Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20151013
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 13.10.2015
Zverejnené 13.10.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovenský zväz florbalu, Bratislava (IČO: 31795421)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Slovenský zväz florbalu
 [974,5 kB]
Identifikátor Diaľnica
Názov Nájomná zmluva č.30201/NZ-72/2015/Radoľa/1514/BEMA
Predmet Prenájom pozemkov
Hodnota 172,80 €/rok
Platnosť od 14.08.2015
Zverejnené 14.08.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava (IČO: 35919001)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Milan Gajdoš - predseda predstavenstva
 [4,7 MB]
Identifikátor 24/§50j/NS 2015
Názov Dohoda č. č.24/§50j/NS 2015 o poskytnutí finančného príspevku
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na podporu rpzvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Hodnota 4 675,95 €
Platnosť od 01.07.2015
Zverejnené 01.07.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Vladimír Gavlák
 [5,4 MB]
Identifikátor 41/2015/§54-VZ
Názov Dodatok č.1 k dohode č.41/2015/§54-VZ
Predmet Zmeny v článkoch II. a III.
Hodnota
Platnosť od 12.05.2015
Zverejnené 13.05.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 37794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Vladimír Gavlák
 [2,1 MB]
Identifikátor Viacúčelové ihrisko
Názov Zmluva o prenájme viacúčelového ihriska č. 20150510
Predmet Prenájom ihriska
Hodnota Nájomné podľa VZN 2/2013
Platnosť od 10.05.2015
Zverejnené 11.05.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Mgr.Miloslav Jaroš
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Miloslav Jaroš
 [519,5 kB]
Identifikátor Mapy
Názov Zmluva o poskytovaní služieb - vypovedaná zmluva 1.2.2017
Predmet Sprístupnenie webowej aplikácie : www.nasamapa.sk naplnenú mapovými podkladmi obce Radoľa
Hodnota 150,- €/rok
Platnosť od 15.04.2015
Zverejnené 20.04.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Advice, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36823619)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Jozef Vodný - konateľ spoločnosti
 [2,8 MB]
Identifikátor 41/2015/§54-VZ
Názov Dohoda č. č.41/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovných miest
Hodnota 18 835,26 €
Platnosť od 02.04.2015
Zverejnené 02.04.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Vladimír Gavlák
 [9,6 MB]
Identifikátor Predaj pozemku
Názov Kúpna zmluva č.30201/KZ-024/2015/Radoľa/1514/BEMA
Predmet Predaj pozemku
Hodnota 1 071,82 €
Platnosť od 10.03.2015
Zverejnené 31.03.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava (IČO: 35919001)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Milan Gajdoš - predseda predstavenstva
 [2,3 MB]
Identifikátor Snooker club
Názov Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov
Predmet Zmena výšky nájomného
Hodnota 200 €/mesiac
Platnosť od 01.03.2015
Zverejnené 19.03.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Danka Pavelová - SNOOKER CLUB (IČO: 37622871)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Danka Pavelová
 [602,7 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20150206
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 06.02.2015
Zverejnené 06.02.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Juraj Škorvánek
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Juraj Škorvánek
 [935,2 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20152901
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 29.01.2015
Zverejnené 29.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Jozef Ševčík
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Jozef Ševčík
 [940,3 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20150123
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 23.01.2015
Zverejnené 23.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Stanislav Kuriak
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stanislav Kuriak
 [930,3 kB]