Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140109
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 09.01.2014
Zverejnené 09.01.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, Juraj Poliaček, Žilina
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, Juraj Poliaček
 [897,3 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140107
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 07.01.2014
Zverejnené 07.01.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ing.Peter Kubík, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, Ing.Peter Kubík
 [900,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 2014/01/03
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 03.01.2014
Zverejnené 03.01.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, Jozef Ševčík, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, Jozef Ševčík
 [907,0 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 2014/01/02
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 02.01.2014
Zverejnené 02.01.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, Vladimír Drnda, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta , Vladimír Drnda
 [930,5 kB]
Identifikátor ŠK Radoľa - Futbalový oddiel
Názov Zmluva č.1/2014 o poskytnutí dotácií na základe VZN
Predmet Poskytnutie dotácie
Hodnota 8 300,- €
Platnosť od 02.01.2014
Zverejnené 02.01.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa ŠK Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Oľga Svrčková, štatutár
 [608,2 kB]
Identifikátor ŠK Radoľa - Stolnotenisový oddiel
Názov Zmluva č.2/2014 o poskytnutí dotácií na základe VZN
Predmet Poskytnutie dotácie
Hodnota 830,- €
Platnosť od 02.01.2014
Zverejnené 02.01.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa ŠK Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Oľga Svrčková, štatutár
 [608,5 kB]
Identifikátor ŠK Radoľa - Atletický oddiel
Názov Zmluva č.3/2014 o poskytnutí dotácií na základe VZN
Predmet Poskytnutie dotácie
Hodnota 500,- €
Platnosť od 02.01.2014
Zverejnené 02.01.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa ŠK Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Oľga Svrčková, štatutár
 [603,2 kB]
Identifikátor Telocvičňa
Názov Dodatok k Úverovej zmluve č.96540-2012
Predmet Úprava znenia Úverovej zmluvy
Hodnota podľa obchodných podmienok
Platnosť od 20.12.2013
Zverejnené 31.12.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovenská záručná banka, a.s., (IČO: 00682420)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Pavol Farský a Ing.Dagmar Hrušková, zamestnanci banky
 [15,0 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 2013/12/31
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 31.12.2013
Zverejnené 31.12.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Miloš Mihalda, KNM
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, Miloš Mihalda
 [959,1 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 2013/30/12/1
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 30.12.2013
Zverejnené 30.12.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Milan Brodňan, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik-starosta, Milan Brodňan, Radoľa
 [947,7 kB]
Identifikátor Poistenie
Názov Paušálna deklarácia k poistnej zmluve
Predmet Doplnenie poistnej zmluvy majetok a efekt
Hodnota cenník
Platnosť od 30.12.2013
Zverejnené 30.12.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa UNIQA poisťovňa, a.s.,Bratislava (IČO: 00653501)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Eva Kanioková, obchodný zástupca
 [3,4 MB]
Identifikátor Doplnenie poistnej zmluvy
Názov Klauzula 01/001
Predmet Poistenie skla
Hodnota cenník
Platnosť od 30.12.2013
Zverejnené 30.12.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa UNIQA poisťovňa, a.s.,Bratislava (IČO: 00653501)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Eva Kanioková, obchodný zástupca
 [913,1 kB]