Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Zmluva o reklame
Názov Zmluva o reklame
Predmet Turnaj - reklama
Hodnota 50,00 €
Platnosť od 14.07.2012
Zverejnené 13.07.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Mäso údeniny (IČO: 17817994)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miloš Kubala
 [632,7 kB]
Identifikátor Zmluva o reklame
Názov Zmluva o reklame
Predmet Turnaj - reklama
Hodnota 130,00 €
Platnosť od 14.07.2012
Zverejnené 13.07.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Bar SANTAFÉ
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miroslav Tomašec
 [635,1 kB]
Identifikátor Odvoz a likvidícia KO
Názov Mandátna zmluva
Predmet Odvoz a likvidácia stavebného, komunálneho a objemového odpadu
Hodnota 130,00 €/kontajner
Platnosť od 11.07.2012
Zverejnené 10.07.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Peter Janek, mandatár
 [727,1 kB]
Identifikátor 43/§50j/2012
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
Predmet Úprava práv a povinností účastníkov dohoddy č.43/§50j/2012
Hodnota 16 841,62 €
Platnosť od 01.07.2012
Zverejnené 30.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Jozef Machyna, riaditeľ
 [6,8 MB]
Identifikátor ZŠ Radoľa - projekt ,,Škola nás baví"
Názov Zmluva č.1/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na základe zmluvy č.096/2012/1.1/OVP o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmet Poskytnutie nenávratného finančného príspevku - projekt ,,Škola nás baví"
Hodnota 4 441,75 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 21.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta PaedDr.Blažena Gažová, riatiteľka ZŠ
 [814,5 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.P29202012060167
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Hodnota 82,48 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 20.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE-D, a.s, Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Daniel Valjašek, manažér distribučnej oblasti
 [2,6 MB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.P29202012060168
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Hodnota 82,48 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 20.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE-D, a.s, Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Daniel Valjašek, manažér distribučnej oblasti
 [2,6 MB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.P29202012060182
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Hodnota 82,48 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 20.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE-D, a.s, Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Daniel Valjašek, manažér distribučnej oblasti
 [2,6 MB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.P29202012060183
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Hodnota 82,48 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 20.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE-D, a.s, Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Daniel Valjašek, manažér distribučnej oblasti
 [2,6 MB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.P29202012060184
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Hodnota 82,48 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 20.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE-D, a.s, Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Daniel Valjašek, manažér distribučnej oblasti
 [2,6 MB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.P29202012060186
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Hodnota 82,48 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 20.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE-D, a.s, Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Daniel Valjašek, manažér distribučnej oblasti
 [2,6 MB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.P29202012060187
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Hodnota 82,48 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 20.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE-D, a.s, Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Daniel Valjašek, manažér distribučnej oblasti
 [2,6 MB]