Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Reklama obchodného mena - Tonicat, s.r.o.
Názov Zmluva č. 2019/2-02 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 300,-€
Platnosť od 27.02.2019
Zverejnené 01.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, TONICAT, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Anton Ďurana, Kys. Nové Mesto
 [413,1 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20190301-2
Predmet Prenájom haly- termín 30.-31.marec 2019
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 01.03.2019
Zverejnené 01.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Jakub Banetka,Turzovka
V zastúpení Obec Radoľa, Jakub Banetka,Turzovka
 [244,3 kB]
Identifikátor Reklama obchodného mena - STAVAR Za, s.r.o., Žilina
Názov Zmluva č. 2019/2-01 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 200,-€
Platnosť od 27.02.2019
Zverejnené 28.02.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, STAVAR Za, s.r.o. (IČO: 44778767)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta,Patrik Varoš
 [468,6 kB]
Identifikátor Audítor
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmet Audit účtovnej závierky k 31.12. kalendárneho roka
Hodnota 2 500,-€
Platnosť od 30.01.2019
Zverejnené 31.01.2019
Zmluvné strany Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Anna Kalinová, Zvolen (IČO: 30447500)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Anna Kalinová, Zvolen
 [1,6 MB]
Identifikátor Mobil - OcÚ Radoľa - kód objednávky 1-256228896710
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet Aktivácia programu Služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 02.01.2019
Zverejnené 03.01.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Liudmila Shebikova
 [1,1 MB]
Identifikátor Mobil - OcÚ Radoľa - kód objednávky 1-256225461421
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet Aktivácia programu Služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 02.01.2019
Zverejnené 03.01.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Liudmila Shebikova
 [1,1 MB]
Identifikátor Mobil - OcÚ Radoľa - kód objednávky 1-256222602909
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet Aktivácia programu Služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 02.01.2019
Zverejnené 03.01.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Liudmila Shebikova
 [1,1 MB]
Identifikátor Mobil - OcÚ Radoľa - kód objednávky 1-256218862008
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet Aktivácia programu Služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 02.01.2019
Zverejnené 03.01.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Liudmila Shebikova
 [1,1 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2019010201
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 02.01.2019
Zverejnené 03.01.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa Marián Kaplik,Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Marián Kaplik, Radoľa
 [231,3 kB]
Identifikátor Kaderníctvo Denisa
Názov Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku zo dňa 14.06.2018
Predmet Prenájom pozemku
Hodnota 200,-€
Platnosť od 18.12.2018
Zverejnené 18.12.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa Kaderníctvo Denisa (IČO: 34361618)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Denisa Pijáková
 [828,7 kB]
Identifikátor Mapy obce
Názov Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
Predmet Nadväznosť na Zmluvu o poskytovaní služieb č. MSD_Radoľa_01 zo dňa 16.12.2016. Poverenie na spracúvanie osobných údajov v Katastrálnom operáte.
Hodnota každý nasledujúci rok 360,- €, podľa Zmluvy o poskytovaní služieb č. MSD_Radoľa_01 zo dňa 16.12.2016.
Platnosť od 05.12.2018
Zverejnené 10.12.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa MAPA Slovakia Digital, s.r.o.,... (IČO: 45325600)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Ján Gašpérek,...
 [890,2 kB]
Identifikátor TENDERnet s.r.o.
Názov Licenčná zmluva
Predmet Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve
Hodnota 250,-€/rok
Platnosť od 19.11.2018
Zverejnené 26.11.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, TENDERnet, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Michal Gondžár...
 [297,4 kB]