Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Vianočná výzdoba
Názov Zmluva o prenájme LED svetelnej vianočnej výzdoby
Predmet Prenájom vianočnej výzdoby 2014-2015
Hodnota 370,00 €/rok
Platnosť od 28.11.2014
Zverejnené 28.11.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa PROFI DEKOR, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Štefan Bosák - konateľ
 [2,5 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20141105
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 05.11.2014
Zverejnené 05.11.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Miloš Orieščik, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miloš Orieščik
 [982,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20141103
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 03.11.2014
Zverejnené 03.11.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Mestské kultúrno-športové stredisko, KNM (IČO: 35994061)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Bc.Juraj Čierňava, riaditeľ MKŠS KNM
 [959,0 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20143010
Predmet Prenájom haly
Hodnota 240,00,- €
Platnosť od 31.10.2014
Zverejnené 31.10.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovenský zväz florbalu (IČO: 31795421)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Slovenský zväz florbalu
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140131
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 30.10.2014
Zverejnené 30.10.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Marek Beniač, Žilina
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Marek Beniač
 [960,9 kB]
Identifikátor Audítor
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmet Zabezpečenie auditu účtovnej závierky k 31.12.2014
Hodnota 1 000,- €
Platnosť od 24.10.2014
Zverejnené 24.10.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Audítor, číslo licencie 381 (IČO: 33713961)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Darina Palatická
 [2,5 MB]
Identifikátor Telefón OcÚ
Názov Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - doplnková
Predmet Nová Doplnková SIM
Hodnota 2,99 €
Platnosť od 21.10.2014
Zverejnené 21.10.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Jana Adamicová, obchodný reprezentant
 [719,4 kB]
Identifikátor 51/§50j/NS 2014
Názov Dohoda č.51/§50j/NS 2014
Predmet Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Hodnota 11 724,84 €
Platnosť od 26.09.2014
Zverejnené 29.09.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Jozef Machyna, riaditeľ
 [8,6 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140909
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 09.09.2014
Zverejnené 09.09.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Miroslav Hlavatý - ŠPORTMARKET (IČO: 41172159)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miroslav Hlavatý
 [1000,8 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140828
Predmet Prenájom haly
Hodnota 20,- €/h
Platnosť od 28.08.2014
Zverejnené 28.08.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Mestské kultúrno-športové stredisko, KNM (IČO: 35994061)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Bc.Juraj Čierňava, riaditeľ MKŠS KNM
 [948,4 kB]
Identifikátor Advokátska kancelária
Názov Mandátna zmluva
Predmet Poskytovanie právnej pomoci
Hodnota 50,00 €/mesiac
Platnosť od 01.09.2014
Zverejnené 28.08.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Advokátska kancelária JUDr.Stopka,JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč,PnD.s.r.o., Čadca (IČO: 36866849)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta JUDr.Peter Strapáč, PhD.
 [1,5 MB]
Identifikátor Telefón OcÚ
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet Zmena pôvodneho programu služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 16.07.2014
Zverejnené 16.07.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta , Ingram Micro Slovakia, s.r.o., Lozorno
 [3,1 MB]