Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20151217
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 17.12.2015
Zverejnené 17.12.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Peter Jendryščík, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Peter Jendryščík
 [912,2 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20151013
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 02.12.2015
Zverejnené 02.12.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovenský zväz florbalu, Bratislava (IČO: 31795421)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Slovenský zväz florbalu
 [974,5 kB]
Identifikátor 15/25/010/63
Názov Dohoda č.15/25/010/63 o pomoci v hmotnej núdzi
Predmet aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoi v hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 24.11.2015
Zverejnené 24.11.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Vladimír Gavlák
 [2,2 MB]
Identifikátor T+T, a.s.
Názov Dodatok č.3 k Zmluve č.1573
Predmet zabezpečenie zberu, prepravy zneškodňovania odpadu
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2016
Zverejnené 16.11.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva
 [1,3 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20151110
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 10.11.2015
Zverejnené 10.11.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Futbalový klub Zástranie (IČO: 42067201)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Futbalový klub Zástranie
 [904,2 kB]
Identifikátor Audítor obce
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmet audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015, overenie hospodárenia obce za rok 2015.....
Hodnota 1 235,- €
Platnosť od 27.10.2015
Zverejnené 27.10.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Ing.Darina Palatická (IČO: 33713961)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Darina Palatická
 [2,5 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20151023
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 24.10.2015
Zverejnené 24.10.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Bc.Jiří Heider, Hradec nad Moravicí
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Bc.Jiří Heider ml.,
 [883,8 kB]
Identifikátor Mobil - OcÚ Radoľa
Názov Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Predmet SIM karta
Hodnota cenník
Platnosť od 21.10.2015
Zverejnené 22.10.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Gabriela Jurkovičova - predajca
 [2,8 MB]
Identifikátor Mobil - OcÚ Radoľa
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet aktivácia programu Služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 21.10.2015
Zverejnené 22.10.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Gabriela Jurkovičova - predajca
 [1,1 MB]
Identifikátor 17/2015/§54-ŠnZ
Názov Dohoda č. 17/2015/§54-ŠnZo poskytnutí finančného príspevku
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta znevýhodnených UoZ
Hodnota 18 721,96 €
Platnosť od 19.10.2015
Zverejnené 19.10.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Vladimír Gavlák
 [12,3 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20151019
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 19.10.2015
Zverejnené 19.10.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Miloš Orieščik, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miloš Orieščik
 [878,6 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20151013
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 13.10.2015
Zverejnené 13.10.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovenský zväz florbalu, Bratislava (IČO: 31795421)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Slovenský zväz florbalu
 [974,5 kB]