Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Miestne komunikácie
Názov Dodatok č.2 k zmluve o dielo
Predmet Zmena platobných podmienok na realizácii stavby : Oprava miestnej komunikácie v roku 2010
Hodnota splátkové podmienky
Platnosť od 07.02.2011
Zverejnené 07.02.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , RILINE, s.r.o. (IČO: 36745821)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Vladimír Richtárik, konateľ firmy
 [699,3 kB]
Identifikátor Severoslovenské vodárne a kanalizácie
Názov Zmluva
Predmet dodávky vody+kanalizácia
Hodnota cenník
Platnosť od 21.10.2008
Zverejnené 02.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (IČO: 36672297)
V zastúpení Božena Peťková, starostka, Ing.Oľga Žieriková, obchodno-ekonomická riaditeľka
 [4,9 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s.
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 01.01.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Mgr.Andrea Maarová, riaditeľ sekcie
 [4,1 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 01.01.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Mgr.Andrea Maarová, riaditeľ sekcie
 [4,0 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 01.01.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Mgr.Andrea Maarová, riaditeľ sekcie
 [4,0 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 01.01.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Mgr.Andrea Maarová, riaditeľ sekcie
 [4,0 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Obec Radoľa
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 01.01.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Mgr.Andrea Maarová, riaditeľ sekcie
 [4,0 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 01.01.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Mgr.Andrea Maarová, riaditeľ sekcie
 [4,0 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 01.01.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Mgr.Andrea Maarová, riaditeľ sekcie
 [4,0 MB]
Identifikátor Ochrana objektu
Názov Zmluva č.11/2010
Predmet Ochrana objektu
Hodnota cenník
Platnosť od 22.04.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline (IČO: 00735841)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka plk.Ing. František Posluch, riaditeľ KR PZ v Žiline
 [5,8 MB]
Identifikátor Kolektívna zmluva
Názov Kolektívna zmluva na rok 2009
Predmet Kolektívna zmluva
Hodnota
Platnosť od 02.01.2009
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Základná organizácia slovenského odborového zväzu verejnej správy pri obci R u d i n a
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka , Helena Kohútová, predsedníčka závodného výboru
 [5,0 MB]
Identifikátor SOZA - Používanie hudobných diel ich verejným prevedením - Obecný rozhlas
Názov Hromadná licenčná zmluva
Predmet Obecný rozhlas - použitie hudobných diel
Hodnota cenník
Platnosť od 23.03.2006
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (IČO: 00178454)
V zastúpení Božena Peťková, starostka SOZA, Bratislava
 [2,1 MB]