Katastrálne mapy obce Radoľa

 Obec Radoľa sprístupnila verejnosti mapový portál NAŠA MAPA, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce.

V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou – vyhľadávať parcely, listy vlastníctva, súpisne čísla budov, približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať  tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape.

Tematické mapové informácie je možné zobrazovať na rôznych mapových podkladoch:

  • Historické vojenské mapovanie
  • Topografické mapovanie
  • OpenStreetMap
  • Bing maps

odkaz na mapy:   mapy obce Radoľa
Ako správne používať mapový portál, jeho funkcie nájdete vo videu :
návod nasa mapa

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou Advice s.r.o.,

viac o mapovom portáli na stránke www.nasamapa.sk