Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor ŠK Radoľa - Atletický oddiel
Názov Zmluva č.3/2014 o poskytnutí dotácií na základe VZN
Predmet Poskytnutie dotácie
Hodnota 500,- €
Platnosť od 02.01.2014
Zverejnené 02.01.2014
Zmluvné strany Obec Radoľa ŠK Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Oľga Svrčková, štatutár
 [603,2 kB]
Identifikátor Telocvičňa
Názov Dodatok k Úverovej zmluve č.96540-2012
Predmet Úprava znenia Úverovej zmluvy
Hodnota podľa obchodných podmienok
Platnosť od 20.12.2013
Zverejnené 31.12.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovenská záručná banka, a.s., (IČO: 00682420)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Pavol Farský a Ing.Dagmar Hrušková, zamestnanci banky
 [15,0 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 2013/12/31
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 31.12.2013
Zverejnené 31.12.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Miloš Mihalda, KNM
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta, Miloš Mihalda
 [959,1 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č. 2013/30/12/1
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 30.12.2013
Zverejnené 30.12.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Milan Brodňan, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik-starosta, Milan Brodňan, Radoľa
 [947,7 kB]
Identifikátor Poistenie
Názov Paušálna deklarácia k poistnej zmluve
Predmet Doplnenie poistnej zmluvy majetok a efekt
Hodnota cenník
Platnosť od 30.12.2013
Zverejnené 30.12.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa UNIQA poisťovňa, a.s.,Bratislava (IČO: 00653501)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Eva Kanioková, obchodný zástupca
 [3,4 MB]
Identifikátor Doplnenie poistnej zmluvy
Názov Klauzula 01/001
Predmet Poistenie skla
Hodnota cenník
Platnosť od 30.12.2013
Zverejnené 30.12.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa UNIQA poisťovňa, a.s.,Bratislava (IČO: 00653501)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Eva Kanioková, obchodný zástupca
 [913,1 kB]
Identifikátor SIM karta
Názov Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Predmet Program Šikovná voľba
Hodnota cenník
Platnosť od 30.12.2013
Zverejnené 30.12.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Júlia Zvercová, spoločnosť Orange Slovesko, a.s.
 [4,0 MB]
Identifikátor Hala - športové vybavenie
Názov Zmluva o výpožičke
Predmet Bezplatné vypožičanie športového vybavenia
Hodnota bezplatné
Platnosť od 19.12.2013
Zverejnené 19.12.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa JUVENTAS Žilina, n.o., Žilina (IČO: 37983121)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Róbert Chodelka
 [1,2 MB]
Identifikátor Mestská hromadná doprava
Názov Dohoda o spolupráci
Predmet Zaplatenie príspevku Mestu KNM za poskytovanie dopravných výkonov
Hodnota 3 759,00 €/rok
Platnosť od 01.01.2014
Zverejnené 12.12.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa Mesto KNM (IČO: 00314099)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Ján Hartel
 [4,0 MB]
Identifikátor Vianočná výzdoba
Názov Zmluva o prenájme LED svetelnej vianočnej výzdoby
Predmet Prenájom sady svetelnej LED vianočnej výzdoby
Hodnota 280,- €/rok
Platnosť od 29.11.2013
Zverejnené 29.11.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa PROFI DEKOR s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Štefan Bosák - konateľ
 [2,5 MB]
Identifikátor Audítor
Názov Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
Predmet Audit individuálnej účtovnej závierky k k 31.12.2013.....
Hodnota 1 060,-
Platnosť od 25.11.2013
Zverejnené 25.11.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Audítor - Ing.Darina Palatická (IČO: 33713961)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Darina Palatická
 [3,6 MB]
Identifikátor Projekt PL - SK/ZA/IPP/III/037
Názov Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č.11/2013
Predmet Dodatok k zmluve - termín dodania
Hodnota -
Platnosť od 14.11.2013
Zverejnené 14.11.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Darius Starustka (IČO: 33772851)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta; Darius Starustka
 [185,4 kB]