Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Viacúčelové ihrisko
Názov Zmluva o prenájme ihriska č.20161216
Predmet Prenájom ihriska
Hodnota VZN 2/2013
Platnosť od 16.12.2016
Zverejnené 16.12.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Michal Rakovan, KNM
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Michal Rakovan
 [503,6 kB]
Identifikátor Audítorske služby
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmet Zabezpečiť štatutárny audit účtovnej závierky k 31.12.2016, overenie hospodárenia obce za rok 2016....
Hodnota 1235,- €
Platnosť od 24.11.2016
Zverejnené 24.11.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Ing.Darina Paltická (IČO: 33713961)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Darina Paltická
 [2,5 MB]
Identifikátor Aktivačná činnosť
Názov Dohoda č.16/25/010/101
Predmet aplikácia zákona č.417/2013 Z.Z o pomoci v hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 22.11.2016
Zverejnené 22.11.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta PaedDr.Adriána Jurišová, PhD., riaditeľka
 [2,0 MB]
Identifikátor Telefón - starosta
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet zmena pôvodného programu
Hodnota cenník
Platnosť od 18.11.2016
Zverejnené 18.11.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s. (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Monika Harkabuzová, obchodný referent
 [2,2 MB]
Identifikátor Telefón - OcÚ Radoľa
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet zmena pôvodného programu
Hodnota cenník
Platnosť od 18.11.2016
Zverejnené 18.11.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s. (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Monika Harkabuzová, obchodný referent
 [2,3 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č.20161104
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 04.11.2016
Zverejnené 04.11.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Futbalový klub Zástranie (IČO: 42067201)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Futbalový klub
 [602,7 kB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny
Hodnota cenník
Platnosť od 11.10.2016
Zverejnené 03.11.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [1,0 MB]
Identifikátor PZP na rok 2017
Názov Poistka číslo 6544682318
Predmet PZP na rok 2017 - Seat Inca
Hodnota 132,64 €
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 24.10.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. (IČO: 00585441)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 [1,0 MB]
Identifikátor Právne služby
Názov Mandátna zmluva
Predmet Poskytovanie právnej služby
Hodnota 60,- €/mesiac
Platnosť od 15.08.2016
Zverejnené 25.08.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Advokátska kancelária JUDr.Strapáč,PhD., (IČO: 50473107)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta JUDr.Strapáč,PhD
 [402,8 kB]
Identifikátor Právne služby
Názov Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy
Predmet Poskytovanie právnej služby
Hodnota 60,- €/mesiac
Platnosť od 15.08.2016
Zverejnené 28.07.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Advokátska kancelária JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč,PhD., s.r.o. (IČO: 33866849)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč,PhD
 [278,5 kB]
Identifikátor Peugeot 2008 - poistenie
Názov Havarijné poistenie motorových vozidiel
Predmet Havarijné poistenie - Peugeot 2008
Hodnota 236,99 €
Platnosť od 15.07.2016
Zverejnené 15.07.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Komunálna poisťovňa, a.s.
 [536,8 kB]
Identifikátor Osobné motorové vozidlo - Peugeot 2008
Názov Leasingová zmluva č. LFZ/16/91195
Predmet nové osobné vozidlo
Hodnota 13 900,- €
Platnosť od 15.07.2016
Zverejnené 15.07.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava (IČO: 35846968)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Katarína CHolujová
 [438,7 kB]