Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Prvá ekologická s.r.o.
Názov Zmluva o nakladaní s odpadmi
Predmet Zber odpadov
Hodnota
Platnosť od 11.06.2019
Zverejnené 11.06.2019
Zmluvné strany Prvá ekologická s.r.o.,Kys. Nové Mesto, Obec Radoľa (IČO: 51437546)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Radoslav Ševčík, konateľ spol.
 [920,8 kB]
Identifikátor Pozemkové spoločenstvo Urbár Radoľa
Názov Nájomná zmluva
Predmet Prenajímateľ prenajíma za účelom úpravy miestnej komunikácie a výstavby chodníka, odvodnenie tejto lokality...
Hodnota 1,-eur/ročne
Platnosť od 28.05.2019
Zverejnené 28.05.2019
Zmluvné strany Pozemkové spoločenstvo Urbár Radoľa (IČO: 42222125)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Ing. Štefan Holtan-predseda výboru PS Urbár
 [825,6 kB]
Identifikátor T+T,a.s.
Názov Dodatok č. 2 Rámcovej dohody č. 2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Predmet Úprava cien poskytovaných služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 10.05.2019
Zverejnené 15.05.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing. Miloslav Sokolovský
 [598,7 kB]
Identifikátor Reklama obchodného mena - UNIPAL KNM spol. s r.o., Kys. Nové Mesto
Názov Zmluva č. 2019/4-007 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 300,-€
Platnosť od 25.04.2019
Zverejnené 25.04.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, UNIPAL KNM, spol. s r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Ing. Stanislav Čelko, konateľ
 [418,7 kB]
Identifikátor Reklama obchodného mena - Lenka Hromádková - CS Agency
Názov Zmluva č. 2019/4-005 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 200,-€
Platnosť od 17.04.2019
Zverejnené 17.04.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Lenka Hromádková - CS Agency,Radoľa (IČO: 46816976)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Lenka Hromádková
 [406,2 kB]
Identifikátor Reklama obchodného mena - Arven, s.r.o.
Názov Zmluva č. 2019/4-004 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 500,-€
Platnosť od 17.04.2019
Zverejnené 17.04.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Arven,s.r.o.,Radoľa (IČO: 36409901)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Katarína Tkáčiková
 [406,8 kB]
Identifikátor Reklama obchodného mena -STAVBYT Mloslav Dubeň
Názov Zmluva č. 2019/4-006 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 100,-€
Platnosť od 17.04.2019
Zverejnené 17.04.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, STAVBYT Miloslav Dubeň, Radoľa (IČO: 33919712)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Miloslav Dubeň
 [411,5 kB]
Identifikátor Reklama obchodného mena -SPORT SERVICE,s.r.o.
Názov Zmluva č. 2019/4-01o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 300,-€
Platnosť od 12.04.2019
Zverejnené 12.04.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa , SPORT SERVICE,s.r.o., Diaková (IČO: 36785571)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Ing. Miroslav Kováč
 [421,2 kB]
Identifikátor ÚPSVar Žilina - § 50J UoZ
Názov Dohoda č. 19/25/50J/8
Predmet Pomoc hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 22.03.2019
Zverejnené 25.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žlina (IČO: 30795436)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta PeadDr. Adriana Jurišová, PhD.
 [3,0 MB]
Identifikátor Zámena pozemkov - OcÚ Radoľa, Ing. Viera Andelová, František Andel
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámena nehnuteľností v katastrálnom území Radoľa
Hodnota 0,00,-€
Platnosť od 22.03.2019
Zverejnené 22.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ing. Viera Andelová, František Andel, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Ing. Viera Andelová, František Andel, Radoľa
 [1,2 MB]
Identifikátor Reklama obchodného mena - RISS Plus, s.r.o.
Názov Zmluva č. 2019/031301 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 300,-€
Platnosť od 14.03.2019
Zverejnené 14.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa,RISS Plus,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing. Michal Rakovan
 [429,0 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20190311
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 11.03.2019
Zverejnené 12.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Tanečná skupina DREAMS Kys. Nové Mesto
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Edita Ďuranová, Radoľa
 [248,8 kB]