Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Elekos
Názov Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Predmet zabezpečenie separovaného zberu odpadov
Hodnota
Platnosť od 25.10.2017
Zverejnené 31.10.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa, Elekos, Nitra (IČO: 37857690)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Štefan Straňák, výkonný riaditeľ
 [2,5 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č.20170405
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 05.04.2017
Zverejnené 05.04.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa Tanečná skupina DREAMS KNM
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Edita Ďuranová
 [947,3 kB]
Identifikátor 13-2017-§54-CzKN
Názov Dohoda č. 13/2017/§54-CzKN
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta
Hodnota 7044,36 € €
Platnosť od 01.04.2017
Zverejnené 29.03.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta PaedDr.Adriána Jurišová, PhD., riaditeľka
 [5,7 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č.20170210
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 10.02.2017
Zverejnené 10.02.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa Súkromné centrum voľného času, Bytča (IČO: 42059992)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Súkromné centrum voľného času, Bytča
 [207,9 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č.20170202
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 02.02.2017
Zverejnené 02.02.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa Tanečná skupina DREAMS KNM
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Edita Ďuranová
 [279,7 kB]
Identifikátor Absolventská prax
Názov Dohoda č.6/§51/2017 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Predmet úprava práv a povinností pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe
Hodnota mzda
Platnosť od 30.01.2017
Zverejnené 30.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta PaedDr.Adriána Jurišová, PhD., riaditeľka
 [1,7 MB]
Identifikátor Telefón - OcÚ Radoľa - 0911 845555
Názov Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Predmet poskytovanie služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 26.01.2017
Zverejnené 27.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s. (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Slavomíra Galbavá, zástupca podniku
 [3,0 MB]
Identifikátor Telefón - OcÚ Radoľa - 0911 845555
Názov Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Predmet poskytovanie služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 26.01.2017
Zverejnené 27.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa T+T, a.s., Žilina (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Slavomíra Galbavá, zástupca podniku
 [2,0 MB]
Identifikátor Telefón - OcÚ Radoľa 0911480555
Názov Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Predmet poskytovanie služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 26.01.2017
Zverejnené 26.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s. (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Slavomíra Galbavá, zástupca podniku
 [2,2 MB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 72160491
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 26.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [547,2 kB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 73126121
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 26.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [374,6 kB]
Identifikátor Plyn
Názov Dohoda o platbách za odobratý plyn - ŠK Radoľa
Predmet Dodávka a distribúcia plynu
Hodnota 670,- €/ mesiac
Platnosť od 01.02.2017
Zverejnené 24.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [1008,2 kB]