Evidencia hrobových miest

Data pager
Data pager
Prvá stranaPredošlá strana
Ďalšia stranaPosledná strana
Č.Z.NájomcaTypCintorínVýška nájmuObdobiePrenajaté odPrenajaté doZverejnené
301 Janka Patriková, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 21.05.2016 20.05.2026 30.09.2015
302 Stanislav Funiak, Martin Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 25.12.2015 24.12.2025 16.10.2015
303 Mgr.Margita Rišková, KNM Trojhrob Starý 60,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 26.10.2015
304 Jana Ondrúšková, Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 10.05.2015 09.05.2025 26.10.2015
305 Bohuslav Franek, KNM Dvojhrob Nový 80,00 €   20 rokov 02.03.2004 01.03.2024 26.10.2015
306 Ing.Juraj Janík, Radoľa Detský Starý 10,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 11.11.2015
307
+ 1
Albín Martinček, Radoľa Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 03.11.2015
308
+ 1
Anna Martinčeková, Radoľa Detský Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 04.11.2015
309 Štefánia Kriváčková, Radoľa Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 09.11.2015
310 Alena Luprichová, Radoľa Jednohrob Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 03.12.2015
311 Emília Svrčková, Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 10.07.2015 09.07.2025 11.12.2015
312
+ 1
Jozef Trnka, KNM Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 22.11.2009 21.11.2019 15.12.2015
313
+ 1
Kamil Adámek Dvojhrob Nový 80,00 €   20 rokov 26.09.2000 25.09.2020 15.01.2016
314 Mária Bieliková, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 15.11.2015 14.11.2025 03.02.2016
315 Jozef Kubaščik, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 19.09.2014 18.09.2024 09.02.2016
316
+ 1
Margita Hasajová, KNM Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 25.09.2008 24.09.2018 11.02.2016
317 Ľudmila Kalmanová, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 10.02.2015 09.02.2025 17.02.2016
318
+ 1
Ľudmila Kalmanová, Radoľa Jednohrob Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 17.02.2016
319 Peter Zacher, KNM Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 27.08.2015 26.08.2025 17.02.2016
320 Mgr.Jana Čelková, KNM Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 05.06.2016 04.06.2026 29.02.2016
321 Ján Svrček, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 13.06.2015 12.06.2025 02.03.2016
322 Viera Šišková, Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 12.01.2015 11.01.2025 02.03.2016
323 Ivan Božek, KNM Detský Starý 10,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 14.03.2016
324 Ivan Božek, KNM Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 12.03.2016 11.03.2026 14.03.2016
325
+ 1
Mária Andelová, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 26.12.2007 25.12.2017 06.04.2016
326
+ 1
Marián Andel, Radoľa Dvojhrob+jednohrob samostatný Starý 60,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 08.04.2016
327 Zuzana Zajacová, Lodno Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 24.04.2016 23.04.2026 02.05.2016
328 Mgr.Ivana Gregová, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 12.05.2016 11.05.2026 18.05.2016
329 Emília Gažová, Radoľa Detský Nový 10,00 €   10 rokov 29.04.2016 28.04.2026 25.05.2016
330 Jaroslav Svrček, Lány II, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 08.12.2016 07.12.2026 30.05.2016
331 Alena Sládková, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 02.01.2014 01.01.2024 16.06.2016
332 Peter Andel, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 23.06.2016 22.06.2026 29.06.2016
333 Miroslav Tichý, Radoľa Detský 2x Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 01.07.2016
334 Blažena Gažová, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 12,00 €   6 rokov 27.06.2020 26.06.2026 12.07.2016
335 Vlasta Francová, KNM Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 05.07.2015 04.07.2025 14.07.2016
336 Irena Bugáňová, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 30.09.2012 29.09.2022 14.07.2016
337 Mária Orieščiková, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 29.07.2016 28.07.2026 04.08.2016
338 Vilma Danihelová, Žilina Dvojhrob Nový 80,00 €   20 rokov 01.11.2006 31.10.2026 24.08.2016
339 Ján Papán, Na Záhumní, Dolný Kubín Trojhrob Nový 60,00 €   10 rokov 30.05.2015 29.05.2025 15.03.2017
340 Ján Papán, Na Záhumní, Dolný Kubín Detský, rodinný Starý 70,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 15.03.2017
341 Emília Macúšová, Radoľa Dvojhrob Starý 40,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 28.09.2016
342 Paulína Ďurišová, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 09.01.2013 08.01.2023 02.11.2016
343 Juraj Marec, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 04.06.2014 03.06.2024 17.01.2017
344 Juraj Marec, Radoľa Jednohrob Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 17.01.2017
345 Emil Kubala, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 13.11.2016 12.11.2026 22.11.2016
346 Ing.Milan Pažitka, Žilina Jednohrob nad sebou Nový 40,00 €   20 rokov 06.11.2005 05.11.2025 05.12.2016
347
+ 1
Ján Papán, Gemerská, Žilina Jednohrob Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 12.01.2017
348 Zdenka Mičianová, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 10.01.2017 09.01.2027 13.01.2017
349 Mgr.Katarína Svrčková, KNM Dvojhrob Nový 52,00 €   13 rokov 29.10.2014 28.10.2027 20.01.2017
350
+ 1
Ing.Ján Švaňa, Žilina Dvojhrob Starý 40,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 09.02.2017