Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor PROFI DEKOR s.r.o.
Názov Zmluva č. 012018 o prenájme LED svetelnej vianočnej výzdoby
Predmet Prenájom vianočnej výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia
Hodnota 280,-€ -10 ks
Platnosť od 21.11.2018
Zverejnené 23.11.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, PROFI DEKOR, s.r.o.,Prešov (IČO: 36729566)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Štefan Bosák
 [745,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č.2018110201
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 02.11.2018
Zverejnené 05.11.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa,Bc. Jiří Heider ml.,Hradec nad Moravicí
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Bc.
 [238,4 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č.2018102501
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 25.10.2018
Zverejnené 31.10.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Mgr. Mário Šujanský, Žilina
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta,Mgr. Mário Šujanský, Žilina
 [253,9 kB]
Identifikátor Odborná prax
Názov Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
Predmet Vykonávanie odbornej praxe žiačky 4. ročníka
Hodnota 0,00,- €
Platnosť od 22.10.2018
Zverejnené 23.10.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Obchodná akadémia, Žilina
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Ľubica Pevná, riaditeľka školy
 [897,0 kB]
Identifikátor Odborná prax
Názov Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
Predmet Vykonávanie odbornej praxe žiačky 4. ročníka
Hodnota 0,00,- €
Platnosť od 22.10.2018
Zverejnené 23.10.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Obchodná akadémia, Žilina
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Ľubica Pevná, riaditeľka školy
 [828,7 kB]
Identifikátor Donáška stravy
Názov Zmluva o donáške stravy č. 1/2018
Predmet Donáška stravy
Hodnota 0,50,-€ za jeden obed
Platnosť od 10.09.2018
Zverejnené 27.09.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Katarína Martošová, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Katarína Martošová
 [483,5 kB]
Identifikátor Zámena pozemkov - OcÚ Radoľa, A. Svrčková
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámena nehnuteľností v katastrálnom území Radoľa
Hodnota 0,00,- €
Platnosť od 19.09.2018
Zverejnené 19.09.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Agnesa Svrčková, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Agnesa Svrčková
 [173,3 kB]
Identifikátor Zámena pozemkov - OcÚ Radoľa, V. Franková
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámena nehnuteľností v katastrálnom území Radoľa
Hodnota 0,00,-€
Platnosť od 17.09.2018
Zverejnené 19.09.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Viera Franková, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Viera Franková
 [170,2 kB]
Identifikátor Stredoslovenská distribučná, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.4300089035
Predmet Pripojenie nového odberného elektrického zairadenia (zariad.na ihrisku)
Hodnota 0,00,- €
Platnosť od 11.09.2018
Zverejnené 14.09.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská distribučná, a.s.,Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Mgr. Anna Rechtoríková
 [1,8 MB]
Identifikátor Pozemok Ľ. Macúš
Názov Kúpna zmluva
Predmet Pozemok pod budovou Obecného úradu
Hodnota 100,--
Platnosť od 13.09.2018
Zverejnené 13.09.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ing. Anton Tkáčik - Ľudovít Macúš
V zastúpení Ľudovít Macúš
 [161,1 kB]
Identifikátor ÚPSVar Žilina - § 52a UoZ
Názov Dohoda č. 18/25/52A/146
Predmet Pomoc hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 27.08.2018
Zverejnené 28.08.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žlina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta PeadDr. Adriana Jurišová, PhD.
 [4,0 MB]
Identifikátor ÚPSVaR Žilina - § 12 UoZ
Názov Dohoda č. 18/25/012/2
Predmet Pomoc hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 26.07.2018
Zverejnené 26.07.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta PeadDr. Adriana Jurišová, PhD.
 [919,2 kB]