Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Verejné obstarávanie
Názov Mandátna zmluva 2013/VO/IVOMOS/Radoľa
Predmet Výkon činností odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie
Hodnota 2 796,00 €
Platnosť od 01.02.2013
Zverejnené 01.02.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ing.Ivan Moravčík IVOMOS, Žilina (IČO: 46708031)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing. Miroslav Kuric, Ing.Ivan Moravčík
 [83,1 kB]
Identifikátor Viacúčelové športové ihrisko
Názov Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.10-02-2012 zo dňa 22.10.2012
Predmet Zmena bankového spojenia
Hodnota
Platnosť od 25.01.2013
Zverejnené 25.01.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miroslav Beňko, konateľ spoločnosti
 [862,5 kB]
Identifikátor Kataster
Názov Zmluva č.33/2013 o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra
Predmet Poskytnutie údajov z katastrálneho územia Radoľa
Hodnota 248,95 € - bezplatne
Platnosť od 24.01.2013
Zverejnené 24.01.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Správa katastra Žilina (IČO: 37808095)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Anna Štrengerová, riaditeľka
 [2,1 MB]
Identifikátor Úver
Názov Úverová zmluva č.96540-2012
Predmet Poskytnutie peňažných prostriedkov
Hodnota 395 000,00 €
Platnosť od 19.12.2012
Zverejnené 19.12.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava (IČO: 00682420)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing. Miroslav Kuric, Ing.Ladislav Keltoš, zamestnanci banky
 [122,1 kB]
Identifikátor Úver
Názov Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.96540-2012
Predmet Blankozmenka
Hodnota 395 000,00 €
Platnosť od 19.12.2012
Zverejnené 19.12.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava (IČO: 00682420)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing. Miroslav Kuric, Ing.Ladislav Keltoš, zamestnanci banky
 [69,6 kB]
Identifikátor Mobil - Obec Radoľa
Názov Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Predmet Zmena v programe
Hodnota
Platnosť od 15.01.2013
Zverejnené 17.12.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s, Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Michaela Jurčíková, obchodný reprezentant
 [3,0 MB]
Identifikátor Mobil - Obec Radoľa
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s.
Predmet Zmena pôvodného programu služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 15.01.2013
Zverejnené 17.12.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s, Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Michaela Jurčíková, obchodný reprezentant
 [2,8 MB]
Identifikátor Viacúčelové športové ihrisko
Názov Zmluva o dielo č.10/02/2012
Predmet Vykonať dielo - Viacúčelové športové ihrisko
Hodnota 55 254,02 €
Platnosť od 15.12.2012
Zverejnené 15.12.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miroslav Beňko, konateľ spoločnosti
 [88,4 kB]
Identifikátor Viacúčelové športové ihrisko
Názov Rozpočet k Zmluve č.10/02/2012
Predmet Vykonať dielo - Viacúčelové športové ihrisko
Hodnota
Platnosť od 15.12.2012
Zverejnené 15.12.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miroslav Beňko, konateľ spoločnosti
 [46,9 kB]
Identifikátor Viacúčelové športové ihrisko
Názov Harmonogram k Zmluve č.10/02/2012
Predmet Vykonať dielo - Viacúčelové športové ihrisko
Hodnota
Platnosť od 15.12.2012
Zverejnené 15.12.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miroslav Beňko, konateľ spoločnosti
 [41,5 kB]
Identifikátor Audítor obce
Názov Zmluva
Predmet Poskytovanie audítorskych služieb
Hodnota 1 060,00 €
Platnosť od 13.11.2012
Zverejnené 13.11.2012
Zmluvné strany Ing.Darina Palatická, dodávateľ Obec Radoľa, odberateľ (IČO: 33713961)
V zastúpení Ing.Darina Palatická, audítorka Ing.Anton Tkáčik, starosta
 [3,3 MB]
Identifikátor Dodatok k dohode 43/§50j/2012
Názov Dodatok č.1 k dohode č.43/§50j/2012 zo dňa 12.06.2012
Predmet Zmeny a doplnenie článkov a bodov dohody
Hodnota
Platnosť od 07.11.2012
Zverejnené 07.11.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Jozef Machyna, riaditeľ
 [1,8 MB]