Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor UVSR-1875/2011
Názov Zmluva
Predmet Program revitalizácie krajiny a i ntegrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Hodnota 20 000 €
Platnosť od 10.11.2011
Zverejnené 10.11.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Úrad vlády SR (IČO: 00151513)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Viktor Nižňanský,PhD., vedúci Úradu vlády SR
 [72 kB]
Identifikátor 69/§50j/2011
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
Predmet Úprava práv a povinností účastníkov dohody č.69/§50j/2011
Hodnota 5 217,67 €
Platnosť od 02.11.2011
Zverejnené 01.11.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Daniela Stodolová, riaditeľka ÚPSVaR
 [7,0 MB]
Identifikátor 69/§50j/2011
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
Predmet Protipovodňové opatrenia
Hodnota 4 817,67 €
Platnosť od 02.11.2011
Zverejnené 01.11.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Daniela Stodolová, riaditeľka ÚPSVaR
 [7,0 MB]
Identifikátor 69/§50j/2011
Názov Dodatok č.1
Predmet Úprava práv a povinností účastníkov dohody č.69/§50j/2011
Hodnota
Platnosť od 02.11.2011
Zverejnené 01.11.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Daniela Stodolová, riaditeľka
 [1,7 MB]
Identifikátor Audítor
Názov Zmluva o audítorskej činnosti
Predmet Audit účtovnej závierky
Hodnota 1 060 €
Platnosť od 18.10.2011
Zverejnené 18.10.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Ing.Darina Palatická, audítor (IČO: 33713961)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Darina Palatická, audítor
 [1,9 MB]
Identifikátor 17/§52/2011/NP V-2
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
Predmet Aktivačná činnosť
Hodnota 302,40 €
Platnosť od 01.09.2011
Zverejnené 31.08.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Daniela Stodolová, riaditeľka ÚPSVaR
 [281,5 kB]
Identifikátor Úrazové poistenie - aktivačná činnosť - krátkodobé
Názov Poistná zmluva
Predmet Úrazové poistenie - aktivačná činnosť
Hodnota 7,20 €
Platnosť od 01.09.2011
Zverejnené 31.08.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , UNION poisťovňa, a.s. (IČO: 31322051)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Katarína Chalúpková, sprostredovateľ
 [5,0 MB]
Identifikátor T+T
Názov Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
Predmet Zber preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu
Hodnota cenník
Platnosť od 01.07.2011
Zverejnené 30.06.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavensrva
 [868,8 kB]
Identifikátor Slovak Telekom, a.s.
Názov Dodatok k zmluve o pripojení - Slovak Telekom, a.s.
Predmet Telefóny OcÚ
Hodnota cenník
Platnosť od 15.06.2011
Zverejnené 15.06.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s, Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Monika Tomašovičová, zástupca poskytovateľa
 [2,3 MB]
Identifikátor 40/§50j/2011
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
Predmet Protipovodňové opatrenia
Hodnota 1 711,16 €/mesiac
Platnosť od 01.06.2011
Zverejnené 31.05.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa, ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Daniela Stodolová, riaditeľka ÚPSVaR
 [7,3 MB]
Identifikátor 40/§50j/2011
Názov Dodatok č.1
Predmet Úprava práv a povinností účastníkov dohody č.40/§50j/2011
Hodnota
Platnosť od 01.06.2011
Zverejnené 31.05.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Daniela Stodolová, riaditeľka ÚPSVaR
 [1,8 MB]
Identifikátor Zmluva o dielo
Názov Zmluva o dielo
Predmet Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie
Hodnota
Platnosť od 01.06.2011
Zverejnené 31.05.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (IČO: 36022047)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Rastislav Čibenka - riaditeľ správy
 [3,8 MB]