Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Telefóny OcÚ
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s.
Predmet Zmena pôvodného programu služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 01.11.2012
Zverejnené 31.10.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s, Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Silvia Haburaj, zástupca podniku
 [6,9 MB]
Identifikátor Právne služby
Názov Mandátna zmluva
Predmet Poskytovanie právnych služieb, spisovanie zmlúv a právnych podaní.....
Hodnota 70,00 €/ mesiac
Platnosť od 01.11.2012
Zverejnené 31.10.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Advokátska kancelária JUDr.Stopka JUDr.Blendovský, s.r.o. (IČO: 36866849)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta JUDr.Miroslav Stopka
 [1,3 MB]
Identifikátor Telefóny OcÚ
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telecom, a.s.
Predmet Zmena pôvodného programu služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 01.11.2012
Zverejnené 25.10.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s, Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Silvia Haburaj, zástupca podniku
 [6,8 MB]
Identifikátor Verejná kanalizácia - odpredaj
Názov Kúpna zmluva č.204/2012
Predmet Kúpa verejnej kanalizácie
Hodnota 100,00 €
Platnosť od 16.10.2012
Zverejnené 15.10.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s (IČO: 36672297)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Predstavenstvo - JUDr.Peter Šimko, predseda predstavenstva, Ing.Miroslav Kundrík, člen predstavenstva
 [4,3 MB]
Identifikátor Mobil - Obec Radoľa
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telecom, a.s.
Predmet Zmena pôvodného programu služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 10.10.2012
Zverejnené 09.10.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s, Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Jana Adamicová, obchodný reprezentant
 [1,8 MB]
Identifikátor Verejná kanalizácia - odpredaj
Názov Inominátna zmluva č.203/2012
Predmet Záväzok SEVAK, a.s. v k.ú. Radoľa - vybudovať kanalizáciu, vykonať vyčistenie existujúcej, vykonať rekonštrukciu prečerpávacej stanice........
Hodnota 100,00 €
Platnosť od 20.09.2012
Zverejnené 19.09.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s (IČO: 36672297)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta JUDr. Peter Šimko a Ing.Miroslav Kundrík, členovia predstavenstva
 [3,2 MB]
Identifikátor Viacúčelové športové ihrisko
Názov Mandátna zmluva
Predmet Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác na zákazku : ,,Viacúčelové športové ihrisko"
Hodnota 1 600,00 € bez DPH
Platnosť od 03.09.2012
Zverejnené 02.09.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, DGB, s.r.o. (IČO: 36772488)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Ivan Gašpar, konateľ
 [2,3 MB]
Identifikátor Výkup použitého jedlého oleja a tukov
Názov Zmluva o výkupe jedlého oleja a tukov
Predmet Odoberanie použitého jedlého oleja za dohodnutých podmienok
Hodnota 0,15 €/kg
Platnosť od 30.08.2012
Zverejnené 29.08.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, LADISCO s.r.o. (IČO: 36806978)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Pavol Palko, konateľ
 [3,3 MB]
Identifikátor Kúpna zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Názov Kúpna zmluva
Predmet Vodovod
Hodnota 100,00 €
Platnosť od 27.08.2012
Zverejnené 26.08.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s (IČO: 36672297)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta JUDr. Peret Šimko a Ing.Miroslav Kundrík, členovia predstavenstva
 [5,1 MB]
Identifikátor Zberná nádoba na obnosené a nepotrebné šatstvo a textil
Názov Zmluva o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil
Predmet Bezplatné dodanie a umiestnenie zbernej nádoby na obnosené a nepotrebné šatstvo a textil
Hodnota 0 €
Platnosť od 07.08.2012
Zverejnené 06.08.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Pomocný anjel, n.o. (IČO: 45734305)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Slavomíra Ploransky
 [831,7 kB]
Identifikátor Poskytnutie verejných prostriedkov
Názov Zmluva o poskytnutí verejných prostriedkov zo ŠR prostredníctvom rozpočtu ObÚ Žilina
Predmet Poskytnutie finančných prostriedkov v roku 2012 - výdavky počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Hodnota 6 683,98 €
Platnosť od 01.08.2012
Zverejnené 31.07.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Obvodný úrad Žilina (IČO: 42059950)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Vladimír Macášek, prednosta ObÚ Žilina
 [3,7 MB]
Identifikátor Rozvojová agentúra ŽSK
Názov Zmluva o dielo
Predmet Spracovanie dokumentácie žiadosti o poskytnutie fin.príspevku z EÚ - cezhraničná spolupráca
Hodnota 1 000,00 €
Platnosť od 16.07.2012
Zverejnené 15.07.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Rozvojová agentúra ŽSK (IČO: 37905783)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Branislav Zacharides, riaditeľ
 [3,2 MB]