Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Predaj pozemku
Názov Kúpna zmluva č.30201/KZ-024/2015/Radoľa/1514/BEMA
Predmet Predaj pozemku
Hodnota 1 071,82 €
Platnosť od 10.03.2015
Zverejnené 31.03.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava (IČO: 35919001)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Milan Gajdoš - predseda predstavenstva
 [2,3 MB]
Identifikátor Snooker club
Názov Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov
Predmet Zmena výšky nájomného
Hodnota 200 €/mesiac
Platnosť od 01.03.2015
Zverejnené 19.03.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Danka Pavelová - SNOOKER CLUB (IČO: 37622871)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Danka Pavelová
 [602,7 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20150206
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 06.02.2015
Zverejnené 06.02.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Juraj Škorvánek
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Juraj Škorvánek
 [935,2 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20152901
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 29.01.2015
Zverejnené 29.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Jozef Ševčík
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Jozef Ševčík
 [940,3 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20150123
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 23.01.2015
Zverejnené 23.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Stanislav Kuriak
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stanislav Kuriak
 [930,3 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20150120
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 20.01.2015
Zverejnené 20.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Róbert Ďurčan, KNM
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Róbert Ďurčan
 [944,1 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20150116
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 16.01.2015
Zverejnené 16.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Ing.Peter Kubík
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Peter Kubík
 [638,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20150112
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 12.01.2015
Zverejnené 12.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Miloš Dubeň
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miloš Dubeň
 [650,7 kB]
Identifikátor Dotácia - ŠK Radoľa - futbalisti
Názov Zmluva č.1-2015 o poskytnutí dotácií na základe VZN
Predmet Poskytnutie dotácie
Hodnota 10 000 €
Platnosť od 01.01.2015
Zverejnené 02.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa ŠK Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Oľga Svrčková, štatutár
 [426,0 kB]
Identifikátor Dotácia - ŠK Radoľa - stolný tenis
Názov Zmluva č.2-2015 o poskytnutí dotácií na základe VZN
Predmet Poskytnutie dotácie
Hodnota 830,- €
Platnosť od 01.01.2015
Zverejnené 02.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa ŠK Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Oľga Svrčková, štatutár
 [423,7 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20141212
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 12.12.2014
Zverejnené 12.12.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Branislav Podolák, KNM
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Branislav Podolák
 [929,1 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20141212-1
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 12.12.2014
Zverejnené 12.12.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Miroslav Maruš
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miroslav Maruš
 [907,1 kB]