Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Viacúčelové ihrisko
Názov Zmluva o prenájme viacúčelového ihriska č. 20140510
Predmet Prenájom ihriska
Hodnota Nájomné podľa VZN 2/2013
Platnosť od 10.05.2014
Zverejnené 10.05.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Jozef Ševčík
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Jozef Ševčík
 [728,3 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140507
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 08.05.2014
Zverejnené 08.05.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovenský zväz florbalu (IČO: 31795421)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Slovenský zväz florbalu
 [969,9 kB]
Identifikátor Ihrisko
Názov Zmluva o prenájme viacúčelového ihriska č.20140506
Predmet Prenájom ihriska
Hodnota 8€/h
Platnosť od 06.05.2014
Zverejnené 06.05.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Pavol Čuraj, KNM
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Pavol Čuraj
 [963,5 kB]
Identifikátor Posudková činnosť
Názov Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti
Predmet Vykonávanie posudkovej činnosti pre obec
Hodnota 15,- €/ posudok
Platnosť od 14.04.2014
Zverejnené 14.04.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Kuratíva, s.r.o.,Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik - starosta, MUDr.Jozef Borák
 [1,8 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140403
Predmet Prenájom haly
Hodnota 40,00 €
Platnosť od 03.04.2014
Zverejnené 03.04.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Marián Mihalda, Žilina
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Marián Mihalda
 [957,9 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
Predmet Navýšenie rezervovanej kapacity
Hodnota 0,00 €
Platnosť od 31.03.2014
Zverejnené 31.03.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s.,Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Milan Harcek,manažér distribučnej oblasti
 [2,4 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140327
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 27.03.2014
Zverejnené 27.03.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, Miloš Orieščik, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, Miloš Orieščik
 [881,8 kB]
Identifikátor SNOOKER CLUB
Názov Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov
Predmet Zmena v bode 5.1 - výška nájomného
Hodnota 300 €/mesiac
Platnosť od 01.04.2014
Zverejnené 21.03.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Danka Pavelová - SNOOKER CLUB (IČO: 37622871)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik - starosta, Danka Pavelová, KNM
 [800,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140312
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 12.03.2014
Zverejnené 12.03.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, MO Slovenského rybárskeho zväzu v KNM
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, MO Slovenského rybárskeho zväzu v KNM
 [940,0 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140220
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 20.02.2014
Zverejnené 20.02.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, Mgr.Jana Jánošíková, KNM (IČO: 43748210)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta , Mgr.Jana Jánošíková
 [913,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140213
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 13.02.2014
Zverejnené 13.02.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, Miroslav Hlavatý - ŠPORTMARKET, KNM (IČO: 41172159)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, Miroslav Hlavatý
 [944,4 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140131
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 31.01.2014
Zverejnené 31.01.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, Marek Beniač, Žilina
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, Marek Beniač
 [960,9 kB]