Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
07.08.2018 - Odvolanie proti Rozhodnutiu č. OU-ZA-PLO-2018/0022351/KUB zo dňa 12.07.2018
Odvolanie proti Rozhodnutiu č. OU-ZA-PLO-2018/0022351/KUB zo dňa 12.07.2018, ktorým bola Poľovnícka spoločnosť Vreteň, poverená vykonávaním ochrany poľovníctva a staroslivosti o zver v poľovnom revíri Poľana-Veľký Vreteň
 [1,4 MB]

30.07.2018 - Verejná vyhláška - Oznámenie o pokračovaní ústneho pojednávana a o oboznámení sa s podkladmi rozhodnutia
Oznámenie o pokračovaní ústneho pojednávana a o oboznámení sa s podkladmi rozhodnutia-Novostavba rod. domu, studňa, elektrická, vodovodná a kanalizačná prípojka a spevené plochy -Ing. Veronika Kasáková
 [542,9 kB]

30.07.2018 - Oznámenie o začatí konania
Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - súhlas na výrub drevín - Ján Vašina
 [212,4 kB]

16.07.2018 - Rozhodnutie OU-ZA-PLO-2018/0022351/KUB
Rozhodnutie vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Poľana - Veľký Vreteň
 [179,3 kB]

25.06.2018 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obec Radoľa
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie- Jednota supermaket Radoľa-prístavba a stavebné úpravy prevádzkovo-administratívnej budovy č.s.100- COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
 [3,6 MB]

20.06.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojdenávania - novostavba rodinného domu, studňa, elektrická, vodovodná a kanalizačná prípojka a spevnené plochy - Ing. Veronika Kasáková
 [787,7 kB]

06.06.2018 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obec Radoľa
Novostavba rodinného domu, elektrická, vodovodná, kanalizačná prípojka a oplotenie-Vladimír Čelko
 [1,8 MB]

31.05.2018 - Verejná vyhláška
Užívateľ poľovného revíru Tri kopce Rudina oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov nachádzajúcich sa v poľovnom revíri Tri kopce Rudina, že náhrada za užívanie poľovného revíru bude vyplácaná.
 [240,3 kB]

30.05.2018 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby "10795-Radoľa-Pod Dúbravkou- Predĺženie NNK"
 [2,3 MB]

17.05.2018 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obec Radoľa
Stavebné povolenie - novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická, vodovodná a kanalizačná prípojka, dielňa, garáž a spevnené plochy- Pavol Hutyra a JUDr. Zuzana
 [10,5 MB]

10.05.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojdenávania - novostavba rodinného domu, elektrická, vodovodná, kanalizačná prípojka a oplotenie - Vladimír Čelko
 [508,3 kB]

10.05.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania- 10795-Radoľa pod Dúbravkou-Predĺženie NNK na pozemkoch KNC 2484/57,2484/55,2484/64,2484/14 a 2055 - Stredoslovenská distribučná a.s.
 [939,2 kB]