Pomocný anjel
Názov Výpoveď zmluvy o zabazpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
Predmet Umiestniť zberné kontajnery na odber použitých textílií, oblečenia a obuvi ako aj realizovať vyprázdňovanie, obsluhu a údržbu týchto zberných nádob. Pomocný anjel dáva výpoveď zo Zmluvného vzťahu.
Hodnota
Platnosť od 01.12.2019
Zverejnené 02.12.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Pomocný anjel,n.o.
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta Ing. Marta Kunáková, štatutár
 [157,7 kB]
Identifikátor EKORAY - elektroodpad
Názov Dodatok k Zmluve o odbere odpadu
Predmet Odber elektroodpadu
Hodnota
Platnosť od 21.11.2019
Zverejnené 21.11.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Peter Bolek - EKORAY (IČO: 10846671)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Peter Bolek
 [189,1 kB]
Identifikátor SSE Stredoslovenská energetika,a.s.,Žilina
Názov Zmluva o združenej dodávke elektriny
Predmet Distribúcia elektriny do všetkých odberných miest,ktoré sú uvedené v prílohe
Hodnota cenník
Platnosť od 01.11.2019
Zverejnené 11.11.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika,a.s.,Žilina (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta Ing. Michal Jaloviar,riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom
 [1,4 MB]
Identifikátor ÚPSVaR Žilina - § 10 UoZ
Názov Dohoda č. 19/25/010/58
Predmet Pomoc v hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 07.11.2019
Zverejnené 07.11.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta PeadDr. AdrianaJurišová, PhD., riaditeľ úradu
 [1,0 MB]
Identifikátor NN Tatry - Sympatia- doplnkové dôchodkové sporenie
Názov Zamestnávateľská zmluva
Predmet Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení
Hodnota
Platnosť od 31.10.2019
Zverejnené 31.10.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa NN Tatry - Sympatia,d.d.s.,a.s.,Bratislava (IČO: 35976853)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Mária Činčalová, finančný agent
 [1,7 MB]
Identifikátor SSE,a.s.,Žilina
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu
Predmet Dodávka plynu
Hodnota cenník
Platnosť od 29.10.2019
Zverejnené 29.10.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa,SSE,a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta ing. Michal Jaloviar,riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom
 [1,8 MB]
Identifikátor PROFI DEKOR s.r.o.
Názov Zmluva č. 012018 o prenájme LED svetelnej vianočnej výzdoby
Predmet Prenájom vianočnej výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia
Hodnota 444,-€
Platnosť od 02.10.2019
Zverejnené 02.10.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, PROFI DEKOR, s.r.o.,Prešov (IČO: 36729566)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Štefan Bosák
 [759,2 kB]