Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140327
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 27.03.2014
Zverejnené 27.03.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, Miloš Orieščik, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, Miloš Orieščik
 [881,8 kB]
Identifikátor SNOOKER CLUB
Názov Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov
Predmet Zmena v bode 5.1 - výška nájomného
Hodnota 300 €/mesiac
Platnosť od 01.04.2014
Zverejnené 21.03.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Danka Pavelová - SNOOKER CLUB (IČO: 37622871)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik - starosta, Danka Pavelová, KNM
 [800,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140312
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 12.03.2014
Zverejnené 12.03.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, MO Slovenského rybárskeho zväzu v KNM
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, MO Slovenského rybárskeho zväzu v KNM
 [940,0 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140220
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 20.02.2014
Zverejnené 20.02.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, Mgr.Jana Jánošíková, KNM (IČO: 43748210)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta , Mgr.Jana Jánošíková
 [913,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140213
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 13.02.2014
Zverejnené 13.02.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, Miroslav Hlavatý - ŠPORTMARKET, KNM (IČO: 41172159)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, Miroslav Hlavatý
 [944,4 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140131
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 31.01.2014
Zverejnené 31.01.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, Marek Beniač, Žilina
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, Marek Beniač
 [960,9 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140130
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 30.01.2014
Zverejnené 30.01.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa , Monika Martikánová, KNM
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik-starosta, Monika Martikánová
 [909,7 kB]
Identifikátor Právne služby
Názov Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy
Predmet Ukončenie mandátnej zmluvy uzavretej 29.10.2012
Hodnota -
Platnosť od 01.02.2014
Zverejnené 22.01.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa Advokátska kancelária,s.r.o. (IČO: 36866849)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, JUDr.Peter Strapáč, PhD.
 [278,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140116
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 16.01.2014
Zverejnené 16.01.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, SOŠ - drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou (IČO: 00981835)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, SOŠ, Krásno nad Kysucou
 [923,7 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140110
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 10.01.2014
Zverejnené 10.01.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, Jozef Ševčík, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, Jozef Ševčík
 [934,4 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140111
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 10.01.2014
Zverejnené 10.01.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, Jozef Ševčík, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, Jozef Ševčík
 [935,6 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 20140109
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 09.01.2014
Zverejnené 09.01.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa, Juraj Poliaček, Žilina
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, Juraj Poliaček
 [897,3 kB]