Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor SSE,a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - k zmluve 9100320016
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - č.341
Hodnota preddavkové platby
Platnosť od 01.01.2018
Zverejnené 17.01.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [1,1 MB]
Identifikátor SSE,a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - k zmluve 72160481
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota preddavkové platby
Platnosť od 01.01.2018
Zverejnené 17.01.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [1,0 MB]
Identifikátor SSE,a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - k zmluve 72160471
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota preddavkové platby
Platnosť od 01.01.2018
Zverejnené 17.01.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [1,0 MB]
Identifikátor SSE,a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - k zmluve 72160461
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota preddavkové platby
Platnosť od 01.01.2018
Zverejnené 17.01.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [1,0 MB]
Identifikátor SSE,a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - k zmluve 73126121
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota preddavkové platby
Platnosť od 01.01.2018
Zverejnené 17.01.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [1,1 MB]
Identifikátor Prenájom haly
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo kultúrnej haly č.20180501
Predmet Prenájom haly
Hodnota VZN 3/2013
Platnosť od 05.01.2018
Zverejnené 05.01.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Branislav Kaplik
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Branislav Kaplik
 [151,4 kB]
Identifikátor Kúpa pozemku
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predávajúci prevádza zo svojho vlastníctva PREDMET KÚPY na kupujúceho a kupujúci preberá PREDMET KÚPY do svojho vlastníctva
Hodnota 100,- €
Platnosť od 21.12.2017
Zverejnené 21.12.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa, Angela Brezinová
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Angela Brezinová
 [811,2 kB]
Identifikátor Kúpa pozemku
Názov Kúpna zmluva.
Predmet Predávajúci prevádza zo svojho vlastníctva PREDMET KÚPY na kupujúceho a kupujúci preberá PREDMET KÚPY do svojho vlastníctva
Hodnota 100,- €
Platnosť od 20.12.2017
Zverejnené 20.12.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ing.Lada Šidlová
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Lada Šidlová
 [823,4 kB]
Identifikátor Odpady
Názov Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Predmet Vytvorenie prevádzkovanie funkčného systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.....
Hodnota cenník
Platnosť od 15.12.2017
Zverejnené 15.12.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa, Elekos, Nitra (IČO: 37857690)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Štefan Straňák, výkonný riaditeľ
 [8,3 MB]
Identifikátor Kúpa pozemku
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predávajúci prevádza zo svojho vlastníctva PREDMET KÚPY na kupujúceho a kupujúci preberá PREDMET KÚPY do svojho vlastníctva
Hodnota 6000,- €
Platnosť od 20.11.2017
Zverejnené 21.11.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa, Vlasta Považanová
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Vlasta Považanová
 [557,0 kB]
Identifikátor Kamery
Názov Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - Kamery
Predmet Pripojenie nového odberného el.zariadenia do distribučnej sústavy SSE.
Hodnota cenník
Platnosť od 10.11.2017
Zverejnené 16.11.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE, a.s. (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Anna Rechtoríková, riaditeľ divízie
 [5,9 MB]
Identifikátor Telefón
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - telefón
Predmet doplnenie balíka služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 10.11.2017
Zverejnené 16.11.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s. (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Silvia Haburaj
 [3,6 MB]