PS Urbár - dokumenty

Dôležité dokumenty Pozemkového spoločenstva Urbár Radoľa
10.07.2024 - Uznesenia
uznesenia PS urbár z 21.4.2024
 [135,2 kB]

18.07.2023 - Uznesenie
Uznesenia vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti PS Urbár Radoľa zo dňa 30.4.2023
 [514,4 kB]

02.05.2022 - Uznesenie
U Z N E S E N I E z korešpondenčného hlasovania Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Urbár Radoľa, konaného dňa 11. 04. 2022 + prezenčná listina
 [156,3 kB]

23.08.2021 - Zápisnica zo zhromaždenia PS Urbár Radoľa 2019 a 2020

 [317,8 kB]

28.01.2020 - Dodatok č. 1
Zmluvy o pozemkovom spoločenstve PS Urbár Radoľa uzatvorený v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločentvách prispôsobený zákonu č. 110/2018
 [375,6 kB]

14.11.2019 - Uznesenie
Uznesenie zo zhromaždenia dňa 07. 04. 2019 - PS Urbár Radoľa
 [217,0 kB]

25.02.2019 - Uznesenie
Uznesenie zo zhromaždenia dňa 15.4.2018 - PS Urbár Radoľa
 [197,6 kB]

25.05.2016 - Uznesenia
Uznesenia zo zhromaždenia dňa 3.4.2016 - PS Urbár Radoľa
 [807,6 kB]

04.12.2015 - Uznesenie.
Uznesenie z VZ PS Urbár Radoľa zo dňa 29.3.2015
 [209,2 kB]

04.12.2015 - Uznesenie
Uznesenie zo dňa 16.3.2014
 [65,5 kB]

18.07.2014 - Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
Nová zmluva
 [102,5 kB]

15.05.2013 - Uznesenie
Uznesenie z VZ zo dňa 03.03.2013 - PS URBÁR
 [774,7 kB]
First PagePrevious Page
123
Next PageLast Page