Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor 61/§50j/NS 2013
Názov Dohoda č.61/§50j/NS 2013
Predmet Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Hodnota 11 418,12 €
Platnosť od 01.11.2013
Zverejnené 29.10.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Jozef Machyna, riaditeľ
 [8,8 MB]
Identifikátor Kaštieľ - projekt PL-SK/ZA/IPP/III/037
Názov Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č.37
Predmet V zmluve sa mení §4. Obdobie realizácie mikroprojektu
Hodnota nezmenená
Platnosť od 28.10.2013
Zverejnené 28.10.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, VÚC Žilina
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Juraj Blanár, predseda VÚC Žilina
 [6,1 MB]
Identifikátor Ihrisko
Názov Zmluva o prenájme viacúčelového ihriska č.2-2013
Predmet Prenájom ihriska
Hodnota Nájomné podľa VZN 2/2013
Platnosť od 30.09.2013
Zverejnené 30.09.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ľubomír Kultan Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, Ľubomír Kultan
 [1,0 MB]
Identifikátor Kaštieľ - projekt PL-SK/ZA/IPPIII/037
Názov Kúpna zmluva č. 2013/7/16
Predmet Mobiliár
Hodnota 4160,00 €
Platnosť od 17.07.2013
Zverejnené 16.07.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, L.P.BAU, s.r.o. (IČO: 46857001)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Lukáš Harcek,konateľ
 [206,5 kB]
Identifikátor Dodatok k dohode č.31/§50j/2013
Názov Dodatok č.1 k dohode č.31/§50j/2013
Predmet Zmeny a doplnenie článkov a bodov dohody
Hodnota
Platnosť od 15.07.2013
Zverejnené 16.07.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Jozef Machyna, riaditeľ
 [1,7 MB]
Identifikátor Grafické a publikačné služby
Názov Kúpna zmluva č.11/2013
Predmet Prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy
Hodnota 11 117,50 €
Platnosť od 15.07.2013
Zverejnené 15.07.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Darius Starustka, Vrútky (IČO: 33772851)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Darius Starustka
 [234,1 kB]
Identifikátor Telocvičňa
Názov Dodatok č.1k Zmluve o dielo č.001/2013
Predmet Vypracovanie a dodanie projekt.dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia+vydanie stavebného povolenia podľa vypracovanej a odsúhlasenej architektonickej štúdie
Hodnota 378 000, €
Platnosť od 15.07.2013
Zverejnené 15.07.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, HUPRO, spol.s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Miroslav Kovalčík, Miloš Valica - konatelia
 [14,0 MB]
Identifikátor Zmluva o reklame - turnaj
Názov Zmluva o reklame
Predmet Umiestnenie reklamného transparentu
Hodnota 50,00 €
Platnosť od 13.07.2013
Zverejnené 12.07.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Mäso-údeniny - Miloš Kubala (IČO: 17817994)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Miloš Kubala
 []
Identifikátor Kaštieľ - projekt PL-SK/ZA/IPP/III/037
Názov Dodatok k Zmluve o dielo č.IV/1/2013
Predmet Zmena v čl.5 v pôvodnej zmluve
Hodnota
Platnosť od 09.07.2013
Zverejnené 09.07.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, L.P.Bau, s.r.o., KNM (IČO: 46857001)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Lukáš Harcek, konateľ
 [185,9 kB]
Identifikátor Ihrisko
Názov Zmluva o prenájme viacúčelového ihriska č.2013-1-1
Predmet Prenájom ihriska
Hodnota Nájomné podľa VZN 2/2013
Platnosť od 02.07.2013
Zverejnené 02.07.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ivan Ševčík, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta , IvanŠevčík
 [1,0 MB]
Identifikátor Obecný rozhlas
Názov Servisná zmluva
Predmet Pravidelné periodické prehliadky, záručné, mimozáručné a pozáručné zásahy
Hodnota cenník
Platnosť od 28.06.2013
Zverejnené 28.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, JD ROZHLASY SK, s.r.o. (IČO: 44528035)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Miloš Drápal, konateľ spoločnosti
 [2,5 MB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Zvláštne dojednania - Dodatok č.1 k Zmluve č.7216046
Predmet Dodávka elektriny - predĺženie zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 21.06.2013
Zverejnené 24.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [711,9 kB]