Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
22.11.2012 - Oznámenie o uložení zásielky 22-11-2012
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [584,2 kB]

22.11.2012 - Oznámenie o uložení zásielky 22-11-2012
Oznámenie o uložení zásielky - Milan Podpleský
 [600,0 kB]

19.11.2012 - Oznámenie o uložení zásielky 16-11-2012
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [583,4 kB]

19.11.2012 - Oznámenie o uložení zásielky 15-11-2012
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [584,2 kB]

19.11.2012 - Oznámenie o uložení zásielky 14-11-2012
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [589,7 kB]

19.11.2012 - Výberové konanie
Výberové konanie na pozíciu školský metodik
 [978,9 kB]

19.11.2012 - Verejná vyhláška - Obec Rudina
Žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu : ,, Telocvičňa pri ZŠ Radol'a" na pozemku KN C č. 1567/1 v k.ú. Radol'a
 [3,6 MB]

19.11.2012 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Povolenie na stavbu :,,Radol'a - Pri Kaštieli - rekonštrukcia NN" v k.ú. Radol'a
 [1,7 MB]