Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
23.04.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 23.4.2021
Oznámenie o uložení zásielky Lenka Krížková
 [130,9 kB]

20.04.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 19.4.2021
Oznámenie o uložení zásielky Lenka Žihalová
 [132,1 kB]

19.04.2021 - Uznesenie vády SR č.203 z 16.4.2021
k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 [357,3 kB]

19.04.2021 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR - vyhláška č.187
187 . VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
 [244,0 kB]

19.04.2021 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR - vyhláška č.186
186 . VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 [317,7 kB]

19.04.2021 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR - vyhláška č.182
182. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto
 [201,1 kB]

14.04.2021 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Diaľnica D3 Žilina (Brodno)- kysucké Nové Mesto, Privádzač"-súhlas na výrub brehových porastov
 [230,1 kB]

12.04.2021 - Verejná vyhláška
Oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán regiónu Žilinského kraja"
 [240,2 kB]

06.04.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 31.3.2021
Oznámenie o uložení zásielky L.Krišková
 [136,1 kB]

06.04.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 30.3.2021
Oznámenie o uložení zásielky J.Bizik
 [141,7 kB]

31.03.2021 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stav. konania a upustenie od ústneho pojednávania
Novostavba rodinného domu, vodovodná a kanalizačná prípojka, spevnené plochy - M. Čičman a L. rod. Andelová
 [856,2 kB]

24.03.2021 - Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania- MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR
Diaľnica D3 Žilina (Brodno)-Kysucké Nové Mesto, privádzač
 [2,1 MB]