Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
06.03.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 3.3.2023
Oznámenie o uložení zásielky-Rastislav Gašpárek 3.3.2023
 [158,2 kB]

09.02.2023 - Verejná vyhláška
Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie užívania spoločného poľovného revirú Poľana - Veľký Vreteň
 [445,8 kB]

09.02.2023 - Verejná vyhláška
Schválenie registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Radoľa
 [1,4 MB]

06.02.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 06.02.2023
Oznámenie o uložení zásielky Jaroslav Bizik
 [163,0 kB]

27.01.2023 - Verejná vyhláška
Oznámenie o návrhu zaradiť vybrané časti parciel lokality Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu
 [708,5 kB]

27.01.2023 - Verejná vyhláška
Oznámenie o návrhu zaradiť vybrané časti parciel lokality Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu
 [258,4 kB]

23.01.2023 - Oznámenie o dražbe
Dražba
 [435,8 kB]

23.01.2023 - Oznámenie o začatí konania
Výrub drevín - Obec Rudina
 [109,8 kB]

16.01.2023 - Verejná vyhláška
Žiadosť o určenie príslušnosti obce pri rozhodovaní o výrube drevín v Obci Rudina
 [659,1 kB]

28.12.2022 - Oznámenie o uložení zásielky 23.12.2022
Oznámenie o uložení zásielky Lenka Kríšková
 [174,8 kB]

28.12.2022 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Rozhodnutie č.197/2022-3 - SSD, a.s.
 [3,9 MB]

18.11.2022 - Oznámenie o uložení zásielky 18.11.2022
Oznámenie o uložení zásielky Thi Van Tran
 [233,0 kB]