Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20150206
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 06.02.2015
Zverejnené 06.02.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Juraj Škorvánek
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Juraj Škorvánek
 [935,2 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20152901
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 29.01.2015
Zverejnené 29.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Jozef Ševčík
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Jozef Ševčík
 [940,3 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20150123
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 23.01.2015
Zverejnené 23.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Stanislav Kuriak
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stanislav Kuriak
 [930,3 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20150120
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 20.01.2015
Zverejnené 20.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Róbert Ďurčan, KNM
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Róbert Ďurčan
 [944,1 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20150116
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 16.01.2015
Zverejnené 16.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Ing.Peter Kubík
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Peter Kubík
 [638,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20150112
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 12.01.2015
Zverejnené 12.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Miloš Dubeň
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miloš Dubeň
 [650,7 kB]
Identifikátor Dotácia - ŠK Radoľa - futbalisti
Názov Zmluva č.1-2015 o poskytnutí dotácií na základe VZN
Predmet Poskytnutie dotácie
Hodnota 10 000 €
Platnosť od 01.01.2015
Zverejnené 02.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa ŠK Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Oľga Svrčková, štatutár
 [426,0 kB]
Identifikátor Dotácia - ŠK Radoľa - stolný tenis
Názov Zmluva č.2-2015 o poskytnutí dotácií na základe VZN
Predmet Poskytnutie dotácie
Hodnota 830,- €
Platnosť od 01.01.2015
Zverejnené 02.01.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa ŠK Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Oľga Svrčková, štatutár
 [423,7 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20141212
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 12.12.2014
Zverejnené 12.12.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Branislav Podolák, KNM
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Branislav Podolák
 [929,1 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20141212-1
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 12.12.2014
Zverejnené 12.12.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Miroslav Maruš
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miroslav Maruš
 [907,1 kB]
Identifikátor 51/§50j/NS 2014
Názov Dodatok č.1 k dohode č.51/§50j/NS 2014
Predmet Úprava práv a povinností účastníkov dohody
Hodnota
Platnosť od 10.12.2014
Zverejnené 10.12.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Jozef Machyna, riaditeľ
 [2,6 MB]
Identifikátor ÚPSVaR Žilina - pomoc v hmotnej núdzi
Názov Dohoda č. 03/AC/2015
Predmet Zabezpečenie realizácie pracovnej činnosti - získanie dávky v hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 01.01.2015
Zverejnené 03.12.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Jozef Machyna, riaditeľ
 [3,5 MB]