Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.2/2012
Predmet Toaletná kabínka - Cintorín 1/2012
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.01.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI s.ro. (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.13/2012
Predmet Inštalácia PC Fand
Hodnota 30,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.01.2012
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Žilina (IČO: 41566131)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.101/2011
Predmet Činnosť odborného garanta - Revitalizácia krajiny
Hodnota 1 050,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.12.2011
Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.102/2011
Predmet Projekt - Revitalizácia krajiny a integrovaný manažment povodní r.2011
Hodnota 1 000,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.12.2011
Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.98/2012
Predmet Spravodajca - tlač
Hodnota 264,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.10.2011
Dodávateľ TigerPrint,s.r.o., Žilina (IČO: 45698813)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.71/2012
Predmet Kultúrno-športové podujatie - futbalová fotovernisáž
Hodnota 120,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.06.2011
Dodávateľ Vladimír Ochodničan, KNM
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.47/2012
Predmet Silón do kosačky
Hodnota 96,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.05.2011
Dodávateľ Viktória-Hamor, s.r.o, Medzev
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.40/2011
Predmet Odvodnenie potoku a spevnenie svahu, zberná šachta - odstránenie povodňových škôd
Hodnota 4 680,05 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.05.2011
Dodávateľ RISS PLUS, s.r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.39/2011
Predmet Odstránenie povodňových škôd z roku 2010
Hodnota 3 530,86 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.05.2011
Dodávateľ RISS PLUS, s.r.o. Kysucké Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.8/2011
Predmet Plastové nádoby na komunálny odpad
Hodnota 1 209,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.02.2011
Dodávateľ TAUBER SK, s.ro., Bratislava
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.75/2012
Predmet Stavebný materiál+náradie
Hodnota 599,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.07.2010
Dodávateľ Milan Papučík-STAVEBNINY, KNM (IČO: 37623222)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.65/2012
Predmet Spravodajca - tlač
Hodnota 264,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.07.2010
Dodávateľ TigerPrint s.r.o., Žilina
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta