Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor T+T
Názov Zmluva č.1573
Predmet Zber preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2007
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , T+T, a.s. (IČO: 36400491)
V zastúpení Božena Peťková, starostka, Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavensrva
 [2,6 MB]
Identifikátor T+T
Názov Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
Predmet Zber preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
V zastúpení Božena Peťková, starostka, Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavensrva
 [1,3 MB]
Identifikátor Internet
Názov Dodatok k zmluve o propojení
Predmet Internet
Hodnota cenník
Platnosť od 24.02.2009
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Slovak Telekom, a.s. (IČO: 35763469)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Dana Gachová, zástupca poskytovateľa
 [5,3 MB]
Identifikátor KEO
Názov Obchodná zmluva č.2000/01/01/041
Predmet Kompletná evidencia obcí - KEO a služieb s tým spojených
Hodnota cenník
Platnosť od 06.06.2000
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , KEO Emília Kalmánová (IČO: 36739464)
V zastúpení Bc.Božena Jantošíková, starostka Emília Kalmánová, dodávateľ
 [3,0 MB]
Identifikátor KEO
Názov Dodatok k zmluve č.2000/01/05/041
Predmet Kompletná evidencia obcí - KEO a služieb s tým spojených
Hodnota
Platnosť od 06.06.2006
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , KEO Emília Kalmánová (IČO: 36739464)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Emília Kalmánová, dodávateľ
 [546,5 kB]
Identifikátor KEO
Názov Dodatok č.1 k Obchodnej zmluve č. 2000/01/01/041
Predmet Kompletná evidencia obcí - KEO a služieb s tým spojených
Hodnota cenník
Platnosť od 30.03.2007
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , KEO Emília Kalmánová (IČO: 36739464)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Emília Kalmánová, dodávateľ
 [641,1 kB]
Identifikátor KEO
Názov Dodatok č.2 k zmluve č.2000/01/01/041
Predmet Kompletná evidencia obcí - KEO a služieb s tým spojených
Hodnota cenník
Platnosť od 02.07.2007
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , KEO Emília Kalmánová (IČO: 36739464)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Emília Kalmánová, dodávateľ
 [575,1 kB]
Identifikátor Mestská autobusová doprava
Názov Dohoda o úhrade preukázanej straty, ktorá vznikne pri výkone vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy mesta KNM
Predmet Zabezpečenie náhrady preukázanej straty, ktorá vznikne pri výkone vo verejnom záujme, pri zabezpečovaní mestskej dopravy na území Mesta a Obce.
Hodnota 5.586,54 €/ročne
Platnosť od 15.01.2008
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Mesto KNM (IČO: 00314099)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Ing.Ján Hartel, primátor mesta
 [8,3 MB]
Identifikátor SPP, a.s.
Názov Zmluva o dodávke plynu
Predmet Dodávka plynu
Hodnota cenník dodávky plynu
Platnosť od 08.07.2009
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , SPP, a.s. (IČO: 35815256)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Bernd Wagner, predseda predstavenstva
 [1,6 MB]
Identifikátor SPP, a.s.
Názov Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
Predmet Dodávka plynu
Hodnota cenník dodávky plynu
Platnosť od 01.09.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , SPP, a.s. (IČO: 35815256)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Dr.Achim Saul, predseda predstavenstva
 [9,2 MB]
Identifikátor Miestne komunikácie
Názov Zmluva o dielo
Predmet Oprava miestnej komunikácie v roku 2010
Hodnota 93 185,53 €
Platnosť od 01.01.2011
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , RILINE, s.r.o. (IČO: 36745821)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Vladimír Richtárik, konateľ firmy
 [3,3 MB]
Identifikátor Miestne komunikácie
Názov Dodatok č.1 k zmluve o dielo
Predmet Zmena platobných podmienok na realizácii stavby : Oprava miestnej komunikácie v roku 2010
Hodnota splátkové podmienky
Platnosť od 01.01.2011
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , RILINE, s.r.o. (IČO: 36745821)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Vladimír Richtárik, konateľ firmy
 [654,7 kB]