Evidencia hrobových miest

Data pager
Data pager
Prvá stranaPredošlá strana
Ďalšia stranaPosledná strana
Č.Z.NájomcaTypCintorínVýška nájmuObdobiePrenajaté odPrenajaté doZverejnené
102
+ 1
Paulína Ďurišová, Radoľa 135 Jednohrob samostatný Nový 6,64 €   10 rokov 01.04.2006 29.02.2016 22.11.2012
103 Stanislav Ščamba, Radoľa 294 Dvojhrob Nový 13,28 €   10 rokov 15.12.2003 14.12.2013 26.11.2012
104
+ 1
Irena Tomčiaková, Radoľa 385 Dvojhrob Nový 13,28 €   10 rokov 18.11.2005 17.11.2015 30.11.2012
105 Mária Svrčková, Radoľa 168 Dvojhrob Nový 13,28 €   10 rokov 23.08.2005 22.08.2015 03.12.2012
106 Ladislav Tichý, Radoľa 68 Dvojhrob Nový 13,28 €   10 rokov 15.02.2009 14.02.2019 04.12.2012
107
+ 1
Lenka Hmírová, Radoľa 233 Dvojhrob Nový 13,28 €   10 rokov 10.03.2007 09.03.2017 11.12.2012
108
+ 1
Alena Luprichová, Radoľa Dvojhrob Nový 13,28 €   10 rokov 26.09.2005 25.09.2015 18.12.2012
109 Mária Hofericová, A.Kmeťa 326, Žilina Urna Nový 3,32 €   10 rokov 03.10.2010 02.10.2020 19.12.2012
110
+ 1
Vladimír Ochodničan, Kollárová 834, KNM Dvojhrob Nový 13,28 €   10 rokov 01.06.2009 31.05.2019 19.12.2012
111 Štefánia Kriváčková, Radoľa 400 Dvojhrob Nový 13,28 €   10 rokov 24.02.2007 23.02.2017 28.12.2012
112
+ 1
Božena Trembošová, Radoľa 169 Jednohrob samostatný Nový 6,64 €   10 rokov 22.01.2007 21.01.2017 28.12.2012
113
+ 1
Emília Janíková, D.Poľského 601, KNM Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 10.06.2010 09.06.2020 02.01.2013
114
+ 1
Mária Vnuková, Radoľa 232 Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 13.01.2005 12.01.2015 08.01.2013
115 Vladimír Mičiak, Sládkovičova 1234, KNM Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 02.02.2013 01.02.2023 10.01.2013
116
+ 1
Božena Svrčková, Radoľa 262 Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 09.07.2007 08.07.2017 14.01.2013
117
+ 1
Vilma Jankovičová, Radoľa 166 Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 07.06.2007 06.06.2017 16.01.2013
118
+ 1
Anna Tomašcová, KNM Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 22.06.2005 21.06.2015 16.01.2013
119
+ 1
Jozefína Školníková, Radoľa 38 Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 06.09.2005 05.09.2015 24.01.2013
120
+ 1
Jozefína Školníková, Radoľa 38 Jednohrob samostatný Nový 40,00 €   20 rokov 15.03.1999 14.03.2019 24.01.2013
121 Helga Macúšová, Radoľa 254 Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 25.01.2013 24.01.2023 01.02.2013
122 Zuzana Barboríková, Clementisova 1036, KNM Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 15.02.2013 14.02.2023 15.02.2013
123
+ 1
Justína Jančigová, Jaseňova 3224/42, Žilina Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 29.12.2005 28.12.2015 28.02.2013
124
+ 1
Viera Sládková, Radoľa 220 Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 04.03.2013 03.03.2023 05.03.2013
125 Ján Kriváček, Radoľa 279 Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 05.03.2013 04.03.2013 06.03.2013
126 Pavol Jurčík, Radoľa 5 Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 10.11.2006 09.11.2016 14.03.2013
127
+ 1
Mária Pechalová, Clementisova 1036/259, KNM Detský Nový 20,00 €   20 rokov 12.04.1996 11.04.2016 20.03.2013
128 Stanislav Žihala, Radoľa 297 Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 20.03.2013 19.03.2023 27.03.2013
129
+ 1
Dáša Lachmanová, Radoľa č.206 Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 06.06.2007 05.06.2017 15.08.2013
130 Justína Javoríková, Radoľa 164 Dvojhrob Nový 80,00 €   20 rokov 16.12.2001 15.12.2021 04.04.2013
131
+ 1
Vilma Jankovičová, Radoľa 166 Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 19.11.2006 18.11.2016 05.04.2013
132
+ 1
Adela Mičianová, Radoľa 243 Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 19.04.2005 18.04.2015 08.04.2013
133
+ 1
Alena Nováková, ČSA 1306/65, Kysucké Nové Mešsto Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 20.09.2009 19.09.2019 09.04.2013
134
+ 1
Mária Škoríková, Radoľa 57 Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 19.12.2008 28.12.2018 24.04.2013
135 Miriam Králiková, Jesenského 1234/19, KNM Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 06.05.2013 05.05.2023 06.05.2013
136
+ 1
Zdenko Macúš, Murgašova 613/5, KNM Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 01.11.2004 31.10.2014 07.05.2013
137
+ 1
Stanislav Brisuda, Radoľa 367 Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 01.08.2007 31.07.2017 15.05.2013
138 Jaroslav Chládek, Litovelská 609/6, KNM Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 22.02.2013 21.02.2013 27.05.2013
139
+ 1
Ing.Ján Macúš, Novomestského 1257/11, KNM Trojhrob Nový 120,00 €   20 rokov 19.04.2001 18.04.2021 18.06.2013
140 Mgr.Barbora Šurabová, Radoľa 469 Urna Nový 10,00 €   10 rokov 11.06.2013 10.06.2023 18.06.2013
141
+ 1
Bernardína Droštinová, Radoľa 306 Dvojhrob Nový 80,00 €   20 rokov 27.06.1997 26.06.2017 24.06.2013
142 Mariana Zelinová, Komenského 1087, KNM Dvojhrob Nový 80,00 €   20 rokov 30.06.2004 29.06.2024 24.06.2013
143
+ 1
Ľuboš Šupol, Radoľa 46 Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 16.07.2011 15.07.2021 26.06.2013
144 Ľuboš Šupol, Radoľa 46 Jednohrob samostatný Nový 40,00 €   20 rokov 24.08.2002 23.08.2022 26.06.2013
145
+ 1
Berta Knýblová, Radoľa 122 Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 24.07.2005 23.07.2015 24.07.2013
146 Gertrúda Halvoňová, Jesenského 1170, KNM Trojhrob Nový 60,00 €   10 rokov 29.07.2013 28.07.2023 30.07.2013
147 Mária Ščambová, Radoľa č.12 Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 03.08.2013 02.08.2023 03.08.2013
148 Ladislav Šustek, Radoľa 317 Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 03.09.2013
149
+ 1
Božena Pytlová, Radoľa 170 Detský Starý 10,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 05.09.2013
150 Irena Šusteková, Radoľa č.6 Trojhrob Starý 60,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 03.09.2013
151 Paulína Pavlusová, Radoľa č.144 Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 06.09.2013