Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
15.12.2020 - Oznámenie o uložení zásielky 15.12.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Kríšková
 [128,7 kB]

14.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 23
35. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 34/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 36. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava 37. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava 38. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Nitra 39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl
 [258,3 kB]

14.12.2020 - Oznámenie o uložení zásielky 14.12.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Bojko
 [138,0 kB]

10.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 22
34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 [258,7 kB]

09.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 21
33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 [236,5 kB]

08.12.2020 - Rozhodnutie - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Obnovenie školského vyučovania v ZŠ v piatom až deviatom ročníku, v stredných školách....
 [743,4 kB]

08.12.2020 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí správneho konania - Krajský pamiatkový úrad Žilina
Oznamuje začatie správneho konania ex offo vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a o druhu, rozsahu a spôsobe vykonania pamiatkového archologického výskumu v súvislosti s plánovanou realizáciou líniovej stavby "Diaľnica D3 Žilina (Brodno)-Kys. Nové Mesto, privádzač"líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Oškerda, Radoľa, Kys. Nové Mesto
 [454,0 kB]

07.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 20
32. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl
 [162,9 kB]

04.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR - čiastka 11
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí, karanténe povinnosti osôb po vstupe na územie SR, povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb, režim izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania"Spoločná zodpovednosť"
 [479,8 kB]

04.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 19
30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.
 []

04.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 17
26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. 27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.
 [275,5 kB]

04.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 16
24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 [319,7 kB]