Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor SPP, a.s.
Názov Zmluva o dodávke plynu
Predmet Dodávka plynu
Hodnota cenník dodávky plynu
Platnosť od 08.07.2009
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , SPP, a.s. (IČO: 35815256)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Bernd Wagner, predseda predstavenstva
 [1,6 MB]
Identifikátor SPP, a.s.
Názov Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
Predmet Dodávka plynu
Hodnota cenník dodávky plynu
Platnosť od 01.09.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , SPP, a.s. (IČO: 35815256)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Dr.Achim Saul, predseda predstavenstva
 [9,2 MB]
Identifikátor Miestne komunikácie
Názov Zmluva o dielo
Predmet Oprava miestnej komunikácie v roku 2010
Hodnota 93 185,53 €
Platnosť od 01.01.2011
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , RILINE, s.r.o. (IČO: 36745821)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Vladimír Richtárik, konateľ firmy
 [3,3 MB]
Identifikátor Miestne komunikácie
Názov Dodatok č.1 k zmluve o dielo
Predmet Zmena platobných podmienok na realizácii stavby : Oprava miestnej komunikácie v roku 2010
Hodnota splátkové podmienky
Platnosť od 01.01.2011
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , RILINE, s.r.o. (IČO: 36745821)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Vladimír Richtárik, konateľ firmy
 [654,7 kB]
Identifikátor Úrazové poistenie - aktivačná činnosť - krátkodobé
Názov Poistná zmluva
Predmet Úrazové poistenie - aktivačná činnosť
Hodnota 14,40 €
Platnosť od 01.10.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , UNION poisťovňa, a.s. (IČO: 31322051)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka , Katarína Chalúpková, sprostredkovateľ
 [5,0 MB]
Identifikátor Majetok Obce - ZŠ,MŠ
Názov Poistka
Predmet Poistenie majetku obce
Hodnota 565,43 €
Platnosť od 25.02.2006
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , UNIQA poisťovňa, a.s. (IČO: 00653501)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Jana Darmová, riaditeľka agentúra
 [6,9 MB]
Identifikátor Kaderníctvo DENISA
Názov Nájomná zmluva
Predmet Dočasné úžívanie pozemku
Hodnota 75,67 €/rok
Platnosť od 01.04.2006
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Kaderníctvo DENISA (IČO: 34361618)
V zastúpení Božena Peťková, starostka, Denisa Luprichová
 [733,5 kB]
Identifikátor Kaderníctvo DENISA
Názov Dodatok č.1 k zmluve o dočasnom užívaní pozemku
Predmet Dočasné úžívanie pozemku
Hodnota 75,67 €/rok
Platnosť od 02.01.2009
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Kaderníctvo DENISA (IČO: 34361618)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka, Denisa Pijáková, rod.Luprichová
 [649,5 kB]
Identifikátor Byt č.341 - Ihrisko
Názov Zmluva o nájme bytu - ukončena dňa 15.11.2012
Predmet Nájom bytu
Hodnota 45,00 €/mesiac
Platnosť od 01.02.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Nájomci
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka , Ján Žúbor a Ľubomíra Žúborová
 [1,9 MB]
Identifikátor Dôvera , a.s.
Názov Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Predmet zasielanie dokumentov prostredníctvom elektronických služieb
Hodnota
Platnosť od 29.04.2016
Zverejnené 29.04.2004
Zmluvné strany Obec Radoľa Dôvera zdravotná poiťovňa, a.s. (IČO: 35942436)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Martin Kultan, generálny riaditeľ
 [7,0 MB]