Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
16.11.2023 - ,, Návrh " Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce RADOĽA
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 [822,5 kB]

13.11.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 13.11.2023
Oznámenie o uložení zásielky - Andrej Maruš
 [311,8 kB]

10.11.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 10.11.2023
Oznámenie o uložení zásielky - THI VAN TRAN
 [320,7 kB]

08.11.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 8.11.2023
Oznámenie o uložení zásielky - Andrej Maruš
 [309,8 kB]

26.10.2023 - Verejná vyhláška
KR č.188-20203-03 - IBV Zadky 1 a Zadky 2 - Rudina
 [1,8 MB]

23.10.2023 - Rokovaci poriadok 2023 - návrh
Rokovaci poriadok 2023
 [122,3 kB]

19.10.2023 - Plán kontrolnej činnosti - hlavný kontrolór obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Radoľa na 2.polrok 2023
 [106,9 kB]

12.10.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 12.10.2023
Oznámenie o uložení zásielky-Rastislav Gašpárek
 [172,8 kB]

21.09.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 21.9.2023
Oznámenie o uložení zásielky-Lenka Kríšková
 [174,7 kB]

14.09.2023 - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Denisa Šipošová
 [174,0 kB]

13.09.2023 - Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí KK - IBV Zadky 1 a Zadky 2, verejné osvetlenie prístupových komunikácii“ - Obec Rudina
 [261,4 kB]

08.09.2023 - Rozhodnutie
Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Radoľa
 [1,5 MB]