Evidencia hrobových miest

Data pager
Data pager
Prvá stranaPredošlá strana
Ďalšia stranaPosledná strana
Č.Z.NájomcaTypCintorínVýška nájmuObdobiePrenajaté odPrenajaté doZverejnené
351 Marcela Sýkorová, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 40,00 €   20 rokov 04.08.2007 03.08.2027 10.02.2017
352 Zuzana Barboríková, KNM Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 17.06.2015 16.06.2025 14.02.2017
353 Zuzana Barboríková, KNM Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 13.08.2015 12.08.2025 14.02.2017
354 Marta Boráková, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 14.02.2017 13.02.2027 20.02.2017
355 Monika Klotáková, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 28.11.2016 27.11.2026 27.02.2017
356 Viera Pavlusíková, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 28.05.2017 27.05.2027 27.02.2017
357 Drahoslava Luprichová, Radoľa Jednohrob Nový 40,00 €   20 rokov 09.02.2007 08.02.2027 28.02.2017
358 Magdaléna Jánošíková, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 03.06.2017 02.06.2027 28.02.2017
359 Anna Lisková, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 10.02.2015 09.02.2025 06.03.2017
360
+ 1
Eva Štubňová, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 06.09.2012 05.09.2022 08.03.2017
361
+ 1
Eva Štubňová, Radoľa Jednohrob samostatný+detský Starý 30,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2017 08.03.2017
362 Berta Knýblová, Radoľa Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 08.03.2017
363 Božena Polková, Radoľa Jednohrob Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 08.03.2017
364 Berta Knýblová, Radoľa Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 10.03.2017
365 Štefan Kuriak, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 05.02.2015 04.02.2025 02.03.2017
366 Emil Svrček, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 23.08.2015 22.08.2025 15.06.2017
367 Bohumil Svrček, Radoľa Detský Nový 30,00 €   30 rokov 23.05.1998 22.05.2028 20.03.2017
368 Anna Harceková, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 17.02.2015 16.02.2025 22.03.2017
369 Viera Zacherová, KNM Dvojhrob Nový 20,00 €   10 rokov 18.05.2015 17.05.2025 20.03.2017
370 Anna Birošíková, Radoľa Detský Nový 20,00 €   20 rokov 20.06.2006 19.06.2026 21.03.2017
371 Miroslav Svrček, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 23.02.2017 22.02.2027 21.03.2017
372 Agnesa Vnuková, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 31.05.2015 30.05.2025 27.03.2017
373
+ 1
Miloš Materna, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 27.10.2008 26.10.2018 27.03.2017
374 Mgr.Emília Javoríková, Radoľa Detský Nový 10,00 €   10 rokov 25.11.2012 24.11.2022 29.03.2017
375 Mgr.Emília Javoríková, Radoľa Trojhrob Nový 60,00 €   10 rokov 15.05.2015 14.05.2025 29.03.2017
376 Peter Kriváček, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 09.01.2017 08.01.2027 19.04.2017
377 Annna Mičianová, Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 09.09.2016 08.09.2026 15.05.2017
378 Melánia Štrbová, Moravský Svätý Ján Dvojhrob Nový 80,00 €   20 rokov 27.12.2001 26.12.2021 17.05.2017
379 Terézia Mrvová, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 09.05.2017 08.05.2027 19.05.2017
380
+ 1
Adela Mozolová, Povina Jednohrob samostatný,... Starý 80,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 22.05.2017
381
+ 1
Adela Mozolová, Povina Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 16.02.2012 15.02.2022 22.05.2017
382
+ 1
Ľudmila Kalmanová, Radoľa Dvojhrob Starý 40,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 05.06.2017
383 Andrea Kubalová, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 06.09.2017 05.09.2027 11.09.2017
384 Dušan Pakanec, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 07.12.2017 06.12.2017 02.10.2017
385 Mária Gajdošíková, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 28.02.2015 27.02.2025 24.10.2017
386 Mária Gajdošíková, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 21.07.2017 20.07.2027 24.10.2017
387 Mária Gajdošíková, Radoľa Dvojhrob Starý 40,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 24.10.2017
388 Ing.Karol Sidor, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 27.07.2016 26.07.2026 02.11.2017
389 Ing.Karol Sidor, Radoľa Jednohrob Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 02.11.2017
390 Pavol Andel, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 23.03.2015 22.03.2025 10.11.2017
391 Zdenko Tichý, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 15.02.2019 14.02.2029 20.11.2017
392 Miloslav Šulek,Radoľa Jednohrob samostatný Nový 40,00 €   20 rokov 07.09.2006 06.09.2026 22.03.2018
393 Pavel Grančič, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 27.08.2017 26.08.2027 05.12.2017
394
+ 1
Milan Mrvečka, KNM Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 01.05.2009 30.04.2019 28.12.2017
395 Lenka Vlčková, KNM Urna Nový 10,00 €   10 rokov 01.01.2018 31.12.2027 09.01.2018
396 Jaroslav Svrček, Radoľa Trojhrob Nový 60,00 €   10 rokov 10.07.2017 09.07.2017 17.01.2018
397 Zuzana Šamajová,Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 17.12.2018 16.12.2018 14.02.2018
398 Gabriela Kohútová,KNM Dvojhrob Nový 20,00 €   10 rokov 13.03.2018 12.03.2028 21.03.2018
399 Janka Korýtková,Radoľa Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 17.04.2018
400 Miroslav Cinko,KNM Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 24.03.2016 23.03.2026 04.05.2018