Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Zvláštne dojednania - Dodatok č.1 k Zmluve č.7312612
Predmet Dodávka elektriny - predĺženie zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 21.06.2013
Zverejnené 24.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [719,1 kB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Dodatok č.1k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7216046 - 1
Predmet Zmena ceny za predmet zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 01.07.2013
Zverejnené 21.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [1,8 MB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Dodatok č.1k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7216047 - 1
Predmet Zmena ceny za predmet zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 01.07.2013
Zverejnené 21.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [1,8 MB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Dodatok č.1k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7216048 - 1
Predmet Zmena ceny za predmet zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 01.07.2013
Zverejnené 21.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [1,8 MB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Dodatok č.1k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7216049 - 1
Predmet Zmena ceny za predmet zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 01.07.2013
Zverejnené 21.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [1,8 MB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Dodatok č.1k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7216051 - 1
Predmet Zmena ceny za predmet zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 01.07.2013
Zverejnené 21.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [1,8 MB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Dodatok č.1k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7312612 - 1
Predmet Zmena ceny za predmet zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 01.07.2013
Zverejnené 21.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [1,8 MB]
Identifikátor SSE - dodávka plynu
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu č.3501997
Predmet Distribúcia plynu do odberného miesta
Hodnota cenník
Platnosť od 30.05.2013
Zverejnené 05.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [3,7 MB]
Identifikátor SSE - dodávka plynu
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu č.3501998
Predmet Distribúcia plynu do odberného miesta
Hodnota cenník
Platnosť od 30.05.2013
Zverejnené 05.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [3,9 MB]
Identifikátor Telocvičňa
Názov Zmluva o dielo č.001/2013
Predmet Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác - novostavba telocvične v ZŠ Radoľa
Hodnota 393 185,18 €
Platnosť od 31.05.2013
Zverejnené 03.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, HUPRO, spol.s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Miroslav Kovalčík, Miloš Valica
 [153,9 kB]
Identifikátor Verejný prenos v obecnom rozhlase
Názov Zmluva č.1215752
Predmet Oprávnenie používať formou verejného prenosu záznamy umelcov
Hodnota 33,50 €/rok
Platnosť od 27.05.2013
Zverejnené 03.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Mgr.Vladimír Kubovčák, riaditeľ
 [2,7 MB]
Identifikátor Telocvičňa - stavebný dozor
Názov Mandátna zmluva č.2/2013/IVOMOS/Radoľa
Predmet Výkon činnosti stavebného dozoru
Hodnota 5 000 €
Platnosť od 31.05.2013
Zverejnené 31.05.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ing.Ivan Moravčík IVOMOS, Žilina (IČO: 46708031)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Ivan Moravčík, stavebný dozor
 [83,5 kB]