Optický internet v Radoli

História budovania optického internetu spoločnosťou Slovak Telekom a.s. v Radoli z pohľadu bežného zákazníka. Klamstvá, šmejdovské praktiky alebo úplná neschopnosť Telekomu?

    Tento denník vznikol na pozadí udalostí s pandémiou Corona vírusu ako reakcia na veľkohubé vyhlásenia Slovak Telekomu a.s. o tom, aké akcie pripravili. Vznikol v období, keď mnohí z nás sú omnoho viac odkázaní na reálne a nie fiktívne spoľahlivú telekomunikačnú sieť. Chcem tu popísať moju skúsenosť pri bežnom objednávaní služieb u firmy, ktorej platím mesačne už 30 rokov nemalé telekomunikačné poplatky.


Máj 2017

    Rozhodnutím Č.j. 71/2017-02 zo dňa 17.05.2017 o umiestnení stavby „INS_FTTH_KYSM_Radoľa-vybudovanie optickej siete“ bolo povolené spoločnosti Slovak Telekom a.s. vybudovať optickú sieť v obci Radoľa (rozhodnutie). Po preštudovaní prílohy „Situácia umiestnenia stavby“ rozhodnutia som sa vcelku potešil, lebo moje prípojné miesto sa nachádza v dokumentácii na modrej trase (existujúca sieť ST) a s prípojkou by teda nemal byť problém.


Rok 2018

     Snažil som dopátrať, kedy by mi mohol Telekom vyhovieť a poskytnúť optickú prípojku.
    - Na telefonickom zákazníckom centre. Bez výsledku.
    - Osobne v telekom centre v Kysuckom Novom Meste. Pracovníčky svorne tvrdili, že ony nemôžu nič robiť, nakoľko podľa ich slov "výstavbu blokuje obecný úrad v Radoli tým, že starosta preferuje lokálneho spriateleného poskytovateľa". To sa mi však nepotvrdilo.


2. január 2019

    Prostredníctvom webového formulára som oslovil Slovak Telekom a. s. s otázkami:
    1. Bude Slovak Telekom a.s. pokračovať v tomto projekte a aký je časový horizont možného pripojenia?
    2. V prílohe „Situácia umiestnenia stavby“ rozhodnutia je modrou farbou vyznačená existujúca sieť ST. Domnievam sa, že ide o jestvujúce podzemné optické vedenie. Nie je možné už v súčasnosti využiť túto existujúcu sieť na vybudovanie prípojok do obytných domov?


Odpoveď Telekomu:
    V obci Radoľa sa začalo s budovaním optiky v Auguste 2018. Vybudovala sa časť vzdušnej optiky a malá časť podzemnej optiky. Vo výstavbe sa plánuje pokracovať po zimnej uzávere, a to približne od 15. 03. 2019. Predpokladaný termín ukončenia stavby je August 2019.


 
Rok 2019

Telekom leták 2019 pre Radoľu     Zdanlivo sa ľady pohli a v schránkach sme si objavili takéto letáky. Vyzeralo to, že operátor to myslí tentokrát s optikou vážne. Pre mňa osobne to bol čas vyriešiť dilemu, či predĺžiť s ním zmluvu, alebo radšej ísť od neho kade ľahšie. Nakoniec som im ešte uveril a po ubezpečení na telekom centre v Kysuckom Novom Meste, že august 2019 už svieti aj u nich v počítači ako definitívny, nie je dôvod, aby som sa neupísal na ďalšie dva roky. Zmluvu som teda v dobrej viere a pod menším nátlakom predĺžil a čakal som na koniec augusta, kedy sa ozve nejaký kompetentný človek.
    Neozval sa samozrejme nikto. Už ma to trocha aj nahnevalo a začal som šípiť niečo, čo by som mierne nazval ako nekalé obchodné praktiky tak ako sú definovné v §8 zákona o ochrane spotrebiteľa (klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania, agresívna obchodná praktika). Tak som opäť začal chodiť a vypisovať.

 


