Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
12.07.2019 - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa trvalého pobytu zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 10.07.2019- Renáte Kováčovej
 [156,3 kB]

12.07.2019 - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa trvalého pobytu zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 10.07.2019- Helene Papánovej
 [156,7 kB]

10.07.2019 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Miestna komunikácia Kukučínova ulica - Hôrky ( SO 01 Komunikácia; SO 02 Verejné osvetlenie), k. ú. Kys. Nové Mesto
 [4,3 MB]

02.07.2019 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania-Obec Radoľa
RD č.s. 297-prístavba terasy a rekonštrukcia krovu- Věra Žihalová
 [774,1 kB]

28.06.2019 - Oznámenie o uložení zásielky 28.06.2019
Oznámenie o uložení zásielky - Ján Gajdošík
 [131,5 kB]

05.06.2019 - Verejné vyhláška - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Odstránenie stavieb : RD + hospodárska budova - Jozef Jakubík
 [638,5 kB]

27.05.2019 - Oboznámenie sa podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním
Miestna komunikácia Hôrky (SO 01 Komunikácia; SO 02 Verejné osvetlenie)
 [658,3 kB]

21.05.2019 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obec Radoľa
IBV Zadky 1 a Zadky 2, verejné osvetlenie prístupových komunikácií- Rudina
 [1,3 MB]

30.04.2019 - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa trvalého pobytu zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 25.04.2019 - Rastislavovi Gašpárekovi
 [173,1 kB]

29.04.2019 - Obec Radoľa- Oznámenie o začatí konania na odsránenie stavby
Rodinný dom č.s. 163 + hospodárska budova- Jozef Jakubík, Nesluša
 [412,8 kB]

11.04.2019 - Verejná vyhláška -Oznámenie o začatí stavebného konania - Obec Radoľa
"IBV Zadky 1 a Zadky 2, verejné osvetlenie prístupových komunikácií", k.ú. Rudina
 [537,3 kB]

11.04.2019 - Oznámenie o čase a mieste konaniaa volieb do Európskeho parlamentu
Oznámenie o čase a mieste konaniaa volieb do Európskeho parlamentu
 [246,0 kB]