Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
21.03.2023 - Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí SK - 15267-Radoľa-Brezie nižné-zahustenie TS
 [647,7 kB]

15.03.2023 - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Dominika Duchoňová
 [175,3 kB]

15.03.2023 - Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania - ,, 15267-Radoľa-Brezie nižné-zahustenie TS"
 [134,9 kB]

06.03.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 3.3.2023
Oznámenie o uložení zásielky-Rastislav Gašpárek 3.3.2023
 [158,2 kB]

09.02.2023 - Verejná vyhláška
Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie užívania spoločného poľovného revirú Poľana - Veľký Vreteň
 [445,8 kB]

09.02.2023 - Verejná vyhláška
Schválenie registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Radoľa
 [1,4 MB]

06.02.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 06.02.2023
Oznámenie o uložení zásielky Jaroslav Bizik
 [163,0 kB]

27.01.2023 - Verejná vyhláška
Oznámenie o návrhu zaradiť vybrané časti parciel lokality Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu
 [708,5 kB]

27.01.2023 - Verejná vyhláška
Oznámenie o návrhu zaradiť vybrané časti parciel lokality Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu
 [258,4 kB]

23.01.2023 - Oznámenie o dražbe
Dražba
 [435,8 kB]

23.01.2023 - Oznámenie o začatí konania
Výrub drevín - Obec Rudina
 [109,8 kB]

16.01.2023 - Verejná vyhláška
Žiadosť o určenie príslušnosti obce pri rozhodovaní o výrube drevín v Obci Rudina
 [659,1 kB]