14. september 2019

    Prostredníctvom webového formulára som opäť oslovil Slovak Telekom a. s. so stále tou istou otázkou "KEDY?":
    Dňa 2. 1. 2019 som Vás prostredníctvom kontaktného formulára č. 1-3A3FR8ED oslovil so žiadosťou o informáciu o budovaní optickej siete v obci Radoľa, kde mi bol oznámenený predpokladaný termín ukončenia ako august 2019. Pre úplnosť túto komunikáciu prikladám.
V súčasnosti ako Váš už cca 30 ročný klient využívam nespoľahlivé a pre mňa nevyhovujúce DSL pripojenie od Vašej spoločnosti a vzhľadom na to, že rýchle optické pripojenie je dôležité hlavne pre moju prácu som nútený prejsť naň či už to bude od Vašej spoločnosti alebo od lokálneho providera.
     Dňa 6. 7. 2019 som navštívil Vašu kanceláriu v Kysuckom Novom Meste za účelom zistenia aktuálneho stavu. Pracovníčka p. K....ová ma ubezpečila, že najneskorší termín pripojenia bude september 2019. A keďže som túto informáciu videl aj v jej počítači, uveril som jej a predĺžil zmluvu s Vašou spoločnosťou na ďalšie obdobie.
     Dňa 14. 9. 2019 som opäť navštívil tú istú kanceláriu. Tentoraz som sa žiadnej informácie nedopátral a obávam sa, že aj predtým sľúbený septembrový termín pripojenia je pre Vašu spoločnosť nedosiahnuteľný.
Vzhľadom na to, že Vaše kancelárie nedokážu poskytnúť žadne relevantné informácie, žiadam Vás o definitívne vyjadrenie, či bude do konca septembra 2019 zriadená na mojom prípojnom mieste optická prípojka. Ak sa tak nestane, budem nútený jednostranne od zmluvy s Vašou spoločnosťou odstúpiť.


E-mailová odpoveď operátora:
Dobrý deň, opätovne som preverila v akom stave je výstavba optiky v obci Radoľa. Žial, práce na výstavbe boli zo strany dodávateľskej spoločnosti pozastavené. Mrzí ma to, ale tento rok už nebude možné vo výstavbe pokračovať z dôvodu zimnej uzávery. Predpokladaný termín ukončenia prác sa posunul na Máj 2020, avšak daný termín sa ešte može meniť.
    Mrzí ma, že som Vám nemohla poskytnúť priaznivejšiu odpoveď.
    Za porozumenie Vám ďakujem a zostávam s pozdravom. Slovak Telekom, a.s.
M...ová

Vaša spokojnosť s našou prácou je pre nás veľmi dôležitá. Budeme radi, ak vyjadríte Váš názor na e-mailovú odpoveď, ktorú ste dostali.22. marec 2020

    Na pozadí udalostí so šírením nebezpečného vírusu nás Slovak Telekom a.s. vytrvalo kŕmi svojimi nahlúplymi reklamami o tom, ako nám všetkým ide pomáhať tým, že navýši dáta na mobiloch. Čo však robil doteraz? Je určite viac domácností, kde ich členovia musia vykonávať prácu z domácich počítačov aj s problémami s kvalitou a rýchlosťou pripojenia. Súdruhovia v Telekome sa zrejme nedokážu prispôsobiť aktuálnym potrebám zákazníkov a pri plnení ekonomických ukazovateľov neberú do úvahy, že ich platiaci domáci zákazníci nepochádzajú len z veľkých sídlisk slovenských miest ale sú to aj ľudia s rovnakými telekomunikačnými potrebami v menších mestách a dedinách často aj zdravotne a inak znevýhodnení.


Máj 2020

    Nastal ďalší sľúbený termín dokončenia. V telke bežia reklamy o tom ako Telekom zrýchľuje internet. Namieste je opäť otázka "KEDY?":
   Formulármi č. 1-884NXCT3, 1-3A3FR8ED a 1-9FH2CDLM som Vás v minulosti oslovil so žiadosťou o informáciu o budovaní optickej siete v obci Radoľa, kde mi bol naposledy dňa 05.11.2019 p. M...vou oznámený predpokladaný termín ukončenia - máj 2020 (pre úplnosť túto komunikáciu prikladám). Prosím láskavo o informáciu, v akom aktuálnom stave je budovanie optickej siete v obci Radoľa a ako vidíte termín dokončenia a možnosti pripájania klientov.

E-mailová odpoveď operátora:
     Dobrý deň, v obci Radola ešte nedošlo k ukončeniu výstavby optiky. K spusteniu optiky by malo dôjst v časovom horizonte do 100 dní. Presný termín Vám, žiaľ, nie je možné uviesť.
    Za porozumenie Vám ďakujem a zostávam s pozdravom. Slovak Telekom, a.s.
M...ová


Jún 2020

    Rozhodol som sa zrušiť službu Magio Internet. Navštívil som pobočku v Kysuckom Novom Meste, kde tá istá pani, ktorá ma pred rokom viac-menej podvodne prinútila predĺžiť viazanosť ma teraz informuje, že po mesačnej výpovednej lehote  musím zaplatiť pokutu za porušenie viananosti. Neostáva mi nič iné ako súhlasiť. O niekoľko dní mi to nedá a pre istotu sa idem opýtať, do kedy mám viazanosť na ostatné služby - televíziu a pevnú linku. Mala byť už len rok. Ale nie je tomu tak. Zaplatenie pokuty nestačí. Pôvodné služby boli bez môjho súhlasu predĺžené na ďalšie dva roky. Vraj je to samozrejmé a logické. To sa potom podniká. Možnože to už je námet na podnet pre obchodnú inšpekciu.Autor a zodpovednosť za obsah: Marián Meriač, mmeriac@stonline.sk