Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 73126121
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 26.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [374,6 kB]
Identifikátor Plyn
Názov Dohoda o platbách za odobratý plyn - ŠK Radoľa
Predmet Dodávka a distribúcia plynu
Hodnota 670,- €/ mesiac
Platnosť od 01.02.2017
Zverejnené 24.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [1008,2 kB]
Identifikátor Plyn
Názov Dohoda o platbách za odobratý plyn - OcÚ Radoľa
Predmet Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ Radoľa
Hodnota 143,- € / mesiac
Platnosť od 01.02.2017
Zverejnené 24.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [652,9 kB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 72160521
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 23.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [331,3 kB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 9100320016
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 23.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [378,5 kB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 72160561
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 23.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [328,6 kB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 72160511
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 23.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [322,8 kB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 72160481
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 23.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [324,8 kB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 72160471
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 23.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [323,9 kB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 72160461
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 23.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [323,4 kB]
Identifikátor T+T, a.s
Názov Ramcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Predmet Poskytovanie služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
Hodnota cenník
Platnosť od 17.01.2017
Zverejnené 18.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva
 [1,9 MB]
Identifikátor Mapy obce
Názov Zmluva o poskytovaní služieb č.MSD_Radoľa_01
Predmet prístup k mapám obce
Hodnota 696,- €/rok, každý nasledujúci rok 360,- €
Platnosť od 16.12.2016
Zverejnené 16.12.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Bratislava (IČO: 45325600)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Ján Gašpérek, konateľ
 [4,3 MB]