Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor SSE - dodávka plynu
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu č.3501998
Predmet Distribúcia plynu do odberného miesta
Hodnota cenník
Platnosť od 30.05.2013
Zverejnené 05.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [3,9 MB]
Identifikátor Telocvičňa
Názov Zmluva o dielo č.001/2013
Predmet Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác - novostavba telocvične v ZŠ Radoľa
Hodnota 393 185,18 €
Platnosť od 31.05.2013
Zverejnené 03.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, HUPRO, spol.s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Miroslav Kovalčík, Miloš Valica
 [153,9 kB]
Identifikátor Verejný prenos v obecnom rozhlase
Názov Zmluva č.1215752
Predmet Oprávnenie používať formou verejného prenosu záznamy umelcov
Hodnota 33,50 €/rok
Platnosť od 27.05.2013
Zverejnené 03.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Mgr.Vladimír Kubovčák, riaditeľ
 [2,7 MB]
Identifikátor Telocvičňa - stavebný dozor
Názov Mandátna zmluva č.2/2013/IVOMOS/Radoľa
Predmet Výkon činnosti stavebného dozoru
Hodnota 5 000 €
Platnosť od 31.05.2013
Zverejnené 31.05.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ing.Ivan Moravčík IVOMOS, Žilina (IČO: 46708031)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Ivan Moravčík, stavebný dozor
 [83,5 kB]
Identifikátor Odchyt psa
Názov Zmluva o dielo
Predmet Odchyt psov
Hodnota 50,00 €
Platnosť od 29.04.2013
Zverejnené 30.04.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, U psej matere Kysuce - ranč Korňa (IČO: 45999783)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Miriam Murčová, občianske združenie
 [2,8 MB]
Identifikátor 31/§50j/2013
Názov Dohoda č.31/§50j/2013
Predmet Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti - ochrana pred povodňami
Hodnota 1536,96 €
Platnosť od 01.05.2013
Zverejnené 24.04.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Jozef Machyna, riaditeľ
 [7,2 MB]
Identifikátor Snooker club - Danka Pavelová
Názov Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
Predmet Zníženie nájomného
Hodnota 208,00 €/ mesiac
Platnosť od 01.04.2013
Zverejnené 19.04.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Danka Pavelová - Snooker club (IČO: 37622871)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Danka Pavelová, nájomca
 [796,6 kB]
Identifikátor Kaštieľ - projekt PL-SK/ZA/IPP/III/037
Názov Zmluva o dielo č.IV/1/2013
Predmet Uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou stavby: ,,Historicko-náučný chodník s oddychovou zónou"
Hodnota 12 992,52 €
Platnosť od 09.04.2013
Zverejnené 09.04.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, L.P.Bau, s.r.o., KNM (IČO: 46857001)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Lukáš Harcek, konateľ
 [8,5 MB]
Identifikátor Kaštieľ - projekt
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu PL-SK-ZA-IPP-III-037 s názvom ,, Po stopách legiend sv.Vojtecha a sv.Jána Sarkandera,,
Predmet VÚC prevedie finanančný príspevok a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na mikroprojekt ,,Po stopách legiend sv.Vojtecha a sv.Jána Sarkandera"
Hodnota 32 506,72 €
Platnosť od 20.03.2013
Zverejnené 20.03.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, VÚC-Žilinský samosprávny kraj (IČO: 37808427)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Juraj Blanár, predseda ŽSK
 [53,7 MB]
Identifikátor Kaštieľ - projekt PL-SK/ZA/IPP/III/037
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zabezpečenie dodávky služieb projektového manažéra pod názvom: ,,Po stopách legiend sv.Vojtecha a sv. Jána Sarkandera,,
Hodnota 3 482,50 €
Platnosť od 19.03.2013
Zverejnené 19.03.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o. (IČO: 37905783)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Branislav Zacharides, riaditeľ
 [1,5 MB]
Identifikátor Byt č.341 - Ihrisko
Názov Zmluva o nájme bytu
Predmet Prenájom bytu
Hodnota 45,00 €/mesiac
Platnosť od 08.03.2013
Zverejnené 08.03.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, NájomcaI,II
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Nájomca I,II
 [1,8 MB]
Identifikátor Kolektívna zmluva
Názov Kolektívna zmluva na rok 2013
Predmet Úprava pracovno-právnych vzťahov, platové podmienky a sociálna oblasť
Hodnota
Platnosť od 18.02.2013
Zverejnené 22.02.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Základná organizácia odborového zväzu verejnej správy pri obci Rudina
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Oľga Chovaňáková, predseda OZ, Bc.Slávka Francová, podpredseda OZ
 [109,7 kB]